קרן פועלים לעסקים הוקמה כחלופה לקרן בערבות המדינה, אך תהליך קבלת הלוואה מקרן הפועלים מאוד דומה לתהליך קבלת הלוואה בערבות מדינה. גם בקרן פועלים תדרשו לעבור תהליך בדיקה שאורך עד כחודש ימים בהתאם למורכבות הבקשה שלכם להלוואה.

בנק הפועלים מפעיל קרן הלוואות לעסקים קטנים המעניקה הלוואות בערבות הבנק בתנאי פריסה וריבית אטרקטיביים יותר מהלוואות מסחריות שמעניקים הסניפים ישירות לעסקים קטנים.

אך עסק אשר מעוניין לקבל את ערבות בנק הפועלים חייב להגיש בקשה רשמית לגיוס הלוואה דרך הקרן ולעבור תהליך בדיקה קפדני על ידי גוף מתאם חיצוני לבנק.

עסקים אשר שוקלים לפנות לקרן פועלים צריכים לדעת שלא מדובר על הלוואה מיידית.

תהליך הבדיקה והאישור של בקשה בקרן פועלים אורך בין כשבועיים ועד כחודש ימים, כאשר גם היו מקרים בהם התהליך התעכב עוד יותר.

משך זמן התהליך משתנה הרבה בהתאם לבקשת העסק ולמשך המשא ומתן מול סניף בנק הפועלים המלווה. עסק שמגייס הלוואה דרך קרן פועלים לעסקים צריך לעבור מספק שלבים:

הכנת שאלון גיוס הלוואה מקרן הפועלים

בכדי להתחיל את תהליך הבדיקה על העסק להגיש שאלון בקשה לגיוס הלוואה מקרן הפועלים, שהיא בעצם תכנית עסקית המדווחת על נתוני העסק ומציגה את בקשת ההלוואה של העסק.

התכנית העסקית צריכה לכלול נתונים רלוונטיים על בעל העסק, נתונים פיננסיים של העסק, נתוני אובליגו מכל חשבונות הבנק, פירוט בקשת ההלוואה ותחזית פיננסית לשנים הבאות.

נוסף על כך, יש לצרף לתכנית העסקית את כל המסמכים המבוקשים על ידי חברת BDI לבדיקת התכנית העסקית כגון דוחות כספיים, דפי בנק, דוחות מע"מ, דוחות ביטוח לאומי, פירוט שעבודים, הצעות מחיר ועוד.

איסוף המסמכים להשלמת הבקשה והכנת התכנית העסקית לא צריך לקחת לכם יותר משבוע, במיוחד אם אתם שוכרים את שירותיה של חברת ייעוץ עסקי אשר מבצעת עבורכם את הכנת התכנית העסקית והגשתה לקרן.

בדיקה של נציג הגוף המתאם

כאשר התכנית העסקית מוכנה וכל המסמכים הנדרשים צורפו לתכנית העסקית ניתן להגיש את הבקשה לגוף המתאם של קרן פועלים לעסקים.

מומלץ לא להגיש תכנית עסקית חלקית לקרן פועלים בכדי לא לפגוע בסיכויי הבקשה ובכדי לא לעכב את התהליך.

הגוף המתאם קולט את הבקשה ומעביר את הטיפול לנציג הקרן.

באחריותו של כלכלן הקרן לתאם מול הלקוח פגישה פנים מול פנים בכדי לשוחח על העסק ובקשת ההלוואה.

לאחר מכן, לבחון את ממצאי הנספחים שהוצגו בתכנית העסקית ולתת המלצה על מתן ההלוואה שתועבר להנהלת בנק הפועלים.

תהליך הקליטה של בקשה בקרן עד להעברת הטיפול לנציג ותיאום פגישה מול בעל העסק אורך עד 3 ימי עבודה, בהתאם לעומס כמות הבקשות שהוגשו באותה עת.

מעבר לכך, זמן הטיפול של בחינת הבקשה בקרן הפועלים מאוד גמיש לאחר קליטת הבקשה.

זמן הטיפול ישתנה בהתאם לתזמון הפגישה מול בעל העסק וזמן הבדיקה של הנציג במידה והתבקשו מסמכים נוספים.

נציגי קרן פועלים שואפים להעביר המלצה לבנק הפועלים תוך 7 ימי עבודה מיום הפגישה עם בעל העסק, אך זה בתנאי שאין עיכוב בהשלמות מסמכים שהתבקשו במעמד הפגישה.

בדיקת בנק הפועלים ומתן ההלוואה

לאחר שהנהלת הבנק והסניף מקבלים את ההמלצה של הקרן, ובתנאי שההמלצה הנה חיובית, סניף הבנק המלווה בוחן את הבקשה עצמה ואת המלצת הקרן.

בשלב זה הסניף ירצה גם הוא לבצע בדיקה נוספת על הבקשה להלוואה, כאשר בעל העסק יצטרך להגיע לפחות פעם אחת לפגישה מול מנהל תחום בנקאות עסקית בסניף המלווה להתרשמות.

ברגע שהבדיקה של הסניף עוברת בהצלחה, ההלוואה מקרן הפועלים תועמד בחשבון הבנק של העסק בסניף המלווה.

במידה ובעל העסק הנו כבר לקוח של הסניף אז תהליך ההתרשמות של הבנק צפוי להיות מהיר וללא עיכובים מיותרים מכיוון שהסניף כבר מכיר את העסק.

במידה ומדובר על עסק שאין לו חשבון בבנק הפועלים אז יכול להיות שסניף הבנק ירצה לבצע בדיקה מקיפה יותר אשר כוללת גם ביקור בבית העסק או בדיקת נתונים נוספים על העסק שהבנק רואה לנכון לבחון לפני אישור ההלוואה.

תהליך זה יכול לקחת רק מספר ימים או להימשך עד כשבועיים, בהתאם למורכבות הבדיקה של העסק על ידי הסניף.