קרן פועלים לעסקים BDI מעניקה אפשרות לבצע בדיקה מקדמית לגבי הגשת בקשה לגיוס הלוואה מהקרן. עסקים שרוצים לבחון את זכאותם להגשה צריכים למלא את טופס הבדיקה המקדמית הניתן להורדה באתר של חברת BDI.

עסקים מכל הבנקים יכולים לפנות לגיוס הלוואה דרך קרן פועלים לעסקים BDI, כל עוד הם עומדים בתנאי הסף של הקרן.

אך עדיין ישנם עסקים רבים העומדים בתנאי הסף של הגשה לקרן פועלים, ובכל זאת אינם מקבלים אישור למתן אשראי מהקרן.

חלק גדול מהדחיות של עסקים מקרן פועלים נובעות מכך שסניף הבנק המלווה עצמו אינו מעוניין להעניק לעסק הלוואה עסקית. כאשר הסיבות לדחייה מסניף הבנק ייחודיות לכל עסק ועסק.

בעקבות כך, קרן פועלים וחברת BDI יצרו תהליך בדיקה מקדמית עבור העסקים שרוצים להגיש בקשה לקרן. כל עסק יכול למלא את טופס הבדיקה המקדמית ולקבל תשובה חיובית או שלילית לגבי הגשה לקרן מסניף הבנק המלווה.

הורדה של טופס בדיקה מקדמית מאתר קרן פועלים לעסקים BDI

רוצים לבצע בדיקה מקדמית לגיוס הלוואה מקרן פועלים לעסקים BDI? היכנסו לאתר קרן פועלים והורידו את טופס הבדיקה המקדמית.

לינק להורדת הטופס מופיע בתחתית העמוד ברשימת "טפסים להורדה" כפי שניתן לראות בתמונה הבאה:

רשימת טפסים להורדה באתר קרן פועלים

רשימת טפסים להורדה באתר קרן פועלים

יש ללחוץ על הבקשה להורדת הקובץ. ניתן לפתוח את הטופס עם תוכנת WORD.

פרטי העסק המבקש הלוואה מקרן פועלים

בחלק הראשון של טופס הבקשה המקדמית יש למלא את פרטי העסק המבקש הלוואה מקרן פועלים לעסקים.

פרטי העסק המבקש הלוואה מקרן פועלים

פרטי העסק המבקש הלוואה מקרן פועלים

 • שם התאגיד הפונה – שם העסק/חברה שרוצה להגיש לקרן.
 • מס' התאגיד – מספר עוסק מורשה או מספר ח.פ של החברה.
 • שם המבקש – שם נציג החברה מול קרן פועלים.
 • תפקיד המבקש – תפקידו של נציג החברה מול קרן פועלים לעסקים.
 • תאריך הבקשה – התאריך שבו מגישים את הבדיקה המקדמית לקרן פועלים.
 • מס' מועסקים בתאגיד – מספר עובדי החברה המועסקים בחברה (לא כולל קבלני משנה).
 • כתובת התאגיד – כתובת המשרדים של העסק. יש לרשום כתובת מלאה.
 • שנת יסוד – תאריך פתיחת עוסק מורשה או תאריך רישום החברה.
 • פרטי יצירת קשר – יש למלא טלפון, טלפון נייד, פקס ודואר אלקטרוני.
 • מחזור שנה שעברה – יש למלא את מחזור ההכנסות של שנה שעברה (באלפי שקלים).
 • תיאור פעילות – תיאור קצר על הפעילות של העסק. מומלץ גם לפרט בקצרה על סיבת הפנייה לגיוס הלוואה מקרן פועלים BDI.

פירוט חשבונות בנק

בחלק זה יש למלא בטבלה את כל חשבונות הבנק של החברה והחשבונות הפרטיים של כל הבעלים המחזיקים ב-5% מניות ומעלה.

פירוט חשבונות בנק

פירוט חשבונות בנק

במידה ויש יותר מ-3 חשבונות רלוונטיים, יש להוסיף שורות לטבלה דרך קובץ WORD.

נא למלא את כל חשבונות הבנק הרלוונטיים על מנת לקבל תשובה מקדמית אמיתית התואמת למצב הפיננסי בפועל של העסק ובעליו.

פרטי הבקשה לגיוס הלוואה מקרן פועלים

בחלק האחרון, יש למלא את פרטי הבקשה לגיוס הלוואה מקרן פועלים לעסקים בכדי שהבנק יבחן את הסיכויים הראשוניים של העסק לקבל הלוואת סיוע דרך הקרן.

פרטי הבקשה לגיוס הלוואה מקרן פועלים

פרטי הבקשה לגיוס הלוואה מקרן פועלים

 • שם התאגיד הפונה – יש לרשום שוב את שם העסק
 • מסלול מבוקש – יש רשום את מסלול הבקשה: הון חוזר, השקעה או עסק בהקמה. במידה והבקשה משלבת הון חוזר והשקעה, נא לרשום "השקעה והון חוזר".
 • סכום הלוואה מבוקש – סכום ההלוואה המבוקש מקרן פועלים.
  נא לזכור שסכום ההלוואה המקסימלי בקרן הוא 500,000 שקלים לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 5 מיליון שקלים.
  עסקים עם מחזור הכנסות מעל 5 מיליון יכולים לבקש עד 10% מהמחזור של שנה שעברה.
 • תקופת ההלוואה המבוקשת – הלוואות בקרן פועלים לעסקים הן בפריסה ל-6 שנים. יש לרשום "6".
 • סניף מטפל – נא לרשום את סניף בנק הפועלים (שם ומספר) שרוצים לקבל ממנו את ההלוואה של קרן פועלים.

חתימות על בדיקה מקדמית

לסיום מילוי הטופס, יש למלא ולחתום בשורות החתימה במסמך.

חתימות על בדיקה מקדמית

חתימות על בדיקה מקדמית

החותמים על טופס בדיקה מקדמית צריכים להיות הנציג המטפל מול קרן פועלים ובעל העסק.

יש לרשום בשורה התחתונה את שם העסק וחותמת חברה (במידה ויש).

הגשת בדיקה מקדמית לקרן פועלים

עכשיו שטופס הבדיקה המקדמית מלא וחתום, יש לשלוח אותו למייל של קרן פועלים בכתובת [email protected]

תשובה מקרן פועלים תתקבל חזרה במייל תוך ימים ספורים.

במידה ואין אישור להתקדם בהגשה לקרן פועלים לעסקים, ניתן לפנות לסניף הבנק בכדי לברר את סיבת הדחייה.

במידה ויש אישור להתקדם בהגשה לקרן פועלים לעסקים, ניתן להתחיל בהכנת התוכנית העסקית לקרן פועלים. בהצלחה!