דוח פעילות לשנת 2019 מציג לנו את התפלגות מתן הלוואות בערבות המדינה לפי מחזור ההכנסות השנתי של העסקים שקיבלו אשראי מהמדינה. על פי הנתונים הללו ניתן לראות בבירור שהקרן בערבות המדינה לא רק שמעניקה מימון לעסקים קטנים, אלא, היא מעניקה את מרבית ההלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות של עד 3 מיליון שקלים.

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מעניקה מימון לעסקים קטנים, בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 25 מיליון שקלים, ומימון לעסקים בינוניים, בעלי מחזור הכנסות שנתי של 25-100 מיליון שקלים. כל עסק בהקמה ועסק קיים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון שקלים רשאי להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה.

רבים טוענים שהקרן בערבות המדינה מעדיפה להעניק מימון לעסקים מבוססים עם מחזורים גדולים. התפלגות מתן הלוואות בערבות המדינה לפי מחזור הכנסות שנתי המדווח בדוח פעילות הקרן לשנת 2019, המציג נתוני מתן הלוואות בשנים 2016-2018, מאפשר לנו לבחון את הטענה הזאת.

מתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים לפי מחזור הכנסות שנתי

במהלך השנים 2016-2018 העניקה הקרן 9,519 הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים. להלן התפלגות מתן ההלוואות בקרן לפי מחזור הכנסות שנתי של העסקים בעת קבלת כספי הקרן:

הלוואות בערבות מדינה לפי מחזור עסקי

הלוואות בערבות מדינה לפי מחזור עסקי

  • הקרן העניקה 2,828 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד חצי מיליון שקלים. כמות זאת כוללת את ההלוואות שהוענקו במסלול עסקים בהקמה. ההלוואות הללו מהוות 30% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 955 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 0.5-1 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 10% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 2,314 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 1-3 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 24% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 929 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 3-5 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 10% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 1,074 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 5-10 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 11% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 962 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 10-25 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 10% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 198 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 25-35 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 2% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 135 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 35-50 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 1% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הקרן העניקה 127 הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 50-100 מיליון שקלים. כמות ההלוואות מהווה 1% מסך כלל ההלוואות שהוענקו בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

הקרן מעניקה יותר מימון לעסקים קטנים

נתוני פעילות הקרן לשנים 2016-2018 בהחלט מעידים על כך שהקרן בערבות מדינה מעניקה יותר סיוע לעסקים קטנים מאשר לעסקים בינוניים. הקרן העניקה הכי הרבה הלוואות בערבות המדינה לעסקים עם מחזור של עד חצי מיליון שקלים (2,828 הלוואות בערבות מדינה שהם 30% מסך כל ההלוואות שהוענקו על ידי הקרן) ומעל מחצית מההלוואות בערבות המדינה הוענקו לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 3 מיליון שקלים (6,097 הלוואות בערבות מדינה שהם 64% מסך כל ההלוואות שהוענקו על ידי הקרן).

יתרה על כך, הקרן בערבות המדינה העניקה במהלך השנים 2016-2018 הרבה יותר הלוואות לעסקים קטנים (מחזור הכנסות שנתי עד 25 מיליון שקלים) מאשר הלוואות לעסקים בינוניים (מחזור הכנסות שנתי 25-100 מיליון שקלים). עסקים קטנים קיבלו 9,062 הלוואות בערבות מדינה, לעומת רק 457 הלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.

ניתן לראות טוב יותר את התפלגות מתן הלוואות בערבות מדינה בין עסקים קטנים לעסקים בינוניים בגרף הבא:

גרף התפלגות הלוואות מדינה לפי מחזור עסקי

גרף התפלגות הלוואות מדינה לפי מחזור עסקי