המלצה חיובית להלוואת מדינה מהגוף המתאם של קרן הסיוע לעסקים בערבות המדינה אינה מהווה אישור על קבלת הלוואה בערבות מדינה. רק אישור וועדת אשראי והצגת המסמכים המתבקשים מהבנק יבטיח את קבלת הכסף.

תהליך הגיוס של הלוואה דרך קרן הסיוע לעסקים בערבות המדינה מחייב את העסק לקבל שני אישורים.

ראשית, עליו להציג תכנית עסקית ואת כלל המסמכים הנדרשים לגוף המתאם של הקרן ולקבל המלצה חיובית.

המלצה חיובית זאת מתקבלת לאחר שכלכלני הגוף המתאם בחנו את הנתונים הרלוונטיים, שוחחו עם בעל העסק בראיון אישי וביצעו הערה כלכלית שלהם לגבי כדאיות המדינה להעניק לעסק הלוואה בערבות מדינה.

לאחר מכן, ההמלצה החיובית עוברת לבנק המלווה.

הבנק בוחן בעצמו את כדאיות מתן ההלוואה לעסק ומעלה את הבקשה בצירוף המלצתו לוועדת אשראי משותפת של הקרן בערבות המדינה ונציגי הבנק.

רק בוועדת האשראי מתקבל אישור סופי להלוואה בערבות המדינה, כאשר תמיד ההלוואה מותנת בהצגת ביטחונות מהעסק ולפעמים גם מצורפים דרישות נוספות כמו הצגת הון עצמי.

חשוב שיזמים ובעלי עסקים הפונים לקרן בערבות מדינה ידעו שהמלצה חיובית של הקרן בערבות המדינה לא בהכרח מבטיחה אישור על הלוואה בערבות מדינה בוועדת האשראי.

הבנק בכל שלב יכול לוותר על האפשרות להעניק למבקש ההלוואה אישור.

ברוב המקרים אי קבלת הלוואה לאחר המלצת קרן הסיוע לעסקים בערבות המדינה נובע מהסיבות המרכזיות הבאות:

1. קיים מידע שלילי של העסק בבנק המלווה

הבנק בדרך כלל יעדיף לא להעניק הלוואות לעסק בעל מידע שלילי בבנק עצמו, גם אם ישנה המלצה חיובית של הקרן בערבות המדינה.

אם בעבר לעסק היה חוב כלשהו בבנק, גם אם לפני שנים רבות, מדיניות הבנק תהיה לסרב להלוואה.

במקרה כזה יכול מאוד להיות שעסק מסוים קיבל אישור מהמדינה על הלוואה בערבות מדינה, אך בעקבות מידע שלילי בבנק המלווה הוא ידחה בוועדת האשראי ויידרש לבקש להעביר את ההמלצה לבנק אחר.

במידה וידוע לכם על מידע שלילי באחד מהבנקים העובדים בשיתוף פעולה עם ערבות המדינה, מומלץ לא להעביר את ההמלצה אליו.

2. אי יכולת להעמיד ביטחונות אל מול הלוואה בערבות מדינה

המדינה מעניקה ערבות של 75%-90% לבנקים על הלוואות שאושרו בקרן.

לאחר אישור ההלוואה בוועדת האשראי, נדרש עסק להפקיד מזומן בפיקדון לחשבון ההלוואה בבנק המלווה בגובה של 10%-25% בהתאם למסלול המבוקש.

במידה והעסק לא יכול להעמיד ביטחונות כנדרש בהתאם לאישור ההלוואה, הוא אינו יקבל את כספי הקרן.

3. חוסר בהשתתפות הון עצמי

בהמשך להעמדת ביטחונות, במסלולי השקעה והקמת עסק נדרש גם להציג 20% השתתפות הון עצמי ממרכיב ההשקעה.

הצגת השתתפות הון עצמי גם היא נדרשת כתנאי לקבלת ההלוואה, כהצגת חשבוניות לעוסק מורשה או אישור הון עצמי מרואה חשבון לחברה בע"מ.

עסק שלא יכול להציג את ההשתתפות בהשקעה לא יקבל את כספי הקרן.

4. התנהלות לא תקינה של העסק לאחר קבלת המלצת הקרן

לאחר קבלת המלצה חיובית מהקרן בערבות המדינה ישנה תקופת זמן שבה ההמלצה נמצאת בבנק עצמו עד לאישור וועדת האשראי, מדובר על תקופה של כשבוע-שבועיים.

במידה והתקיימה התנהלות לא תקינה בבנק של העסק בתקופה זו, מקרה זה יכול לגרור דחייה על הלוואה בערבות מדינה בוועדת האשראי.

לדוגמה אם עסק קיבל המלצה חיובית מהקרן להלוואה בערבות מדינה אך חשבונו העסקי הוגבל לפני שההמלצה אושרה בוועדת האשראי, ההלוואה לא תינתן כי העסק אינו עומד בתנאי הקרן.

5. אי הצגת מסמכים שהותנו באישור וועדת האשראי

וועדת האשראי יכולה להתנות את מתן ההלוואה בהצגת מסמכים מסוימים על ידי העסק.

למשל יזם במסלול הקמת עסק נדרש להציג חוזה שכירות חתום של מתחם העסק או עסק שמבקש הלוואת הון חוזר לאחר זכייה במכרז חייב להציג הסכם חתום מול הלקוח החדש.

במידה ואישור הלוואה בערבות מדינה מותנה בהצגת מסמך כלשהו, על העסק להציג את אותו מסמך או לקבל דחייה.

6. העסק קיבל אשראי בבנק המלווה בתקופה האחרונה

מקרה פחות שכיח אך עדיין יחסית נפוץ הוא קבלת דחייה מהבנק המלווה עקב אשראי קיים שהתקבל לאחרונה מהבנק.

למרות שכלכלני הקרן העניקו המלצה חיובית בהתחשב באובליגו הכי עדכני של העסק, יש בנקים מסוימים שלא יאשרו מתן הלוואה בערבות מדינה מיד לאחר קבלת הלוואה מסחרית מהבנק גם אם לעסק יש יכולת החזר.

מומלץ תמיד לנסות ולגייס קודם כל הלוואה בערבות מדינה ורק לאחר מכן לנסות ולגייס עוד הלוואה בנקאית לעסק ישירות מהבנק.