עסקים קטנים ובינוניים לרוב סובלים ממחנק האשראי הקיים היום יותר מבכל זמן אחר, במגזר העסקי.
כיום, גיוס אשראי לעסק עבור עסקים רבים הוא נושא הכרוך במחסומים קשים ומשוכות רבות.
עם זאת, קיים פתרון אשראי עסקי נוח שהרבה מאותם עסקים קטנים הזקוקים לאשראי  פונים אליו, והוא פתרון גיוס אשראי עסקי במסגרת הלוואה בערבות מדינה.

מחנק האשראי במגזר העסקי והשלכותיו על עסקים קטנים ובינוניים

מחנק האשראי הוא מצב שבו עסקים הפועלים בענף מסוים (בנייה, מזון וכו') ולמעשה, כמעט בכל המגזר העסקי, מתקשים בגיוס אשראי, בין אם בעקבות תקופת מיתון או בין אם בעקבות רמת סיכון גבוהה שמעניקים מוסדות הבנקים לענף או למגזר.

במצב כזה עסקים בעלי רף התחייבויות גבוה אינם יכולים לגייס אשראי נוסף לעסק שלהם, ללא הצגת נכסים וביטחונות בשווי ההלוואה הנדרשת.

כלומר, קיימת בעיה שבה לאותם עסקים אין את היכולת למנף את הנכסים המעטים שבראשותם לגיוס הלוואות בשווי גבוה יותר המטרה לייצר צמיחה עתידית במחזור ההכנסות.

מחנק האשראי פוגע מאוד בפעילות השוטפת של עסקים, לרבות עסקים קטנים, ומהווה צוואר בקבוק לאותם עסקים קטנים בכל הנוגע לקצב הצמיחה וההתפתחות הבריאה של פעילותם.

דוגמאות מצוינות לעסקים אשר סובלים כיום ממחנק האשראי הם עסקים הזקוקים להלוואות למימון עסקות ייבוא ואין באפשרותם לייבא סחורה כחלק מהפעילות השוטפת, עסקים אשר מעוניינים לקחת על עצמם פרויקטים נוספים אך אין להם את התזרים להצגת ערבויות הנדרשות לצורך השתתפות במכרזים חדשים, עסקים אשר חוששים לגייס פרויקטים עתידיים מתוך החשש שלא יהיה באפשרותם לממן את העלויות ראשוניות עד לקבלת התמלוגים, עסקים המעוניינים לבצע רכישת של מלאי נוסף לטובת הגדלת מחזור המכירות אך אינם רוצים לעשות זאת על ידי ניצול מסגרת האשראי שלהם ועוד.

כאשר לאותם עסקים מוגבלת האפשרות לגייס אשראי נוסף הם נאלצים לנצל את מסגרת האשראי שלהם או לקחת הלוואות גישור.

צעדים אלה מלווים לרוב בעלויות ריבית גבוהות ובתנאים תזרימיים לא נוחים. מה שמאלץ אותם לוותר על עסקאות עתידיות שונות ואף במקרים קיצוניים יותר נפגעת היכולת התזרימית של העסק לממן את הפעילות השוטפת הקיימת (רכישת מלאי ושכר עובדים), מה שמוביל לפגיעה קשה בעסק.

העוול הגדול ביותר שגורר מחנק אשראי הוא שעסקים רווחיים אשר להם פעילות בריאה נאלצים לממן את הפעילות התפעולית מהרווחים שלהם, ללא יכולת מינוף נוספת אשר יכולה לייצר רווחים גדולים אף יותר בעתיד.

אותם עסקים נאלצים "לעמוד במקום", מצב שיכול בעתיד לפגוע בעסק כי במקרים רבים לעסקים הקטנים אין את הפריבילגיה לפעול ללא המשך צמיחה.

ערבות מדינה כפתרון למחנק האשראי במגזר העסקי

קרן הסיוע לעסקים, אשר הנה קרן המעניקה הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, היא הפתרון המרכזי הקיים במגזר העסקי להתמודדות עם מחנק האשראי.

קרן סיוע לעסקים מאפשרת לעסקים רווחים ובריאים לגייס הלוואה חוץ בנקאית לטובת פעילות העסק.

על ידי כך שהמדינה מעניקה ערבות מדינה היא מסייעת לאותם עסקים קטנים במתן הביטחונות הנדרשים על ידי מוסדות הבנקים, בערבות של 75%, ובכך עסקים קטנים ובינוניים יכולים למנף עד פי 4 מסך הנכסים הנזילים שברשותם.

במילים אחרות, לעסקים הקטנים ישנו גורם המעניק הלוואות עם דרישה לביטחונות מינימאליים של 25%, ובכך נוצר אפיק גיוס אשראי נוסף שמאפשר לקיחת הלוואות לעסקים ממוסדות הבנקים, חרף מחנק האשראי.

ביחד עם ערבות המדינה המתקבלת דרך קרן סיוע לעסקים הדורשת ביטחונות מינימאליים, תנאי ההלוואות הניתנות דרך קרן סיוע לעסקים הם תנאי הלוואה נוחים מאוד, עם פריסה לחמש שנים ובריבית נוחה בהשוואה לריביות המתקבלות בבנקים במסגרות האשראי ובהלוואות מסחריות שונות.

לסיכום, מחנק האשראי הוא מצב בעייתי מאוד הפוגע קשות בפעילות הבריאה של עסקים קטנים ובינוניים במגזר העסקי. יכולת לגייס אשראי לעסק היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר ביכולת הצמיחה של עסק קטן, אז כאשר יכולת גיוס אשראי העסקי נחלשת הפגיעה בעסק יכולה להיות מקיפה. לכן היתרונות שמעניק פתרון קבלת הלוואה בערבות מדינה הם מאוד משמעותיים להבראת המגזר העסקי ולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.