קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה הלוואות בתנאים דומים מאוד לקרן בערבות המדינה. לפני שפונים לקרן פועלים, מומלץ לעבור על רשימת הצ'ק ליסט הבאה בכדי לוודא שברשותכם כל המסמכים הנדרשים להגיש בקשה לגיוס הלוואה.

קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה לפני מספר שנים כמתחרה לקרן בערבות המדינה. הקרן מעניקה הלוואות בתנאים דומים מאוד להלוואות בערבות המדינה בחסות בנק פועלים. עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור הכנסות של עד 50 מיליון בשנה העומדים בתנאי הסף, יכולים להגיש בקשה לקרן פועלים.

בקשה לקבלת הלוואה מקרן פועלים נבחנת על ידי הגוף המתאם (חברת BDI) ומאושרת סופית בסניף בנק הפועלים המלווה (ניתן לבחור בכל סניף פועלים). הלוואות קרן פועלים מוענקות בפריסה ל-6 שנים (72 חודשים) עם עד שנה גרייס, בריבית נמוכה החל מפריים + 2% ועם דרישה לביטחונות נמוכים של 25% בלבד.

רוצה להגיש בקשה לגיוס הלוואה דרך קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים? מומלץ לעבור על רשימת הצ'ק ליסט הבאה בכדי לוודא שיש לך את כל מה שצריך בכדי להגיש בקשה להלוואה מפועלים.

דוחות כספיים של העסק

עסקים המגישים בקשה לקרן פועלים צריכים להציג דוחות כספיים מה-3 שנים האחרונות.

 • עוסק מורשה צריך להציג דוחות רווח והפסד 3 שנים אחרונות (כולל דוח עדכני לשנה נוכחית).
 • חברה בע"מ צריכה להציג מאזנים מבוקרים שנתיים אחרונות* ומאזן בוחן לשנה הנוכחית.

*עד ה-30/09 לא חובה להציג מאזן מבוקר של השנה האחרונה.

דפי בנק מכל חשבונות הבנק

קרן פועלים דורשת לראות דפי בנק עדכניים מכל חשבונות הבנק – עסקי ופרטי.

 • ריכוז יתרות עדכני ליום ההגשה
 • פירוט מלא של כל ההלוואות
 • תדפיס עובר ושב 3 חודשים אחרונים

שומות מס (רק לעסקים מורשים)

עסקים מורשים מחויבים להציג גם שומות מס מה-3 שנים האחרונות* לצד דוחות רווח והפסד.

*עד ה-30/09 לא חובה להציג שומת מס של השנה האחרונה.

דוחות מע"מ וביטוח לאומי

יש לצרף לבקשת הלוואה מקרן פועלים את הדיווח של מע"מ וביטוח לאומי (טופס 102) מה-12 החודשים האחרונים.

תעודת עוסק מורשה / תדפיס רשם חברות

נדרש לצרף לבקשת ההלוואה מקרן פועלים תעודת עוסק מורשה (בבקשות של ע.מ) או תדפיס רשם חברות עדכני (בבקשות של ח.פ).

מסמכים בגין עסקים קשורים (במידה ויש)

במידה ולבעל העסק הפונה לגיוס הלוואה מקרן פועלים יש עסקים נוספים, עליו להציג את המסמכים הבאים:

 • דוחות רווח והפסד / מאזן בוחן שנתיים אחרונות של כל העסקים הקשורים.
 • ריכוז יתרות עדכני של החשבונות העסקים הקשורים.

הצעות מחיר (רק במימון השקעה פיזית)

עסקים המבקשים להשתמש בכספי קרן פועלים בכדי לממן השקעה פיזית נדרשים להציג הצעות מחיר רלוונטיות בהתאם לסכום המבוקש עבור ההשקעה.

למשל, אם עסק מבקש הלוואה של 200 אלף למימון שיפוץ. הוא צריך להציג הצעות מחיר על עלויות השיפוצים בסכום של לפחות 240 אלף שקלים (השקעה של 200 אלף שתמומן על ידי הלוואה מקרן פועלים ועוד השקעה של 40 אלף כחלק מהשתתפות ההון עצמי של העסק).

תצהירי קרן פועלים חתומים

קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים דורשת מכל עסק למלא ולחתום על מספר תצהירים. ניתן להוריד את תצהירי הקרן מאתר הגוף המתאם BDI.

חשוב לדעת – כלכלני קרן פועלים לא בוחנים את בקשת העסק ללא חתימה על התצהירים.

תכנית עסקית

לאחר המצאת כל המסמכים הנ"ל, יש לבנות תוכנית עסקית לפי דרישות קרן פועלים.

התוכנית העסקית צריכה לכלול התייחסות לנושאים הבאים:

 • פעילות העסק וניסיון היזם.
 • מצב האובליגו הבנקאי של העסק.
 • מטרת ההלוואה ופירוט השימוש בכספי הקרן.
 • תחזית פיננסית לשנים הקרובות.

רצוי להיעזר בכלכלן מנוסה בעת בניית התוכנית העסקית לקרן פועלים.