עסקים קטנים ובינוניים שומעים יותר ויותר על הקרן בערבות מדינה, או בשמה השני קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. לכאורה, כל בעל עסק (למעט אלו שלא עומדים בתנאי הסף שהגדירה המדינה), רשאי לקבל הלוואה בערבות המדינה באחד מהמסלולים המוצעים.

עם זאת, חשוב להבין כי כמו בכל נושא בירוקרטי במדינת ישראל, ישנם אותיות קטנות שכבעל עסק שלא מתמצא בתחום, מאוד קשה להבחין בהם ולכן יש להיעזר בגורם מקצועי על מנת להימנע מטרחה מיותרת ותשלום כספים לשווא.

בראש ובראשונה, יש לדעת כי הקרן מציעה מספר מסלולים, ואף ניתן לשלב ביניהם. המסלולים המוצעים הם:

  1. מסלול הון חוזר – המיועד לעסקים קיימים אשר זקוקים לטיפול נקודתי או מתמשך בתזרים המזומנים כמו למשל מימון לתהליך ייבוא חומרי גלם לייצור או סחורה למכירה לצרכן סופי או התמודדות על עונתיות בעסקים המאופיינים כעונתיים.

  2. מסלול השקעה – המיועד לעסקים שרוצים להתרחב (להגדיל מקומות ייצור או מכירה), לרכוש מכונות ועוד.

  3. מסלול עסקים בהקמה – מיועד ליזמים אשר רוצים להקים עסק וצריכים מימון לצורך ההקמה.

נוסף על מסלולים אלה חשוב לדעת כי ניתן לשלב בין המסלולים, למשל, רכישת מכונה (מרכיב השקעה) ובנוסף מימון ייבוא ותשלום משכורות (מרכיב הון עצמי) – וכאן יש לזכור כי תנאי הקרן (הערבות הנדרשת ותנאי ההשתתפות בהשקעה) מחושב לפי החלק היחסי של המרכיבים ובתכנון נכון ניתן לחסוך בהון העצמי הנדרש.

דבר שני שיש לקחת בחשבון, הוא חתימה על נספחי התוכנית העסקית, שהם דרישת סף לצורך קבלת ההלוואה. מסמכים אלה כוללים הצהרות שונות והתחייבויות אשר העסק צריך להיות מודע להם לפני תחילת התהליך. למשל, אחת ההגבלות המרכזיות היא ההגבלה של בעל העסק לכל אורך תקופת ההלוואה בערבות המדינה על גובה המשכורת והדיבידנד שהוא רשאי למשוך. חשוב לקרוא את הנספחים ולהבין את תוכנם.

עוד נושא חשוב כשמדברים על ערבות מדינה הוא דרישת בטחונות להלוואה בגובה 25%. המשמעות בדרישה זו שבעת העמדת ההלוואה, בעל העסק יתבקש להעמיד בטחונות (במזומן או כל בטחון מטריאלי המקובל על הבנק המלווה) בגובה 25% מסכום ההלוואה ולכן בפועל, הוא צריך להיות מוכן עם סכום זה ולוודא שהסכום קיים ברשותו על מנת להבטיח את קבלת ההלוואה לאחר אישור וועדת האשראי. בפועל, במהלך מאוד הבקשות שהגשתנו בעבר נתקלנו בהרבה מקרים של עסקים ש"עיגלו פינות" ו"הסתדרו עם הבנק" אך אנחנו בהחלט לא ממליצים להסתמך על "יהיה בסדר" ולוודא את נושא הערבויות במעוד מועד.

עסקים בהקמה ועסקים במסלול השקעות (או מסלול הכולל מרכיב השקעה) צריכים בנוסף לביטחונות אלה להשתתף במרכיב ההשקעה בגובה 20% מהלוואה. השתתפות זו יכולה להיות ע"י הוכחת תשלום בחשבוניות השתתפות משלושת החודשים הקודמים לקבלת ההלוואה או ע"י הצגת הון עצמי המיועד להשתתפות בהשקעה. חברות (בע"מ) יתבקשו להציג אישור רואה חשבון על הלוואת בעלים בגובה 20% מגובה ההשקעה. לאחר הוכחת ההשתתפות בהשקעה, ערבות מדינה שמציעה הקרן מאפשרת לכם השלמה של 80% מגובה ההשקעה באחד ממבלולי ההלוואות של ערבות המדינה.

עוד נושא שצריך לקחת בחשבון הוא שהתהליך לוקח בין חודש לחודשיים ובמקרים ארוכים אף יותר. הכנת התוכנית אורכת זמן ולאחר מכן ישנה בדיקה של הגוף המתאם (גיזה BDSK) שאורכת עוד כשבוע עד 10 ימים אשר בסופם מועברת המלצה לבנק ומשם לוועדת האשראי. עסק שצריך פתרון מימון מיידי, לא יוכל לקבל מענה דרך הקרן בערבות מדינה.

דבר אחרון שחשוב לדעתנו להעלות הוא נושא העלויות הנוספות – אם בחרתם לקחת גורם מקצועי שיגיש עבורכם את הבקשה, יש לקחת בחשבון את שכר הטרחה (ולהתנות את שכר הטרחה או מרביתו באישור ההלוואה בפועל על מנת שלא תשלמו כספים מיותרים לשווא). בנוסף, קיימת עלות של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי לצורך בדיקת התוכנית, אימות חתימה על נספחי התוכנית (שלעיתים עולה כסף אם אין לכם מכר או בן משפחה שהוא עורך דין), עוד תשלום בגובה 250 ₪ עבור פתיחת תיק במועד משיכת ההלוואה, ובנוסף 0.5% עד 1.5% עמלת הקצאת אשראי (לטובת החשב הכללי.

לסיכום, לפני שאתם ניגשים לקבלת הלוואת מדינה מהקרן לעסקים קטנים יש לקחת בחשבון פרמטרים רבים, להתייעץ עם גורם מקצועי ולקבל החלטה מושכלת לאחר הבנה מלאה של התהליך. בהצלחה!