עסקים הפועלים פחות משנה יכולים לגשת לקרן הסיוע של המדינה ולבקש הלוואה בערבות המדינה. עם זאת, עסקים מתחילים רבים מקבלים שלילה בקרן כתוצאה ממספר סיבות הקשורות למאפיינים של עסקים חדשים. בעל עסק מתחיל? יש מספר מכשולים שצריך לעבור בכדי לגייס הלוואה בערבות מדינה.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה פתוחה לכל עסק אשר עומד בתנאי הסף להגשה של הקרן, כולל עסקים בתחילת הדרך. בעל עסק הפעיל רק מספר חודשים חייב להכיר בכך שהוא עומד בפני מספר מכשולים בקבלת הלוואה בערבות מדינה. מכשולים אלו נובעים ממספר מאפיינים שכיחים של עסקים חדשים שנדרש לתת עליהם דגש במהלך תהליך בדיקת הבחינה של הקרן.

1. אין היסטוריה פיננסית לעסק שלפיה ניתן לבצע תחזית פיננסית

כלכלני הקרן מעדיפים לבחון עסקים וותיקים הרבה בגלל שהם מקבלים בסיס נתונים גדול יותר של נתונים פיננסיים. על סמך הנתונים הפיננסיים הללו (מחזור הכנסות, שיעורי רווחיות, רווח נקי וכו') הם יכולים להעריך תחזית פיננסית ריאלית יותר בהשוואה לעסק שפעיל רק מספר חודשים ולהיות בטוחים בהערכות יכולת ההחזר שלהם לגבי הלוואה בערבות המדינה.

עסקים מתחילים לא יכולים להציג היסטוריה פיננסית משמעותית, לכל היותר כמה חודשים של פעילות. לכן כלכלני הקרן מתקשים להעריך תחזית פיננסית ויכולת החזר, מה שבסופו של דבר יכול להגדיל את הסיכויים לקבל שלילה על בקשת הלוואה בערבות המדינה.

כיצד ניתן להתמודד עם מכשול של היסטוריה בנקאית? מומלץ לבחון אפשרות להציג לקרן הוכחות על הכנסות עתידיות כגון חוזים חתומים מול לקוחות, צבר הזמנות, הסכמי כוונות של לקוחות חדשים וכו'.

2. עסקים מתחילים בענף מסוכן מתקשים לקבל הלוואה בערבות המדינה

אחת הסיבות לכך שהקימו את הקרן בערבות המדינה היא הצורך לעזור לעסקים בענפים מסוכנים, כמו ענף החקלאות למשל, לגייס הלוואה מהבנקים. בהחלט יש עסקים רבים מענפים מסוכנים אשר מצליחים לגייס הלוואה בערבות המדינה ולקבל אשראי בנקאי (אשר ללא ערבות המדינה הם כנראה לא היו מקבלים).

אך כאשר מדובר על עסק חדש בענף מסוכן – הסיכון הוא כפול. עסקים מתחילים בענפים מסוכנים יתקשו עוד יותר לגייס הלוואה בערבות המדינה מעסקים מתחילים אחרים בגלל שילוב הסיכון של עסק חדש בענף מסוכן.

עסקים מתחילים מענפים מסוכנים (חקלאות, הסעדה, בנייה וכו') חייבים להציג תכנית עסקית מקצועית ומסודרת לגבי השימוש בכספי הקרן על מנת לשפר את הסיכויים לקבל אישור להלוואה בערבות מדינה.

3. מחסור בביטחונות כתוצאה ממימון עלויות הקמת העסק

עסקים מתחילים שכבר דיווחו על הכנסה אינם יכולים לגשת למסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה, מה שדורש מהם להציג ביטחונות בגובה של 25% מסכום ההלוואה המאושרת. בעל עסק חדש לרוב יתקשה להציג יכולת לתת את הביטחונות הנדרשים כתוצאה ממחסור במזומנים שנוצרו עקב ההשקעה הגבוהה שנדרשה להקמה הראשונית של העסק לטובת שיפוצים, קניית ציוד ושכר עובדים.

בעוד שלא ניתן להימנע מהדרישה להצגת ביטחונות בגובה 25%, כן ניתן במקרים מסוימים לקבל אישור מהבנק על החלפת הביטחונות בשעבוד ציוד. או לחילופין, כדאי לשקול להוריד את בקשת ההלוואה בהתאם ליכולת הצגת הביטחונות של העסק.

4. תהליך גיוס הלוואה בערבות המדינה אורך כחודש

במקרים רבים שנתקלנו בהם, עסקים מתחילים זקוקים לאשראי מהיר. בשונה מתהליך גיוס הלוואה להקמת עסק שבו היזם יכול לחכות עד לקבלת ההלוואה בערבות המדינה בכדי להתחיל בתהליך הקמת העסק בפועל, עסקים מתחילים צריכים לרוב הלוואה מהירה לעסק בכדי להמשיך ולגדול.

הבעיה היא, שתהליך בדיקה של בקשה לקרן בערבות המדינה אורך בממוצע עד כחודש. עסקים חדשים רבים ידרשו לוותר על גיוס הלוואה בערבות המדינה רק בגלל שאין להם את אפשרות לחכות חודש עד לסיום תהליך גיוס ההלוואה בערבות המדינה.

במידה ומתגלה צורך לגייס הלוואה לעסק בחודשי הפעילות הראשונים שלו, מומלץ לפנות כמה שיותר מוקדם לקרן בערבות המדינה בהתחשב בכך שתהליך האישור על הלוואה בערבות מדינה אורך כחודש.