קרן פועלים לעסקים הנה קרן פרטית של בנק הפועלים. עסק יכול לבקש חלק מההלוואה של הקרן לכסות הלוואות קיימות, כל עוד כיסוי הלוואות עם קרן פועלים מאושרת על ידי הקרן ובנק הפועלים.

בתחילת שנת 2016 הוקמה קרן פועלים לעסקים, קרן פרטית של בנק הפועלים המתחרה מול הקרן בערבות המדינה במתן אשראי נוח לעסקים קטנים.

קרן פועלים מתפקדת בצורה מאוד דומה לקרן המדינה מבחינת הדרישה לעבור בדיקה של גוף מתאם והתנאים להלוואה.

עסקים קטנים עד למחזור הכנסות של 25 מיליון שקלים יכולים להגיש בקשה לגיוס הלוואה גם לקרן הלוואות בערבות מדינה וגם לקרן פועלים לעסקים.

בנוסף לכך, כמו בקרן בערבות המדינה גם בקרן פועלים ניתן לבקש חלק מסכום ההלוואה לכיסוי הלוואות קיימות בבנקים אחרים.

מגיש בקשה לקרן בערבות מדינה יכול לבקש עד מחצית מההלוואה בערבות המדינה לסגירת הלוואות קיימות, כל עוד אותן הלוואות אינן בבנק המלווה.

בדומה לכך, גם בקרן פועלים עסקים יכולים לבקש אשראי לסגירת הלוואות בבנקים אחרים עד מחצית מהסכום.

קרן פועלים מאשרת פחות הלוואות עם מרכיב כיוסי חובות

תחילה חשוב לציין שגם קרן פועלים לעסקים וגם הקרן בערבות המדינה הוקמו על מנת לסייע לעסקים לגייס אשראי בנקאי זול עבור פיתוח העסק ולא לכיסוי חובות.

מטרת קרנות הסיוע הללו היא לאפשר לעסקים לגייס אשראי נוסף עבור פיתוח העסק, ולא לפעול בתור אפיק מימון שניתן דרכו לצמצם עלויות מימון.

כך שבעוד שניתן להציג תכנית עסקית לקרנות אלו אשר כוללת מרכיב מסוים של כיסוי אשראי בנקאי, בקשות אלו לרוב לא מאושרות במלואם.

נוסף על כך וכפי שכבר ציינו לעיל, בנק מלווה לא יאשר כיסוי חובות בבנק עצמו בעזרת כספי הקרן.

במקרים כאלו יאושר רק סכום הלוואה שהופנה להשקעה והון חוזר עבור העסק.

מעבר לכך, כל בקשה לסגירת חובות בנקאים בבנק אחר תיבדק בצורה פרטנית בהתאם לנתוני העסק והחוב הבנקאי.

באיזה מקרים קרן פועלים לעסקים מאשרת כיסוי הלוואות?

קרן פועלים מאפשרת לעסק לבקש חלק מסכום האשראי של הקרן לסגירת הלוואות, אך בו זמנית בנק הפועלים שומר לעצמו את האפשרות לקבוע האם יינתן סכום מתוך ההלוואה לביצוע סגירת הלוואות.

בעוד שאין להבטיח שתאושר בקרן פועלים בקשה לכיסוי הלוואות עם קרן פועלים, מומלץ לבקש כיסוי אשראי רק בתנאים הבאים.

מדובר על אשראי עסקי בבנקים אחרים

קרן פועלים לא מאשרת לסגור אשראי כלשהו בבנק הפועלים עצמו.

בקשה לכיסוי הלוואות או אשראי עסקי עם קרן פועלים יכול לקבל אישור רק אם מדובר על אשראי בבנק אחר כמו לאומי, מזרחי וכו'.

אם אתם לקוחות של בנק הפועלים בלבד, אין טעם לכלול מרכיב כיסוי אשראי בבקשת ההלוואה לקרן פועלים.

אשראי לכיסוי חובות הוא רק חלק קטן מסכום הבקשה

כפי שכבר ציינו לעיל, המטרה הראשית של קרן פועלים היא להעניק לעסקים אשראי עסקי נוסף לפיתוח העסק ולא לכסות חובות בנקאיים.

אם בקשתכם לגיוס אשראי כוללת כיוסי אשראי בבנקים אחרים, מומלץ שמרכיב זה יהווה חלק קטן מבקשת ההלוואה המלאה.

דוגמה לבקשה בעלת סיכויים גבוהים לקבל אישור הכולל סגירת הלוואות עם קרן פועלים היא, מפעל שמגיש בקשה לגיוס הלוואה בגובה 400 אלף שקלים מקרן פועלים.

100 אלף שקלים לשיפוצים במפעל, 250 אלף שקלים לרכישת מכונות ורק 50 אלף לסגירת הלוואה בבנק אחר.

מצד שני, עסק המבקש לגייס 100 אלף שקלים אשר יופנה לצמצום יתרת אשראי בבנקאים אחרים לא יקבל אישור בקרן.

העסק מבקש לסגור הלוואות ארוכות טווח בריבית גבוהה

הרבה יותר קל לשכנע את הגוף המתאם של קרן פועלים לעסקים לאשר אשראי לסגירת הלוואות בריבית גבוהה של העסק.

ככל שהריבית של הלוואות קיימות בבנקאים אחרים גבוהה יותר, כך ניתן לחזק את רציונל התרומה ליכולת ההחזר של העסק כתוצאה מכיסוי אשראי בעזרת הלוואת קרן פועלים.