במסלול הון חזור ניתן לקבל סכום הלוואה בערבות מדינה בגובה של עד חצי מיליון שקלים לעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו הוא עד 6.25 מיליון שקלים, ולעסקים בעלי מחזור גדול יותר, הלוואה בערבות מדינה בגובה של עד 8% ממחזור המכירות השנתי (לעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו הוא מעל 6.25 מיליון שקלים).

על פי תנאי הקרן, ניתן לבקש הלוואה עד לגובה המקסימאלי, קרי חצי מיליון שקלים או 8% מכלל המחזור. בפועל במקרים רבים הקרן לא מאשרת הלוואות בסכומים המקסימאליים וזאת מכיוון שסכום ההלוואה המאושר לטובת הון חוזר נקבע על ידי שקלול של מספר גורמים. לכן בפניה של העסק לבקשת הלוואה בערבות מדינה במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים יש לקחת בחשבון שאם העסק ביקש הלוואה בסכום המקסימאלי שניתן לבקש, לא בהכרח יהיה זה הסכום שיאושר.

עוד בזאת, גם אם העסק ביקש סכום מסוים כלשהו הנמוך מהסכום המקסימאלי, לקרן יש את הזכות לאשר סכום נמוך יותר. תהליך בקשת ההלוואה מורכב מהגשה של תכנית עסקית ומסמכים נוספים אשר נבחנים על ידי הגוף המתאם של הקרן. במסגרת בחינת הגוף המתאם של הקרן מתקיימת התייחסות לכלל נתוני העסק ומתקבלת החלטה בקרן לגבי סכום ההלוואה המומלץ לעסק.

על פי מה נקבע גובה ההלוואה המאושרת במסלול הון חוזר?

בעת קביעת גובה ההלוואה המאושרת לטובת הון חוזר, קרן הסיוע לעסקים לוקחת בחשבון מספר רב של גורמים, החל ממחזור מהמכירות של העסק ועד לנתוניו הפרטיים של בעל העסק.

עם זאת, ישנם שלושה גורמים עיקריים אשר להם משקל רב בהחלטת הקרן לגבי סכום ההלוואה שתוענק לטובת הון חוזר:

מחזור ההכנסות של העסק

כעיקרון ככל שמחזור ההכנסות של העסק גבוה יותר כך גדלים הסיכויים שסכום ההלוואה שתאושר יהיה גבוה יותר. זה נובע מכך שעסקים בעלי מחזור הכנסות גבוה זקוקים לתזרים מזומנים רב יותר לטובת הון חוזר ולטובת מימון הפעילות השוטפת.

לדוגמה, נבצע השוואה בין שני עסקים הפועלים בתחום הייבוא. עסק א' הנו בעל מחזור הכנסות חודשי של 100 אלף שקלים ועסק ב' בעל מחזור הכנסות חודשי של 200 אלף שקלים.

בהנחה ששני העסקים הללו בעלי שיעורי רווחיות דומים (נניח 50%) ולשניהם יש פער תזרימי מובנה של 30 יום (תנאי התשלום הממוצעים לספקים קצרים בחודש מתנאי הגבייה הממוצעים מהלקוחות) שעליהם לממן, אין ספק שלעסק ב' יש פער תזרימי גבוה יותר שעליו לממן (לעסק ב' פער תזרימי של 100 אלף שקלים בחודש לעומת פער תזרימי של 50 אלף שקלים בחודש לעסק א') ומכך נובע שעסק ב' זקוק להלוואה גבוהה יותר מעסק א', וגדלים הסיכויים של עסק ב' לקבל הלוואה בסכום גבוה יותר מהקרן לעומת עסק א'.

מצב האובליגו של העסק

כלומר סך ההתחייבויות של העסק בבנק, במועד בקשת ההלוואה, ישנה חשיבות רבה להרכב האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי שהעסק לקח על עצמו כמו גם לכמות ההתחייבויות של העסק שאינם מגובים בנכסים. הקרן תתקשה להעניק לעסק בעל התחייבויות חריגות הלוואה בסכום גבוה, מכיוון שהענקת ההלוואה בערבות מדינה לעסק תעמיד אותו ברמת סיכון גבוהה יותר, מה שיכול לסכן את יכולת החזר של העסק.

במילים אחרות, עסק אשר ניצל את מסגרת האשראי שלו וגייס מספר הלוואות רבות, לרבות אם גייס הלוואות לעסק לאחרונה, יהיה בעל סיכויים נמוכים יותר לקבל סכם גבוה של הלוואה לעסק מהקרן, זאת מכיוון שקבלת סכום גבוה נוסף תעמיד את התחייבויותיו במינוף משמעותי, שאינו יהיה מקובל על ידי הבנק המלווה.

יכולת החזר של העסק על ההלוואה

בשורה התחתונה, הקרן תעניק הלוואה לעסק אשר יתאפשר לו בעתיד לעמוד בהחזריה של ההלוואה בערבות המדינה. יכולת החזר מושפעת כמובן ממחזור ההכנסות של העסק, ככל שמחזור ההכנסות גבוה יותר העסק יכול לעמוד בהחזרים גבוהים יותר, וממצב האובליגו, כאשר לעסק אשר לו אובליגו נמוך יותר יכול לעמוד בהחזרי הלוואה נוספים.

במקרה כזה על העסק להציג תחזית פיננסית אשר מראה את יכולת העסק לעמוד בהתחייבויות הקרן בעתיד. לתחזית הפיננסית מצטרפים גורמים נוספים כגון, מגמות בעסק בשנים האחרונות, פוטנציאל עסקי, נתוני הענף ועוד. ככל שהעסק יכול לעמוד בהחזרי הלוואה גבוהים יותר כך גדלים הסיכויים שלו לקבל סכום הלוואה בערבות מדינה לטובת הון חוזר גבוה יותר.

יש לציין שבניה נכונה של תכנית עסקית והגשה מפורטת של המסמכים הנדרשים מסייעים בהגדלת הסיכויים לקבל אישור על כלל גובה הסכום המבוקש, לכן, מומלץ לקבל סיוע מחברת ייעוץ עסקי המתמחה בהגשה בתהליך בקשת הלוואה בערבות מדינה דרך קרן סיוע לעסקים.