קרן פועלים לעסקים מעמידה הלוואות נוחות לעסקים קטנים בישראל, בנוסף לגיוס האשראי העסקי שלהם בשוטף, ובכך תורמת קרן פועלים לצמיחת עסקים במשק הישראלי.

כל המומחים בתחום המשק הישראלי מחזקים את הגישה הטוענת, שככל שלעסקים יותר קל לגייס אשראי עסקי זול יותר כך גדלים הסיכויים שלהם לעבור את מכשולי הצמיחה הרבים המצויים במשק.

לדוגמה, עסק קטן למסחר לא יכול לגדול מבלי להשקיע ברכישת מלאי נוסף.

במידה ולאותו עסק יש את האפשרות לגייס הלוואה זולה לטובת רכישת מלאי נוסף, הלוואה זולה אשר תייצר לו מינימום עלויות מימון מלאי, כך גדלים הסיכויים שאותו עסק יגדיל את מחזור ההכנסות שלו בעקבות קבלת ההלוואה.

מחנק האשראי במשק הישראלי והשפעתו צמיחת עסקים קטנים

אחת הבעיות הגדולות במשק הישראלי היא מחנק האשראי בקרב העסקים הקטנים.

כאשר עסק קטן מתקשה לגייס אשראי, הוא אינו משקיע חזרה בעסק או אינו משקיע מספיק חזרה בעסק כתוצאה מחוסר במזומנים.

תקופות ארוכות של אי השקעה בעסק מעכבות צמיחה, מה שגורר בסופו של דבר להאטה ואף לירידה בפעילות העסקית.

כלומר עסקים אשר לא מגייסים הלוואות, לא משקיעים בעסק ולא מייצרים צמיחה בפעילות. מחנק אשראי מתמשך בשווקים מוביל למיתון וסגירת עסקים.

קרן פועלים לעסקים כפתרון להתמודדות עם מחנק האשראי במשק

הדרך היחידה של המשק הישראלי להתמודד עם מחנק האשראי בקרב העסקים הקטנים היא בעזרת הגדלת אפיקי המימון העסקי לעסקים ושיפור תנאי ההלוואות המוענקות.

אפיק המימון החדש שהושק בחודש מרץ שנת 2016 על ידי בנק הפועלים וחברת כלל ביטוח עושה בדיוק זאת.

קרן פועלים היא אפיק הלוואות חדש שפתוח לעסקים קטנים בעלי מחזור הכנסות של עד 25 מיליון שקלים המעניק הלוואות עסקיות בתנאים נוחים בהרבה מההלוואות המסחריות המוענקות על ידי הבנקים האחרים במשק.

קרן פועלים לעסקים צפויה להעמיד כ-8 מיליארד שקלים במהלך 4 השנים הקרובות לעסקים קטנים, סכום אשראי שצפוי להוביל לצמיחה משמעותית בקרב העסקים הקטנים בישראל.

כיצד תתרום קרן פועלים לצמיחת עסקים קטנים בישראל?

הפעילות של קרן פועלים צפויה לתרום רבות לעידוד הצמיחה של עסקים קטנים בישראל, הן לעסקים בהקמה והן לעסקים קיימים, בשלושת הדרכים הבאות:

אפיק מימון נוסף לעסקים קטנים

קרן פועלים הנה אפיק גיוס הלוואות נוסף לעסקים קטנים.

זאת אומרת שלקוחות כל הבנקים, גם עסקים שיש להם חשבון בבנק הפועלים וגם עסקים שאין להם חשבון בבנק הפועלים, יכולים לפנות לאפיק ההלוואה של קרן פועלים לגיוס אשראי עסקי נוסף.

לדוגמה אם עסק אשר פועל דרך חשבון בבנק מזרחי טפחות מקבל סירוב מסניף הבנק שלו לקבלת הלוואה זולה לעסק, הוא יכול לפנות לקרן פועלים ולגייס הלוואה דרך הקרן בתנאים נוחים יותר.

זה מאפשר לעסק לגייס אשראי בנוסף לאובליגו הקיים שלו בחשבון מזרחי.

הגיוס אינו משתנה גם לעסקים אשר פועלים בבנק הפועלים, זאת מכיוון שהנהלת בנק הפועלים מעניקה לסניף הספציפי ערבות פנימית להלוואות המאושרות דרך קרן פועלים.

הלוואות נוחות להון חוזר והשקעה בעסק

השקעה בעסק, בין אם מדובר על השקעה פיזית כמו רכישת מכונות או השקעת הון חוזר כמו רכישת מלאי, עוזרת לעסק לצמוח.

ברגע שעסק מגייס הלוואה בנקאית דרך קרן פועלים לעסקים, הוא מקבל את היכולת לייצר צמיחה בפעילות.

קרן פועלים צפויה להעניק אשראי לטובת השקעה והון חוזר לעסקים בגובה של 8 מיליארד שקלים בשנים הקרובות, סכומים אשר יחוללו צמיחה משמעותית במגזר העסקים הקטנים בישראל.

חלופת אשראי נוספת למשא ומתן מול הבנקים

קרן פועלים לעסקים מהווה אפיק הלוואות נוסף ממנו ניתן לגייס אשראי עסקי דרך הבנקים.

תוספת חלופה זו מעניקה לעסקים קטנים יכולת מיקוח מול הבנקים השונים לקבלת הלוואות עסקיות בתנאים טובים יותר.

בהמשך לקרנות הסיוע שונות כמו ערבות המדינה לעסקים קטנים היום יותר קל לגייס אשראי עסקי זול יותר.

להמחשה, נניח וישנו עסק קטן אשר לו חשבון יחיד בבנק מרכנתיל דיסקונט.

אותו עסק מקבל הצעה להלוואה עסקית מסניף הבנק שלו במרכנתיל דרך קרן הלוואות בערבות המדינה בריבית של פריים+3.5%.

במקביל אותו עסק ביצע הגשה לקרן פועלים לעסקים וקיבל הלוואה דומה בתנאי ריבית של פריים+3%.

בשלב זה יכול העסק להשתמש באישור קרן פועלים לעסקים כקלף מיקוח ולבצע משא ומתן מול סניף הבנק שלו במרכנתיל להורדת הריבית המקורית שהוצעה לו.