לפי דוח פעילות הקרן שהתפרסם על ידי משרד האוצר בגין חודשים ינואר-יוני 2019, ניתן לראות ירידה בממוצעי ריבית ערבות מדינה בהשוואה לשנים קודמות. מהן ממוצעי הריבית על הלוואה בערבות מדינה לשנת 2019 עד כה? ומהן הסיבות שיכולות להוביל לירידה בריבית הלוואות בערבות מדינה? המשיכו לקרוא בכדי לגלות.

הקרן בערבות המדינה של משרד האוצר דוגלת במתן סיוע לעסקים קטנים בהלוואות עם ריבית נוחה ואטרקטיבית.

מכיוון שהבנקים מקבלים מהמדינה ערבות על חלק גדול מהסכום הנלווה, הסיכון שלהם קטן והם יכולים להציע ריביות נמוכות יותר בהשוואה למסלולי הלוואה רגילים לעסקים.

ריבית ערבות מדינה היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שעסקים קטנים פונים לגייס הלוואה בערבות מדינה.

הריבית המקסימלית שבנק יכול לדרוש מעסק באפיק הלוואה בערבות מדינה היא פריים + 3.5%, כאשר ברוב המקרים הריבית נמוכה יותר, כפי שכבר הצגנו בעבר בפירוט נתוני ריביות קודמים בקרן בערבות המדינה.

ריבית ערבות מדינה ממוצעת בקרב עסקים קטנים – עד שנת 2018

לפני מספר חודשים פרסמנו באתר את דוח פעילות הקרן לשנים 2016-2018, המציג את ממוצעי הריביות של הקרן בערבות המדינה בשנים 2016-2018.

על פי נתוני הריביות שהתפרסמו דאז, הריבית הממוצעת של הלוואה בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים הייתה פריים + 2.97%, ריבית נמוכה מהמקסימום ריביות שהבנקים יכולים לבקש.

לפירוט מלא של דיווח הריביות לשנים 2016-2018 – לחצו כאן

ריבית ערבות מדינה ממוצעת בקרב עסקים קטנים – שנת 2019

לאחרונה, התפרסם דוח פעילות הקרן לשנת 2019, המציג את ממוצעי הריביות של הקרן בערבות המדינה בחודשים ינואר-יוני 2019 לעסקים קטנים.

להלן נתוני הריביות שקיבלו עסקים קטנים בקרן במהלך החצי שנה הראשונה של שנת 2019.

ריבית לעסקים קטנים

ריבית לעסקים קטנים

 • השותפות של לאומי ומנורה העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.78% מעל הפריים.
  בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק לאומי היא 4.53%.
  ירידה של כ-1% בממוצע הריבית בהשוואה לשנים קודמות.
 • השותפות של מזרחי, אלטשולר שחם והפניקס העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.78% מעל הפריים.
  בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מזרחי היא 4.53%.
  ירידה של מעל 1% בממוצע הריבית בהשוואה לשנים קודמות.
 • השותפות של מרכנתיל ועמיתים העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 3.16% מעל הפריים.
  בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מרכנתיל היא 4.48%.
  ירידה של מעל 0.3% בממוצע הריבית בהשוואה לשנים קודמות.
 • השותפות של הבינלאומי (לשעבר אוצר החייל) ומיטב דש העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.73% מעל הפריים.
  בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק אוצר החייל היא 4.48%.
  ירידה שח כ-0.5% בממוצע הריבית בהשוואה לשנים קודמות.
ריבית בקרן ערבות מדינה

ריבית בקרן ערבות מדינה

הריבית הממוצעת של הלוואה בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים היא פריים + 2.86%. ירידה של 1.1%!

מהן הסיבות למגמת הירידה בריבית ערבות מדינה?

יכולות להיות סיבות רבות לכך שעסקים קטנים מצליחים לגייס הלוואות בערבות מדינה בריביות נמוכות יותר.

אך אנו מאמינים שישנן 3 סיבות מרכזיות לירידה בריבית במהלך שנת 2019:

1. איחוד אוצר החייל והבינלאומי

לאחרונה בנק אוצר החייל והבינלאומי התאחדו תחת קבוצת הבינלאומי למתן הלוואות בערבות מדינה.

המשמעות של כך היא שגם סניפי הבנק הבינלאומי יכולים להעניק הלוואות בערבות מדינה.

כנגזר מכך, קבוצת הבינלאומי ומיטב דש גדלה משמעותית.

כוח התחרות של קבוצת הבינלאומי גדל, מה שמגדיל את התחרות בקרב הבנקים על מתן ערבות מדינה, ומכיוון שקבוצת הבינלאומי כבר נתנה את הריבית הנמוכה ביותר, זה גורם לבנקים אחרים להוריד ריביות.

2. התאמה של ריביות הקרן לריבית הפריים

בתחילת שנת 2018 הפריים עלה מ-1.6% ל-1.75%, מה שהעלה את הריבית הכוללת שעסקים מקבלים בקרן בערבות המדינה במהלך שנת 2018.

ניתן להניח שנוצרה מגמת שקלול למטה של מרווח ריבית ערבות מדינה על הפריים בקרב הבנקים במטרה להציע לעסקים ריבית כוללת נמוכה יותר בדומה לשנים קודמות.

3. יותר עסקים קטנים מגישים בקשות בליווי חברת ייעוץ עסקית

מכיוון שהריבית המוענקת בקרן בערבות המדינה תלויה רבות בסיכון שהקרן והבנק רואים במתן הלוואה בערבות מדינה לעסק, יש קשר ישיר בין בניית התוכנית העסקית וההתנהלות של הלקוח מול הקרן והבנק לבין גובה הריבית המוענקת.

עסקים הנעזרים בכלכלן מומחה בעל ניסיון בהגשת בקשות לקרן בערבות מדינה בעלי סיכויים גבוהים יותר לגייס הלוואה בערבות מדינה בריבית נמוכה יותר.

כך שניתן להניח שאחד הגורמים המרכזיים לירידה בריביות הוא גידול בעסקים המגישים בקשות לערבות המדינה בסיוע של חברת ייעוץ עסקי המתמחה בגיוס הלוואה בערבות מדינה.