קרן הסיוע לעסקים במתכונת החדשה העניקה קרוב ל-3 מיליארד שקלים עד כה לעסקים קטנים ובינוניים באפיק הלוואה בערבות מדינה. להלן סיכום האשראי בקרן לעסקים בשנת 2013 בהתפלגות לפי הבנקים.

הקרן בערבות המדינה נחשבת היום לאפיק הלוואות הסיוע המרכזי בישראל. הסיבות לכך הן מרובות, החל מכך שתנאי הלוואה בערבות מדינה הנם תנאים עדיפים על הלוואות מסחריות מהבנק ועד לכך שהקרן בערבות המדינה מאפשרת לעסקים למנף את נכסיהם על ידי דרישה להצגת ביטחונות מינימאלים.

אך הסיבה שמבטאת הכי הרבה כיצד הקרן בערבות המדינה הפכה לאפיק הלוואה לעסק מרכזי במשק הוא סך האשראי שהעניקה הקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

סך אשראי זה ניתן לבחינה על ידי דוח נתונים שפורסם על ידי הקרן בערבות המדינה לאחרונה. הדוח מציג את נתוני מתן אשראי הקרן החל מחודש אפריל 2012, עם התחלת פעילות הקרן בערבות מדינה במתכונת החדשה ועד לחודש דצמבר 2013. הנתונים הם כדלקמן:

סך האשראי שהועמד דרך הקרן בערבות המדינה (במיליוני שקלים)

אוצר החיילמרכנתילהפועליםמזרחי טפחותסה"כ
עסקים קטנים472.0385.2712.6343.31913.1
עסקים בינוניים207.1250.4313.8199.9971.2
סה"כ679.1635.61026.4543.22884.3

 

הקרן בערבות המדינה העניקה הלוואות בערבות מדינה בסך כספי כולל של קרוב ל-3 מיליארד שקלים, או 2,884,300 שקלים במדויק, לתקופה שבין אפריל 2012 לדצמבר 2014.

זאת אומרת, שהקרן העניקה בממוצע הלוואות בערבות מדינה בשווי כולל של כ-140 מיליון שקלים כל חודש, סכום לא מבוטל בכלל למשק הישראלי.

בנוסף, יש לציין שהקרן ממשיכה לפעול במהלך שנת 2014 והילך ועדיין לא הוצגו נתונים לגבי סך מתן האשראי לשנת 2014 אך ניתן לשער בביטחון שהקרן עברה את סף מתן אשראי של שלושה מיליארד שקלים במהלך שנת 2014.

רוב האשראי בקרן מוענק לעסקים הקטנים

הקרן בערבות המדינה מבצעת הפרדה בין סך האשראי שהוענק לעסקים קטנים, בעלי מחזור שנתי עד 25 מיליון שקלים, לבין עסקים גדולים, בעל מחזור שנתי מעל 25 מיליון שקלים ועד 100 מיליון שקלים.

הקרן בערבות מדינה מעניקה הרבה יותר הלוואות לעסקים קטנים, שמתבטא בסך אשראי רב יותר. הקרן מעניקה כ-66% מסך האשראי שלה לעסקים קטנים וממשיכה את מטרת הקרן לסיוע לעסקים הקטנים לגייס אשראי עסקי. המטרה של הלוואות בערבות מדינה הן לסייע לעסקים לגייס אשראי לעסק בתנאים נוחים.

אין ספק שהקרן מבצעת זאת ובאותה מידה נותנת יותר דגש לעסקים הקטנים הנדרשים ליותר סיוע בכוח מיקוח מול הבנקים.

איזה בנק מעניק יותר אשראי בערבות מדינה?

מבחינת התפלגות סך האשראי בבנקים המשתפים פעולה עם הקרן, ניתן לבחון שבנק הפועלים הוא הבנק המוביל מבחינת מתן האשראי בקרן עם כמיליארד שקלים שהוענקו לעסקים.

הרבה מאחוריו שאר הבנקים עם סכום אשראי הנע בין 543 מיליון שקלים ל-679 מיליון שקלים.

בנק מזרחי טפחות מעניק הכי פחות הלוואות בערבות מדינה לעסקים. לכך יכולים היות מספר גורמים, החל מדחיית עסקים אשר מעוניינים לגייס הלוואה בערבות המדינה דרך קרן סיוע לעסקים ועד לבעיות מבניות בהפניית לקוחות לקרן סיוע לעסקים.

הקרן בערבות המדינה מהווה פתרון אשראי נוח לעסקים

הקרן בערבות המדינה בפרט, ומודל הלוואה בערבות מדינה בכלל, מאוד חשוב להמשך צמיחה והתפתחות המשק. הסיוע שהקרן מעניקה, שכפי שראנו מנתונים אלו הוא משמעותי, מסייע לעסקים הקטנים והבינוניים בגיוס אשראי עסקי כאשר רוב אותם עסקים מקבלים שלילה מהבנקים לגיוס אשראי.

נוסיף על כך שתנאי ההלוואה בערבות המדינה נוחים בהרבה משאר פתרונות האשראי הקיימים במשק, לרבות מסגרת אשראי, הלוואות גישור, ניכיון שיקים והלוואות מסחריות מהבנק, מה שמגדיל עוד את האטרקטיביות של הקרן בערבות המדינה בקרב עסקים קטנים.

לנוכח הנתונים הללו של סך האשראי שהוענק לעסקים קטנים במהלך השנים 2012-2013, כל בעל עסק חייב לברר את זכאותו לגיוס הלוואה בערבות מדינה כאשר הוא מעוניין לגייס הלוואה למימון הון חוזר או השקעה בעסק.