הקרן בערבות המדינה מעניקה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים מכל רחבי הארץ. עם זאת, דוח 2019 של הקרן מעיד על כך שיש אזורים בישראל שמקבלים יותר הלוואות בערבות מדינה.

אז לפני שאתם פונים לגיוס הלוואה בערבות מדינה, בואו לגלות האם העסק פועל במקום הנכון בישראל.

הלוואה בערבות מדינה היא אפיק המימון המוביל ביותר בישראל לעסקים קטנים ובינוניים עם מעל 4 מיליארד שקלים שהוענקו כסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במהלך השנים 2016-2018 דרך 9,519 הלוואות שהוענקו לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות של קרן הסיוע בערבות המדינה הוענקו למגוון רחב של עסקים מכל רחבי הארץ, החל מאזור הצפון ועד אזור הדרום, לטובת השקעה והון חוזר.

דוח שנת 2019 של קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, המסקר את פעילות הקרן בשנים 2016-2018, מדווח גם על התפלגות מתן הלוואה בערבות מדינה לפי אזורים גיאוגרפיים. נתונים שהתפרסמו מאפשרים לנו לגלות לאילו אזורים בישראל הקרן בערבות המדינה עוזרת הכי הרבה במתן הלוואות.

סיוע לעסקים קטנים מהקרן בערבות המדינה – התפלגות גיאוגרפית

במהלך השנים 2016-2018 העניקה הקרן בערבות המדינה 9,062 הלוואות לעסקים קטנים מכל רחבי הארץ. להלן התפלגות מתן הלוואות בערבות מדינה לפי אזורים גיאוגרפיים:

הלוואות מדינה לפי ערים

הלוואות מדינה לפי ערים

 • באזור השפלה קיבלו 362 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 4% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור צפון קיבלו 3,081 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 34% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018. העסקים הקטנים מאזור הצפון קיבלו הכי הרבה סיוע מהקרן בערבות המדינה.
 • באזור מרכז קיבלו 2,356 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 26% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור ירושלים קיבלו 725 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 8% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור יהודה ושומרון קיבלו 181 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 2% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018. יהודה ושומרון הוא האזור שקיבל הכי פחות סיוע מהמדינה בקרב העסקים הקטנים.
 • באזור השרון קיבלו 906 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 10% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור דרום קיבלו 1,450 עסקים קטנים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 16% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.

ניתן לראות טוב יותר את התפלגות מתן הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לפי אזורים גיאוגרפיים בגרף הבא:

גרף התפלגות הלוואות הקרן בערבות מדינה לפי איזורים גיאוגרפיים

גרף התפלגות הלוואות הקרן בערבות מדינה לפי איזורים גיאוגרפיים

עסקים קטנים מאזור הצפון והמרכז מקבלים הכי הרבה סיוע בהלוואות מהקרן בערבות המדינה (60% מסך כל ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים). אזור יהודה ושומרון מקבל הכי פחות סיוע מהמדינה, אך יש לזכור שמדובר על אזור מאוד קטן שאינו מכיל כמות עסקים גדולה כמו אזורי הצפון והמרכז.

סיוע לעסקים בינוניים מהקרן בערבות המדינה – התפלגות גיאוגרפית

במהלך השנים 2016-2018 העניקה הקרן בערבות המדינה 457 הלוואות לעסקים בינוניים מכל רחבי הארץ. להלן התפלגות מתן הלוואות בערבות מדינה לפי אזורים גיאוגרפיים:

הלוואות מדינה לעסקים בינוניים לפי ערים

הלוואות מדינה לעסקים בינוניים לפי ערים

 • באזור השפלה קיבלו 27 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 6% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור צפון קיבלו 123 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 27% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור מרכז קיבלו 133 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 29% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018. העסקים הבינוניים מאזור המרכז קיבלו הכי הרבה סיוע מהקרן בערבות המדינה.
 • באזור ירושלים קיבלו 41 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 9% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור יהודה ושומרון קיבלו 9 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 2% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018. יהודה ושומרון הוא האזור שקיבל הכי פחות סיוע מהמדינה בקרב העסקים הבינוניים.
 • באזור השרון קיבלו 50 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 11% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.
 • באזור דרום קיבלו 73 עסקים בינוניים הלוואה בערבות המדינה מקרן הסיוע. הלוואות אלו מהוות 16% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים שהוענקו על ידי הקרן בשנים 2016-2018.

ניתן לראות טוב יותר את התפלגות מתן הלוואות לעסקים בינוניים מהקרן לפי אזורים גיאוגרפיים בגרף הבא:

התפלגות הלוואות הקרן בערבות מדינה לעסקים בינוניים לפי איזורים גיאוגרפיים

התפלגות הלוואות הקרן בערבות מדינה לעסקים בינוניים לפי איזורים גיאוגרפיים

עסקים בינוניים מאזור הצפון והמרכז מקבלים הכי הרבה סיוע בהלוואות מהקרן בערבות המדינה (56% מסך כל ההלוואות בערבות המדינה לעסקים בינוניים). שאר האזורים שומרים על יחס מאוד דומה בקבלת סיוע מהמדינה בקרב עסקים בינוניים להתפלגות בקרב עסקים קטנים.