קרן פועלים לעסקים עדכנה לאחרונה שכל עסק בעל מחזור הכנסות שנתי של עד 50 מיליון שקלים רשאי גם הוא לפנות לגיוס הלוואה מהקרן. אם עד היום הקרן פנתה רק לעסקים קטנים, מהיום יש גם קרן פועלים לעסקים בינוניים.

במהלך חודש מרץ 2016 דיווחנו בשמחה על השקתה של קרן פועלים לעסקים, אשר הוקמה כקרן מתחרה לקרן בערבות המדינה.

בנק הפועלים, אשר בזמנו הפסיק את פעילותו כאחד מהבנקים המלווים של ערבות המדינה, החליט לפתוח קרן מתן הלוואות פרטיות לעסקים קטנים בעלי מחזור של עד 25 מיליון שקלים בשנה בתנאים דומים לערבות המדינה.

נציגי בנק הפועלים, בשיתוף עם חברת כלל ביטוח, הבטיחו להעמיד אשראי עסקי בסך של 8 מיליארד שקלים לעסקים שימצאו כזכאים לקבל הלוואה בתנאים נוחים דרך קרן פועלים.

כאשר כיום הקרן כבר העניקה מיליוני שקלים בהלוואות לעסקים למטרות השקעה, הון חוזר, הקמת עסק ופירעון אשראי.

מהיום גם עסקים בינוניים יכולים לפנות לקרן פועלים לעסקים

מיום הקמת קרן פועלים, רק עסקים קטנים (בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקלים) היו רשאים להגיש בקשה לגיוס הלוואות מהקרן.

לאחרונה, הנהלת בנק הפועלים החליטה להרחיב את פעילות הקרן גם בקרב עסקים בינוניים בעלי מחזור הכנסות שנתי שנע מ-25 מיליון שקלים ועד 50 מיליון שקלים.

במידה ואתה בעל עסק בינוני עם מחזור הכנסות של עד 50 מיליון שקלים בשנה, שבעבר לא הייתה באפשרותו להגיש לקרן פועלים לעסקים עקב מחזור הכנסות גבוה מדי, חדשות טובות!

מהיום אתה רשאי להגיש בקשה לגיוס הלוואה מקרן פועלים.

שינויים נוספים בתנאים של הלוואות קרן פועלים לעסקים

בעקבות הרחבת פעילות קרן פועלים במתן הלוואות גם לעסקים בינוניים, בוצעו שינויים נוספים בתנאי ההלוואות הניתנות לעסקים דרך קרן פועלים:

סכום הלוואה מקסימלי לגיוס בקרן פועלים לעסקים

  • עסקים בהקמה ועסקים בעלי מחזור הכנסות של 5 מיליון שקלים בשנה יכולים לגייס הלוואה של עד 500 אלף שקלים.
  • עסקים עם מחזור הכנסות הגבוה מ-5 מיליון שקלים בשנה יכולים להגיש בקשה בסכום של עד 10% ממחזור ההכנסות השנתי עד לסכום מקסימלי של 3 מיליון שקלים.

עסקים שקיבלו בעבר רק חלק מהסכום המקסימלי לגיוס יכולים לפנות כעבור חצי שנה לקרן פועלים ולבקש הלוואת השלמה בסכום היתרה.

תקופת הלוואה בקרן פועלים לעסקים

  • הלוואות בקרן פועלים מוענקות בפריסה של עד 6 שנים. עסקים בהקמה ועסקים קיימים קטנים יכולים לבקש תקופת גרייס של עד 12 חודשים.
  • בקשות הון חוזר של עסקים בינוניים עם מחזור שנתי של 25-50 מיליון שקלים יוענקו בפריסה של עד 24 חודשים בלבד, עם אפשרות לקבל תנאי גרייס של 3 חודשים.

דרישה להצגת ביטחונות להלוואות קרן פועלים

העסק הלווה מחויב להציג ביטחונות לבנק בגובה של 25% מסכום ההלוואה המאושרת.

סוג הביטחונות הנדרש ייקבע על ידי בנק הפועלים ואינו בהכרח חייב להיות הפקדה של מזומן לפיקדון כנגד ההלוואה.

ריביות בקרן פועלים לעסקים

בנק הפועלים מתחייב להעניק לעסקים הפונים דרך קרן פועלים לעסקים ריביות אטרקטיביות בהשוואה לממוצע הריביות במשק ובקרן בערבות המדינה.

מהו תהליך הגיוס של הלוואה מקרן פועלים לעסקים?

תהליך הגשת בקשה וגיוס הלוואות בקרן פועלים דומה מאוד לתהליך של גיוס הלוואות בערבות מדינה.

תחילה על העסק להיעזר ביועץ עסקי אשר יבנה עבורו תכנית עסקית שתציג את הנתונים הכספיים של העסק, בקשת ההלוואה ותחזית פיננסית המציגה יכולת החזר.

בקשת ההלוואה (התכנית העסקית) תוגש לחברת BDI (הגוף המתאם של קרן פועלים) לבחינה על ידי כלכלן.

הכלכלן בוחן את הבקשה ונפגש עם הבעלים של העסק בפגישה פנים מול פנים.

בסיום הבדיקה מעביר הכלכלן את חוות דעתו להנהלת קרן פועלים וסניף הפועלים הרלוונטי.

התכנית העסקית שהוגשה לקרן, ביחד עם המלצת כלכלן BDI, ייבחנו על ידי נציגי בנק הפועלים.

במידה והבקשה תאושר על ידי בנק הפועלים, ההלוואה תועמד לעסק בסניף הבנק הנבחר.