הלוואות בערבות המדינה מוענקות לעסקים קטנים ובינוניים דרך שישה מסלולים שונים בחסות קרן הסיוע בערבות המדינה. דוח פעילות הקרן לשנת 2019 מציג את ביצועי המסלולים הללו בשנים 2016-2018 ומאפשר לנו לקבל תשובה לשאלה מאוד פופולארית – איזה מסלול סיוע בקרן מעניק יותר הלוואות לעסקים?

עסקים יכולים לפנות לגיוס הלוואה בערבות המדינה דרך מספר מסלולים בקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה: מסלול הלוואות בערבות המדינה ליצואנים, מסלול הלוואות בערבות המדינה להשקעות בתעשייה, מסלול הלוואות בערבות מדינה למטרות הון חוזר, מסלול הלוואות בערבות מדינה למטרות השקעה ומסלול הלוואות בערבות מדינה למימון משולב של השקעה והון חוזר.

לאחרונה פרסמה הקרן את דוח הפעילות 2019, המציג את נתוני מתן הלוואות בערבות המדינה בקרן בשנים 2016-2018, אשר כולל גם את התפלגות הלוואות במסלולי הקרן השונים. להלן נקודות חשובות על התפלגות הלוואות שהוענקו בקרן הסיוע בערבות המדינה במסלולים השונים.

הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים – לפי מסלולי הקרן

במהלך השנים 2016-2018 העניקה הקרן 9,062 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים (בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקלים) ויזמים שביקשו לפתוח עסק חדש.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

  • במסלול יצואנים הוענקו 28 הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים. כמות הלוואות המהווה פחות מ-1% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים.
  • במסלול השקעות בתעשייה הוענקה רק הלוואה אחת בערבות המדינה לעסקים קטנים. כמות הלוואות המהווה פחות מ-0.5% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים.
  • במסלול הון חוזר הוענקו 3,525 הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים. כמות הלוואות המהווה כ-39% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים.
  • במסלול השקעה הוענקו 1,001 הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים. כמות הלוואות המהווה כ-11% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים.
  • במסלול משולב הוענקו 3,209 הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים. כמות הלוואות המהווה כ-35% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים.
גרף התפלגות הלוואות מדינה לעסקים קטנים

גרף התפלגות הלוואות מדינה לעסקים קטנים

הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים – לפי מסלולי הקרן

במהלך השנים 2016-2018 העניקה הקרן 457 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים (בעלי מחזור שנתי 25-100 מיליון שקלים). יש לציין, שמסלול עסקים בהקמה אינו רלוונטי לעסקים בינוניים.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים

הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים

  • במסלול יצואנים הוענקו 22 הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים. כמות הלוואות המהווה כ-5% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים.
  • במסלול השקעות בתעשייה הוענקו 17 הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים. כמות הלוואות המהווה כ-4% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים.
  • במסלול הון חוזר הוענקו 313 הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים. כמות הלוואות המהווה כ-68% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים.
  • במסלול השקעה הוענקו 26 הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים. כמות הלוואות המהווה כ-6% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים.
  • במסלול משולב הוענקו 79 הלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים. כמות הלוואות המהווה כ-17% מסך ההלוואות שהוענקו בקרן בערבות המדינה לעסקים בינוניים.
גרף התפלגות הלוואות מדינה לעסקים בינוניים

גרף התפלגות הלוואות מדינה לעסקים בינוניים

מסקנות מהתפלגות מתן הלוואות בערבות המדינה במסלולי הקרן

בבחינה של נתוני הענקת הלוואות בערבות המדינה לפי ששת המסלולים השונים של קרן הסיוע בערבות המדינה ניתן להסיק מספר מסקנות מעניינות לגבי גיוס הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

1. רוב הבקשות המאושרות בקרן כוללת מרכיב הון חוזר

בהסתכלות על הגרפים של התפלגות מתן הלוואות בערבות מדינה לפי מסלולים בקרב עסקים קטנים ובינוניים המופיעים למעלה ניתן בקלות להבחין שמסלול הון חוזר הוא המסלול הגדול ביותר בקרן. המסלול העניק כ-39% מסך ההלוואות לעסקים קטנים ו-68% מסך ההלוואות לעסקים בינוניים. בנוסף, מסלול משולב הון חוזר והשקעה מהווה כ-35% מסך ההלוואות לעסקים קטנים ו-17% מסך ההלוואות לעסקים בינוניים.

כך שמרבית ההלוואות שהוענקו עד כה בקרן הסיוע בערבות המדינה כוללות מרכיב בקשה כלשהו להון חוזר. אין ספק שרוב העסקים הפונים לקרן בערבות מדינה מעוניינים לממן פערי הון חוזר, אך במקביל הנתונים מראים לנו, שהקרן בהחלט גם נוטה לאשר כמות נכבדה של בקשות הון חוזר.

2. מסלולי יצואנים והשקעות בתעשייה מתאימים יותר לעסקים בינוניים

בנתוני מתן הלוואות דרך מסלולי יצואנים והשקעות בתעשייה ניתן לראות הבדל משמעותי בין מתן הלוואות לעסקים קטנים לעומת עסקים בינוניים. רק 29 הלוואות הוענקו לעסקים קטנים דרך המסלולים הללו (0.32% מכלל ההלוואות לעסקים קטנים), אל מול 39 הלוואות לעסקים בינוניים (8.53% מכלל ההלוואות לעסקים בינוניים).

על סמך הנתונים הללו ניתן להניח, שלעסקים בינוניים יש סיכוי גדול יותר לגייס הלוואה דרך מסלולי יצואנים והשקעות בתעשייה.

3. הקרן יכולה עוד להגדיל את הסיוע לעסקים בהקמה

הקרן שואפת לסייע לכמה שיותר יזמים להקים עסק בישראל. עם זאת, על פי הנתונים לעיל ניתן לראות שמסלול עסקים בהקמה מהווה רק כ-14% מסך כלל ההלוואות בערבות המדינה שהועמדו לעסקים קטנים, למרות שהוא נחשב לאחד מהמסלולים המרכזיים ביותר של הקרן.

כך שלקרן הסיוע בערבות המדינה בהחלט יש מקום נוסף לשיפור כמות ההלוואות המוענקות לעסקים בהקמה ולהגדלת שיעור סך ההלוואות המוענקות במסלול עסקים בהקמה. אנו מקווים לראות גידול שכזה בדוחות הפעילות הבאים של הקרן.