הלוואה בערבות המדינה מוענקת לעסקים בהקמה, עסקים חדשים ועסקים וותיקים. מכיוון שמספר שנות פעילות העסק מהווה משתנה רלוונטי בעת בחינת בקשה להלוואה בערבות מדינה, כדאי לבחון את התפלגות מתן האשראי בקרן לפי וותק העסק על מנת לקבל תובנות חדשות לגבי הסיכויים לקבל מימון לעסקים חדשים ועסקים וותיקים מהקרן בערבות מדינה.

כלכלני קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה לוקחים בחשבון מגוון רחב של משתנים בעת החלטה לגבי מתן אישור או דחייה של בקשה לגיוס הלוואה בערבות המדינה. בין אם מדובר על הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק או בין אם מדובר על הלוואה בערבות המדינה לעסק שכבר פועל מספר רב של שנים, כלכלני הקרן מתייחסים לוותק העסק בכובד ראש בעת החלטתם לגבי מתן המלצה חיובית לערבות מדינה, מכאן, שהאפשרות של מימון לעסקים חדשים בהחלט קיימת, יש להבין מה החסרונות והיתרונות בוותק העסק, מבחינת נותן האשראי.

דוח פעילות הקרן לשנת 2019 מציג את התפלגות מתן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לפי שנות פעילותם. התפלגות הנתונים הללו מעניקה לנו תובנות לגבי חשיבותו של וותק העסק לקבלת אישור על גיוס הלוואה בערבות מדינה בקרן הסיוע לעסקים.

מתן הלוואות לעסקים קטנים לפי וותק עסק

לפי דוח פעילות הקרן לשנת 2019, במהלך השנים 2016-2018 הוענקו 9,062 הלוואות לעסקים קטנים. להלן התפלגות ההלוואות בקרן לפי וותק עסק:

התפלגות הלוואות לפי שנות וותק

התפלגות הלוואות לפי שנות וותק

 • הקרן העניקה 1,475 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של עד שנה. זה כולל את ההלוואות שהוענקו במסלול עסקים בהקמה. סכום הלוואות זה מהווה 17% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,441 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 1-2 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 16% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 697 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 2-3 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 8% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 558 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 3-4 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 6% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 488 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 4-5 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 5% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,216 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 5-8 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 13% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 606 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 8-10 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 7% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,545 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של 10-20 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 17% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,036 הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של מעל 20 שנה. סכום הלוואות זה מהווה 11% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים.

הקרן העניקה מעל מחצית מההלוואות שלה לעסקים קטנים עם וותק פעילות של עד 5 שנים. מה שמעיד על כך שהקרן בהחלט מעניקה הלוואות לעסקים חדשים ועסקים צעירים. בנוסף, 17% מההלוואות המוענקות לעסקים קטנים הוענקו לעסקים בהקמה ועסקים עם פעילות של עד שנה, מה שמעיד על כך שהקרן בהחלט מעניקה מימון לעסקים חדשים.

גרף התפלגות הלוואות לעסקים לפי שנות וותק

גרף התפלגות הלוואות לעסקים לפי שנות וותק

מתן הלוואות לעסקים בינוניים לפי וותק עסק

לפי דוח פעילות הקרן לשנת 2019, במהלך השנים 2016-2018 הוענקו 457 הלוואות לעסקים בינוניים. להלן התפלגות ההלוואות בקרן לפי וותק עסק:

התפלגות הלוואות לעסקים בינוניים לפי שנות וותק

התפלגות הלוואות לעסקים בינוניים לפי שנות וותק

 • הקרן העניקה 32 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים עם וותק פעילות של עד 5 שנים. אינו כולל הלוואות במסלול עסקים בהקמה. סכום הלוואות זה מהווה 7% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 104 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים עם וותק פעילות של 6-10 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 23% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 102 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים עם וותק פעילות של 11-15 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 22% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 51 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים עם וותק פעילות של 16-20 שנים. סכום הלוואות זה מהווה 11% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 168 הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים עם וותק פעילות של מעל 20 שנה. סכום הלוואות זה מהווה 37% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.

בקרב עסקים בינוניים, הקרן העניקה את רוב המימון שלה לעסקים וותיקים (70% מההלוואות לעסקים בינוניים הוענקו לעסקים עם וותק פעילות של מעל 10 שנים). מה שמעיד על כך שבסכומי הלוואה גבוהים במיוחד של כמה מיליוני שקלים, הקרן נוטה לאשר יותר הלוואות לעסקים וותיקים עם פעילות מבוססת וארוכת שנים.

גרף התפלגות הלוואות לעסקים בינוניים לפי שנות וותק

גרף התפלגות הלוואות לעסקים בינוניים לפי שנות וותק