קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מעניקה הלוואות לעסקים בערבות מדינה במימון שניתן בתנאים מועדפים. על פי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, היקף האשראי שניתן בערבות המדינה גדל פי 12 במהלך השנים 2007 ל 2013.

בעוד בשנת 2007 ערבות המדינה שניתנה לעסקים קטנים ובינוניים עמדה על 170 מיליון ₪ בלבד, הרי שבשנת 2013 היקף האשראי בערבות מדינה שניתן לעסקים קטנים ובינוניים עמד על מעל 2 מיליארד ₪. על פי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, הגידול המשמעותי החל בשנת 2009 לאחר המשבר העולמי של 2008, ומאחר יותר נרשמה קפיצה נוספת בשנת 2012 כאשר באפריל באותה השנה הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה התאחדה עם הקרן לעסקים בינוניים בערבות מדינה.

ערבות המדינה ניתנת לעסקים וותיקים ולעסקים חדשים, כאשר לעסקים פעילים היא מעניקה ערבות של 70% ולעסקים חדשים היא מעניקה ערבות מדינה של 85%.

לא כל בעל עסק שניגש לקרן לקבלת הלוואה בערבות המדינה מקבל אישור

על פי דוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, כ 50% מהבקשות לקרן נדחו בשלב זה או אחר של התהליך, כאשר שיעור הדחייה נמוך יותר בקרב העסקים הבינוניים ועומד על 30% מהבקשות.

השוואה בין התפתחות האשראי הבנקאי לאשראי בערבות מדינה

בהשוואת הגידול באשראי הבנקאי שניתן לעסקים ניתן להבחין בגידול של 15% בלבד (163 מיליון ₪ בשנת 2007 לעומת 187 מיליון ₪ בשנת 2013), בעוד שבאשראי שניתן לעסקים בערבות המדינה נרשם גידול של 1200% (170 מיליון ₪ בשנת  2007 לעומת 2.25 מיליארד ₪ בשנת 2013).

בנוסף, האשראי שמעניק הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מהווה רק כ 40% מסך האשראי הניתן לעסקים בשנת 2007,  לעומת 44% בשנת 2013. לעומת זאת, בעוד שבשנת 2007, האשראי שניתן לעסקים במסגרת הלוואות בערבות המדינה עמד על 42% מהאשראי הבנקאי הכולל שניתן  לעסקים  ו 104% מהאשראי הבנקאי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים, בשנת 2013, האשראי שניתן לעסקים במסגרת הלוואות בערבות מדינה עמד על 481% (כמעט פי חמש) בהשוואה לאשראי הבנקאי הכולל, ו 1100% (פי 12) בהשוואה לאשראי הבנקאי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים.

מנתונים אלה ניתן לראות כי האשראי שניתן במסגרת הקרן בערבות מדינה מהווה מרכיב קריטי בהתפתחות המשק ומהווה בלון חמצן עבור עסקים קטנים ובינוניים שיכולים ליהנות מהלוואה בערבות מדינה בתנאים אטרקטיביים שמצמצמים את הפער בינים לבין העסקים הגדולים.

למרות ערבות המדינה, עדיין קיים פער ריביות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בהשוואה לעסקים הגדולים

לאורך השנים 2007 עד 2013, ניתן לראות פער ריביות שניתי ממוצע של 2% לטובת העסקים הגדולים (5% לעומת 3%). אם לוקחים בחשבון שרמת הריבית בקרב עסקים קטנים גבוהה יותר ועומדת על 6%-8%, מתקבלת התמונה שככל שהעסק קטן יותר מבחינת מחזור ההכנסות, מחיר הכסף גבוה יותר ומהווה חסם כניסה מרכזי בהתפתחותו. המשמעות היא שמחיר הכסף של העסקים הקטנים והבינוניים יקר יותר וקשה להם יותר לבצע השקעות או מנקודת מבט אחרת, הערך הנקי של ההשקעה נמוך יותר ולכן הנטייה שלהם לדחות פרויקטים גדולה יותר וכתוצאה מכך נוצרת פחות פעילות במשק. המטרה של קרן הסיוע לעסקים באמצעות הענקת הלוואות בערבות מדינה היא לצמצם את פער הריביות ולהעניק "משטח עבודה" נוח יותר לפעילות עסקית על מנת לעודד עסקים קטנים ובינוניים לבצע השקעות ולעודד את התפתחות המשק.

לסיכום, מטרת הקרן בערבות מדינה ברורה והמגמות העתידיות מדברות על התפתחות מקורות המימון וגידול בהיקפי האשראי עבור העסקים הקטנים ובינוניים. המטרה היא לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים לייצר פעילות ולעורר את המשק.