קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה פרסמה את דוח שנת 2019 המסקר את פעילות הקרן במתן הלוואות בערבות המדינה בשנים 2016-2018. בכדי לעשות לכם קצת סדר בנתונים שהתפרסמו על ידי הקרן, בחרנו את הנושאים החשובים ביותר שכל בעל עסק צריך לדעת על פעילות הקרן בערבות המדינה.

כל שנה הקרן בערבות המדינה מפרסמת דוח סיכום של הפעילות המצטברת במתן הלוואות בערבות מדינה מחודש מרץ 2016, תאריך השקת הקרן בערבות המדינה במתכונת הקיימת, ועד לסוף השנה הקודמת. השבוע הקרן בערבות המדינה פרסמה את דוח 2019 המסקר את נתוני פעילות הקרן לתקופה של מרץ 2016 ועד דצמבר 2018.

מתוך הנתונים שהתפרסמו על ידי קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, ניתן לקחת מספר נקודות מפתח שכל בעל עסק חייב לדעת על הלוואות בערבות המדינה:

הקרן בערבות המדינה העניקה מעל 4 מיליארד ש"ח לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן בערבות המדינה הנה קרן הסיוע המובילה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. הקרן מעניקה מאות הלוואות בכל חודש לעסקים, ועל סמך נתונים שונים, היא מהווה כ-3% מסך האשראי המוענק לעסקים בישראל.

הנתונים שהתפרסמו לאחרונה מחזקים את העובדה הזאת. מחודש מרץ 2016 ועד דצמבר 2018 העניקה הקרן בערבות המדינה 4.131 מיליארד שקלים לעסקים קטנים ובינוניים. הסכום המתחלק בין 9,519 הלוואות בערבות המדינה שהקרן העניקה בתקופה זאת.

ניתן לראות את התפלגות האשראי שהוענק בערבות המדינה לפי בנקים בתרשים הבא:

התפלגות האשראי שהוענק בערבות המדינה לפי בנקים

התפלגות האשראי שהוענק בערבות המדינה לפי בנקים

אין ספק שהנתונים הללו מחזקים את מקומה של הקרן בערבות המדינה כקרן הסיוע המרכזית כיום בישראל. ואין לשכוח שהמדינה הקצתה 6 מיליארד שקלים לאפיק הלוואות בערבות מדינה, כך שהקרן תמשיך לפעול במתכונת רחבה גם בשנים הבאות.

ערבות המדינה היא קרן סיוע לעסקים קטנים

אחד המיתוסים הגדולים ביותר לגבי הלוואה בערבות מדינה הוא, שקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה עוזרת רק לעסקים הגדולים. אך הנתונים המתפרסמים בדוח 2019 של הקרן בערבות המדינה סותרים את המיתוס הזה לחלוטין.

ניתן לראות על סמך הנתונים בדוח שהקרן בערבות המדינה דווקא מעניקה את החלק הארי של ההלוואות לעסקים קטנים. 95% מההלוואות בערבות המדינה מוענקות לעסקים קטנים, עם מחזור הכנסות שנתי של עד 25 מיליון שקלים, ורק 5% הולך לעסקים בינוניים עם מחזור הכנסות שנתי של 25 מיליון שקלים ומעלה.

התפלגות אשראי בין עסקים קטנים לגדולים

התפלגות אשראי בין עסקים קטנים לגדולים

הריבית הממוצעת על הלוואות בערבות המדינה היא פריים + 2.8%

על פי תנאי הקרן הלוואה בערבות מדינה לא יכולה לעבור את רף הריבית פריים+3.5%. בדרך כלל, מכיוון שהמדינה מעניקה לבנקים ערבות כנגד חלק מכספי ההלוואה בערבות המדינה, הבנקים יכולים להעניק את ההלוואות המאושרות בקרן בתנאי ריבית נמוכים אף יותר.

על פי הנתונים שהתפרסמו על פעילות הקרן, מרווח הריבית הממוצע לעסקים קטנים הוא 2.97% ומרווח הריבית הממוצע לעסקים בינוניים הוא 2.61%. כלומר, מרווח הריבית הממוצע לכלל העסקים בקרן בערבות המדינה הוא רק 2.8%.

ניתן לראות את התפלגות הריביות שהוענקו בהלוואות בערבות המדינה לפי בנקים בתרשים הבא:

התפלגות הריביות שהוענקו בערבות מדינה לפי בנקים

התפלגות הריביות שהוענקו בערבות מדינה לפי בנקים

מעל מחצית מההלוואות בערבות המדינה מוענקות לעסקים וותיקים

מגמה שאנו הבחנו בה בשנתיים האחרונות היא, שהקרן מעניקה יותר ויותר הלוואות בערבות המדינה לעסקים וותיקים. מגמה שכבר דיווחנו עליה שהתפרסמו נתונים חלקיים על פעילות הקרן בשנת 2018 בנוגע למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים וותיקים, וכיום עם פרסום דוח 2019, המגמה הזאת ברורה עוד יותר.

על פי הנתונים שהתפרסמו בדוח, מעל מחצית מההלוואות בערבות המדינה הוענקו לעסקים עם וותק פעילות של 4 שנים ומעלה. ניתן להבחין בקלות את ההתפלגות העדיפה למתן הלוואות לעסקים וותיקים בקרן בערבות המדינה בתרשים הבא:

התפלגות הלוואות לעסקים לפי וותק

התפלגות הלוואות לעסקים לפי וותק

מה שמעיד על כך שהקרן מעדיפה לתת הלוואות לעסקים וותיקים שיכולים להציג פעילות מבוססת של לפחות 4 שנים ומעלה. עם זאת, חשוב לציין שעדיין חלק גדול מההלוואות בערבות המדינה ניתן לעסקים חדשים ועסקים בתחילת דרכם, כך שמגמה זאת עדיין לא צריכה למנוע מעסקים חדשים לפניות לגיוס הלוואה בערבות מדינה.