המדינה מציעה לעסקים לגייס הלוואות בערבות מדינה דרך קרן הסיוע של משרד האוצר. מה זאת בעצם ערבות מדינה? מה הכוונה לכך שהמדינה ערבה להלוואה? ומה יקרה אם לא אצליח להחזיר את הכסף?

על פי תנאי קרן הסיוע לעסקים, המדינה באמצעות הקרן בערבות מדינה, ערבה על אשראי לעסקים קיימים על 75% מסכום ההלוואה (העסק הלווה יתבקש להשלים 25% באמצעות בטחונות מטריאליים), ומעניקה ערבות לעסקים בהקמה עד 90% מסכום ההלוואה (היזם יתבקש להשלים 10% באמצעות בטחונות מטריאליים.

אז נכון, אמנם המדינה מעניקה ערבות אבל הערבות משמשת בעיקר על מנת למנף את מסגרת האשראי של העסק הלווה ולשפר את תזרים המזומנים אך לא פוטרת את הלווה מהחובה לעמוד בהחזרי התשלומים. נסביר:

ערבות מדינה לצורך מינוף מסגרת האשראי של העסק:

נניח שיש עסק שברשותו 50 אלף ₪ נזילים. אותו בעל עסק, בהגיעו לבנק בו הוא פעיל, ינסה לגייס הלוואה ויתבקש להעמיד בטחונות (פיקדונות נזילים, רכבים וכו'). תלוי ביכולת המיקוח שלו אשר תלויה ביכולת שלא לקיים משא ומתן אפקטיבי וברמת הסיכון שהפעילות העסקית שלו מגלמת, הוא יצליח לגייס לא יותר מ 100 אלף ₪ (ויתבקש לשעבד את ההון שברשותו – כלומר הוא הצליח למנף את ההון שלו פי 2.

באמצעות קבלת הלוואה בערבות מדינה, אותם 50 אלף ₪ מאפשרים לו לגייס 200 אלף ₪ – כלומר הוא מינף את ההון שלו פי 4, ולכן, בהיבט הזה, הקרן בערבות מדינה מאפשרת מינוף גבוה יותר מאפשרויות המינוף הקיימות בבנק.

ערבות מדינה כאמצעי להוזלת עלויות מימון (הורדת הריבית):

לכל עסק ישנה רמת סיכוי מובנית שעמה הוא מגיע לבנק בנקודת זמן מסוימת, ועל פיהם נקבעת רמת הריבית שהבנק יגבה ממנו בעת מתן אשראי. למשל, עסק בתחום המזון מוגדר כעסק בסיכון גבוה יותר מעסק בתחום הייבוא. כמובן שיש עוד פרמטרים רבים נוספים המרכיבים את הסיכון אך היריעה קצרה מכדי לפרט אותם.

עם זאת, לא משנה מהי רמת הסיכון של העסק, באמצעות ערבות המדינה הניתנת לבנק, הסיכון פוחת באופן משמעותי (כי המדינה ערבה להחזרה ההלוואה במידה והעסק לא יעמוד בהחזרים) ולכן הבנק יכול להעניק הלוואה בריבית נמוכה יותר וכתוצאה מכך עלויות המימון של העסק קטנות.

הוזלה זו, יחד עם פריסת תשלומים ארוכה יותר (60 תשלומים שמעניקה הקרן בערבות מדינה), מפחית משמעותית את ההחזר החודשי של העסק ומאפשר לו לנהל תזרים יעיל יותר ומותאם לפעילות העסקית שלו.

אבל מה קורה אם העסק לא מצליח לעמוד בתשלומים?

העובדה שהעסק מקבל ערבות מדינה על ההלוואה, אינה פוטרת אותו מאחריות על החזרת ההלוואה. ראשית, הלוואה נדרש לחתום ערבות אישית על ההלוואה בנוסף לשורת מגבלות כמו למשל התחייבות למשיכת שכר או דיבידנדים במגבלות מסוימות ועוד.

המשמעות היא שבמידה והעסק לא יעמוד בהחזרים, הבנק ידרוש ממנו, במסגרת הערבות האישית עליה חתם, להחזיר את ההלוואה וימצה איתו את כל ההליכים על פי חוק (ממש כמו הלוואה בנקאית רגילה). רק לאחר שמיצה את כל האפשרויות לגבות את החוב, יהיה ניתן לדרוש את הכספים האבודים מהקרן בערבות מדינה.

שנית, חשבו לזכור שעל מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה יש להגיש תוכנית עסקית, כלומר, ערבות המדינה לא ניתנת לכל דורש אלא רק לעסקים שנבחנו בקפידה, והוסבר באמצעות התוכנית העסקית כיצד העסק יכול לעמוד בהחזרים (התוכנית העסקית כוללת תחזית תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד לשלוש שנים).

לסיכום, עסק שרוצה לקבל אשראי בערבות מדינה, חייב להבין מה המשמעות של ערבות מדינה ומה ערבות זו מעניקה לו. וחשוב מכך, מה ערבות המדינה לא כוללת.