הלוואות בערבות מדינה הן הלוואות המתאימות מאוד ליבואנים הפועלים במגזרי המשק הישראלי השונים. קרן ערבות מדינה מציעה סיוע ליבואנים על ידי מתן הלוואה נוחה לעסק לטובת מימון עסקאת ייבוא ופערי תזרים המזומנים הנגזרים ממנה.

קרן ערבות מדינה מעניקה מאות הלוואות כל חודש עבור ייבוא וצרכי הון חוזר אחרים, והיא כיום אפיק הלוואות מבוקש אף יותר מהבנקים בקרב היבואנים השונים בישראל.

יבואנים זקוקים לגייס הלוואה דרך הקרן בערבות המדינה

יבואנים נאלצים לגייס הלוואות ארוכות טווח, כמו הלוואות מדינה לעסקים, ממספר סיבות מבניות בתחום הייבוא.

כל עסק קטן אשר מתבסס על ייבוא נדרש לגייס הלוואות על בסיס שוטף להשגת פעילות בריאה ובמיוחד בכדי לבצע גידול במחזור ההכנסות.

הסיבות המרכזיות לכך שעסקים בתחום הייבוא זקוקים לגייס הלוואה בערבות מדינה הן:

תנאי תשלום מזומן

לייבא סחורה מחו"ל משמע לרכוש סחורה מספקים בחו"ל, לרוב מהמזרח הרחוק. תנאי התשלום שהספקים הללו דורשים הוא מזומן בלבד.

במילים אחרות, עסק מייבא נדרש לשלם את עלות המלאי כבר מיום העסקה הראשונה.

לעסק קטן אין את הפריבילגיה לממן את רכישת הסחורה מהכנסות אותה עסקה, העסק לא מקבל חלק מהתגמול מהלקוח מראש, לכן האפשרות היחידה שנשארת לו בכדי לממן ייבוא כזאת היא רק על ידי גיוס הלוואה לעסק.

אז אם כבר הלוואה לעסק, עדיף לעסק המייבא לגייס הלוואה בערבות מדינה דרך קרן ערבות מדינה.

פער תזרימי

מכיוון שעסק מייבא נדרש לשלם את כל עלות הסחורה לספק מראש, זה גורר מצב בו הוא נדרש גם לממן את עלויות השינוי והשיווק של הסחורה.

כלומר, לעסק יש פער תזרימי מיום התשלום לספק ועד ליום המכירה של הסחורה, פער תזרימי שבממוצע אורך בין שלושה חודשים לחצי שנה.

כל הזמן הזה העסק בעצם נדרש לממן את צרכי ההון החוזר שלו.

לשם מימון פער תזרימי העסק חייב לגייס הלוואה לעסק לטובת הון חוזר, קרן ערבות מדינה מציעה הלוואה בערבות מדינה דרך מסלול הון חוזר לעסקים בתחום הייבוא בדיוק בכדי להתמודד עם הבעיה הספציפית הזאת.

מזומנים להגדלת היקף עסקאות

מכיוון שתנאי התשלום לספקים בתחום הייבוא הם מזומן ומכיוון שיש לעסקים הקטנים בתחום הייבוא פער תזרימי, על מנת לבצע גידול בהיקפי העסקאות של העסק, העסק זקוק למזומנים נוספים שהוא יכול לקבל אותם רק על ידי גיוס הלוואות לעסק.

הרבה מהעסקים הקטנים אשר פונים לגייס הלוואה בערבות מדינה דרך קרן ערבות מדינה מעוניינים לגייס הלוואה בכדי לצמוח ולהגדיל את היקפי המסחר שלהם, לא רק בכדי לממן הון חוזר.

למה הלוואה בערבות מדינה דרך קרן ערבות מדינה מתאימה לעסקים בתחום הייבוא?

הלוואה בערבות מדינה דרך הקרן בערבות המדינה היא הלוואה עסקית המוענקת בריבית נמוכה, בפריסה ארוכה ובהצגת ביטחונות מינימליים.

האופציה של גיוס הלוואה בערבות מדינה דרך קרן ערבות מדינה נפלאה לעסקי ייבוא מכמה יתרונות:

ריבית נמוכה

הריבית של הלוואות בערבות מדינה נמוכה מאוד ולכן עלות המימון של העסקים נמוכה יותר בהשוואה להלוואות ייבוא מהבנקים.

עלות מימון נמוכה מונעת משחיקה משמעותית ברווחי עסקאות הייבוא של העסק ומאפשרת לעסק לשמור על תזרים מזומנים גבוהה מעסקאות הייבוא, כל זה תודות לגיוס הלוואה דרך קרן ערבות מדינה במקום גיוס הלוואה ישירה דרך הבנקים.

פריסה ארוכה

הפריסה הארוכה של הלוואה בערבות מדינה, שהיא ל-60 חודשים, מאפשרת לעסק להחזיר את כספי ההלוואה בהחזרים חודשיים נמוכים.

כך שלעסק יש מרווח פעולה רב יותר להשתמש במזומנים מהכנסות מכירת סחורה, בשונה מעסקים אשר זקוקים להחזיר הלוואות גישור בקרוב לתזמון קבלת מזומנים ממכירת סחורה.

דרישה מינימלית לביטחונות

הדרישה המינימלית לביטחונות על ידי קרן ערבות מדינה מאפשרת לעסקים בתחום הייבוא לגייס סכומי הלוואות גבוהים יותר על סמך הביטחונות שלהם.

כפי שציינו לעיל, האפשרות לגייס יותר מזומנים בגין הלוואה מאפשרת לאותם עסקים בתחום הייבוא לרכוש יותר סחורה ולהגדיל את היקפי רכישת המלאי, מה שיגדיל את מחזורי ההכנסות של העסק.