הקרן להלוואות בערבות מדינה מוכרת לעסקים רבים בתור אפיק המעניק הלוואות מדינה בתנאים נוחים למטרות של השקעה והון חוזר.

מבחינת הידע הכללי בקרב עסקים על פתרון המימון של הלוואה בערבות מדינה, חלק גדול מהעסקים הקטנים לא מכירים את הקרן או לחילופין מוזנים מידע לא נכון לגבי תנאי ההלוואות בקרן ותהליך הגיוס של אותן הלוואות דרך המדינה.

מסתבר שבקרב עסקים קטנים ובינוניים בישראל סובבים כמה מיתוסים על הלוואה בערבות מדינה שהם לא נכונים או לא מדויקים למציאות בקרן.

אנו נתקלים במגוון רחב של עסקים קטנים ובינוניים הפונים אלינו לברר מידע על תהליך הגיוס של הלוואות המדינה, ובמהלך השיחות הללו גילינו שישנם מספר מיתוסים על הלוואה בערבות מדינה שחוזרים על עצמם. למען הסדר הטוב אנו רוצים לציין ולהסביר את התפיסות השגויות הללו.

לבדיקת זכאות לקבלת מימון לעסק מקרנות מדינה לחץ כאן

בדיקת זכאות מיידית
בדיקת זכאות מיידית

מיתוס 1: הלוואה בערבות מדינה היא בעצם מענק

המדינה מפעילה מגוון רחב של קרנות סיוע המעניקות מענקים לעסקים, לרבות מהתחום היזמי הטכנולוגי. בעקבות כך, קיימת תפיסה שגויה אצל עסקים קטנים ובינוניים רבים שהלוואה בערבות מדינה היא לא באמת הלוואה אלא מענק. מיתוס זה הוא אינו נכון!

בעוד שמענק הוא תשלום שלא מחזירים, הלוואה בערבות המדינה היא, לפי שמה, הלוואה לכל דבר. זאת אומרת שעסק המגייס הלוואה מהמדינה יחויב להחזירה במלואה, כולל עלויות הריבית. עוד נציין, שמנגנון הענקה של ההלוואות בערבות המדינה מתבצע דרך מספר בנקים, ובפועל כספי הקרן הן כספי הבנק. לכן, הבנק מצפה לקבל את כספיו בחזרה בהתאם לפריסת ההחזרים של ההלוואה. עוד נציין, שמערך תהליך הגיוס של הקרן מתבסס על בדיקה כלכלית של בקשת העסק, כל זאת על מנת לבחון האם לעסק יש יכולת החזר על ההלוואה המבוקשת. עסק שלא יכול להראות יכולת החזר סבירה לא יקבל המלצה חיובית של הגוף המתאם. ההלוואה בערבות המדינה נפרסת ל-5 שנים ונפרעת כמו כל הלוואה בנקאית אחרת ישירות מול הבנק.

בשורה התחתונה: עסק אשר מגייס הלוואה בערבות המדינה אינו מגייס מענק אלא הלוואה בנקאית לכל דבר, עם ערבות המדינה, וחובתו להחזירה לאורך 60 תשלומים שווים  

מיתוס 2: הלוואה בערבות מדינה מוענקת ללא ריבית

מרבית העסקים מודעים לכך שהמדינה מעניקה הלוואות בערבות מדינה ולא מענקים, אך ישנה תפיסה שגויה בקרב עסקים רבים שהמדינה מעניקה הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית. זאת אינה האמת, מכיוון שכל קרנות הסיוע של המדינה מעניקות הלוואות עם מרכיב כלשהו של ריבית. כפי שכבר ציינו, מערך מתן ההלוואות דרך המדינה מתבצע בעזרתם של מספר בנקים, כאשר כל קרן סיוע לעסקים עובדת עם מספר בנקים. זאת אומרת שהכספים של ההלוואה מתקבלים דרך הבנקים ולכן, גם הבנק וגם המדינה נוטלים חלק מהסיכון של העסק על יכולת החזרת ההלוואה. כתוצאה מכך, כל ההלוואות בערבות המדינה הן הלוואות בנקאיות שמוענקות עם ריבית.

יש לציין, שתנאי ההלוואה בקרנות הסיוע של המדינה הן מאוד אטרקטיביות. הקרן בערבות המדינה מאפשרת לעסקים לגייס הלוואות בריבית שלא עולה על פריים+3.5%. המדינה מגבילה את הבנקים במתן הריבית עד שיעור זה ובהרבה מקרים עסקים מגייסים הלוואות בריבית נמוכה יותר, בהתאם לנתוני העסק ובקשת ההלוואה. שיעור הריבית פתוח למשא ומתן מול הבנק המלווה, והריבית הממוצעת המוענקת לעסקים דרך הקרן נמוכה בהרבה ממוצע הריביות של ההלוואות המסחריות המוענקות לעסקים קטנים ובינוניים ישירות מהבנקים.

בשורה התחתונה: לא קיימת הלוואת מדינה ללא ריבית. הלוואה דרך הקרן לעסקים קטנים מוענקת בתנאי ריבית של עד פריים+3.5, כאשר שיעור הריבית של ההלוואה נקבע בצורה פרטנית מול כל עסק

מיתוס 3: המדינה אחראית להחזיר את ההלוואה במידה ואיני יכול

בעלי עסקים הנמצאים בקשיים מעוניינים הרבה פעמים לגייס הלוואה בערבות מדינה בתוך המחשבה שבמקרה הגרוע ביותר, אם לא יהיה באפשרותם להחזיר את ההלוואה, המדינה תתערב ותסגור לאותו עסק את החוב. זה נכון אך לא מדויק.

המטרה של ערבות המדינה בעת מתן ההלוואה מהקרן דרך הבנק היא לצמצם את חשיפת הסיכון של הבנק ולאפשר בכך לעסקים לגייס אשראי במינוף גבוה יותר ובריבית נמוכה יותר. נכון שערבות המדינה היא התחייבות מהמדינה להחזר ההלוואה במידה ואין לעסק אפשרות לעמוד בהחזרים, אך בפועל היא באה לידי ביטוי רק במקרים חריגים ביותר בהם הבנק מיצה את כל האפשרויות העומדות בפניו בכדי לגבות מהעסק את ההחזרים (פריסה מחדש, דחיית החזרים, צמצום הלוואה מפיקדונות ועוד). המדינה לא מפעילה את הערבות שלה מיד עם הסימן הראשון לצרה וכל בעל עסק צריך להבין שהוא חותם אישית על ההלוואה והבנק יפעל בכל הכוח להחזיר את החוב של הלוואת המדינה.

בשורה התחתונה: בעל העסק מתחייב להחזיר את ההלוואה בהתאם לפריסת ההחזרים. המדינה לא תכסה את חוב העסק מול הבנק עד לאחר שהבנק מיצה את כלל האפשרויות העומדות בפניו בכדי לפרוע את ההלוואה מהעסק

מיתוס 4: הקרן מסייעת לעסקים מוגבלים בבנק

עסקים אשר מוגבלים בחשבון הבנק שלהם פונים הרבה פעמים לקרן, מתוך הכוונה לקבל סיוע מהמדינה בצרכי האשראי. למרות שהמדינה מעוניינת לעזור לעסקים קטנים ובינוניים שנמצאים במצוקה, היא אינה יכולה לסייע לעסקים מוגבלים מכיוון שכספי הקרן מוענקים מהבנק ועסק מוגבל אינו יכול לקבל אשראי בנקאי, גם לא עם ערבות מדינה.

חשוב לדעת שהקרן קבעה תנאי סף עבור הגשת בקשות לגיוס הלוואה בערבות מדינה. עסק שלא עומד בתנאי הסף הללו אינו רשאי להגיש בקשה לגיוס הלוואה מהמדינה. אחד מתנאי הסף הללו מציין, שעסק אשר אחד מחשבונותיו מוגבלים אינו יכול להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה. עסקים רבים מגישים בקשות לגיוס הלוואה מהקרן כאשר הם לא עומדים באחד מתנאי הסף השונים, וכתוצאה מכך הם מקבלים שלילה בקרן. מומלץ לפני שמגישים בקשה להלוואה מהקרן, לבחון האם העסק עומד בתנאי הסף.

בשורה התחתונה: תנאי הסף של הקרן מציינים שעסק אשר אחד מחשבונותיו מוגבלים אינו רשאי לפנות לקרן, לכן הקרן אינה מסייעת לעסקים מוגבלים בבנק

מיתוס 5: לא צריך ניסיון בהתנהלות מול הקרן בכדי לקבל אישור

כל עסק יכול להגיש עצמאית את בקשת ההלוואה לקרן, הכוללת מילוי שאלון הקרן, ולהתנהל עצמאית במהלך בדיקת הקרן והבנק המלווה. אך בפועל, רוב העסקים אשר ממלאים את שאלון הקרן ומתנהלים מול הקרן והבנקים ללא ליווי של כלכלן מנוסה בתהליך מקבלים שלילה.

למעלה ממחצית מהבקשות בקרן מקבלות שלילה, כאשר חלק גדול מהבקשות הן עבור עסקים עם נתונים טובים שנפלו עקב התנהלות לא נכונה מול הקרן. הקרן רוצה שכמה שיותר עסקים יגישו בקשות ולכן היא מאפשרת להגיש עצמאית בקשה להלוואה, אך במקביל הקרן מעוניינת לקבל הגשה מקצועית שמצריכה ידע וניסיון פיננסי מקצועי. לכן, מומלץ לבנות תכנית עסקית מקצועית ולא רק למלא את טפסי הקרן. נוסף על כך, ההתנהלות מול נציגי הקרן והבנקים, במיוחד כאשר העסק נדרש למצוא לעצמו בנק מלווה, יכולה להיות מבלבלת ומתסכלת לאנשים אשר אף פעם לא הגישו בקשת לגיוס הלוואה בערבות מדינה. ניסיון בהתנהלות בכל שלבי התהליך הוא הכרחי להשלמת התהליך וקבלת ההלוואה ולכן, בעוד שהקרן לא מחייבת עסקים להיעזר בכלכלן, מומלץ לעשות זאת.

בשורה התחתונה: כל עסק יכול לגשת לבד לקרן אך ניסיון בהתנהלות מול הקרן הוא לרוב הכרחי לקבלת אישור מהקרן, לכן, מומלץ לקבל ליווי של כלכלן מנוסה לאורך תהליך גיוס ההלוואה בערבות המדינה

לבדיקת זכאות לקבלת מימון לעסק מקרנות מדינה לחץ כאן

בדיקת זכאות מיידית
בדיקת זכאות מיידית

רוצים לשמוע עוד? בואו לבקר אותנו ב google+