על סמך הפעילות בשנים האחרונות של הקרן לעידוד עסקים קטנים בערבות המדינה, יש לנו מספר ציפיות לגבי ביצועי מתן האשראי של אפיק הלוואות בערבות המדינה במהלך שנת 2020.

הקרן לעידוד עסקים קטנים בערבות המדינה היא כיום קרן הסיוע מספר אחת בתחום קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

מאות יזמים ועסקים קטנים פונים מדי חודש לקרן בכדי לגייס הלוואה עסקית בנקאית בתנאים נוחים בחסות המדינה.

קרן הסיוע של המדינה מהווה מעל 3% מסך האשראי המוענק לעסקים קטנים ובינוניים במשק הישראלי. נתון שרק גדל משנה לשנה.

בפתיחת שנת 2020 ניתן להניח שהקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה תמשיך את פעילותה החשובה למשק.

בנוסף לכך, יש לנו מספר ציפיות ספציפיות לגבי פעילות הקרן בשנת 2020 שכדאי לכל בעל עסק להכיר:

הקרן תעניק לפחות 4,400 הלוואות בערבות המדינה בשנת 2020

לפי דוח הנתונים האחרון של הקרן בערבות המדינה שפורסם בסוף שנת 2019 על הפעילות בתקופה 3.2016-6.2019, דווח שהוענקו על ידי הקרן 11,775 הלוואות בערבות המדינה. זהו ממוצע של 294 הלוואות בכל חודש.

נוסף על כך, ניתן היה להבחין בדוח על מגמת צמיחה במתן ההלוואות בערבות מדינה המאושרות בקרן מדי שנה.

בעקבות כך, אנו מצפים לגידול נוסף בכמות ההלוואות המוענקות לעסקים בחסות המדינה גם בשנת 2020.

הציפייה שלנו היא לגידול של לפחות 25% בכמות ההלוואות המאושרות על ידי הקרן בערבות המדינה.

כך שבמהלך שנת 2020 אנו צופים שהקרן לעידוד עסקים תעניק לפחות 4,400 הלוואות בערבות מדינה.

המדינה תעניק אשראי בגובה 2.5 מיליארד ש"ח במהלך 2020

במהלך חצי השנה הראשונה של 2019 העניקה הקרן בערבות המדינה אשראי בגובה של 1.082 מיליארד שקלים.

זהו גידול של כ-26% בסך כלל האשראי שהעניקה הקרן בערבות המדינה לעסקים החל מחודש מרץ 2016.

על סמך נתוני השנה הראשונה של 2019 ניתן להעריך שסכום האשראי שהעניקה הקרן בערבות המדינה נעמד על כ-2 מיליארד שקלים בסיכום השנה.

בהתחשב במגמת הצמיחה במתן האשראי בקרן בחודשים 1-6.2019, ובסיכום האשראי הכולל הצפוי להתפרסם על ידי הקרן לגבי מתן האשראי בכל שנת 2019, אנו מעריכים שבמהלך שנת 2020 הקרן תאשר הלוואות בסכום כולל של 2.5 מיליארד שקלים.

מגמת ירידת הריבית בקרן תימשך גם ב-2020

לפני מספר חודשים שמחנו מאוד לעדכן שממוצע הריבית בקרן בערבות המדינה, על סמך נתוני הקרן בחצי השנה הראשונה של 2019, ירד מפריים + 3.96% לפריים + 2.86%.

מדובר על ירידה של 1.1% בממוצע של הריבית המוענקת בקרן בערבות המדינה.

הירידה בריבית במהלך שנת 2019 נובעת בעיקר מהעלייה של ריבית הפריים בשנת 2018, אך גם בגלל התחרות הגוברת בין הבנקים שזכו במכרז מתן הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

אנו צופים שבשנת 2020 תתרחש ירידה נוספת בממוצע הריבית המוענקת על הלוואות בערבות המדינה בגלל הגידול בתחרות, שנובע מכניסת הבנק הבינלאומי כמתחרה רציני למתן הלוואות מדינה באמצע שנת 2019.

הציפייה שלנו לירידה נוספת של לפחות 0.5% בממוצע הריבית על הלוואה בערבות מדינה.

הקרן תאשר יותר הלוואות במסלול השקעות במהלך 2020

בשנה האחרונה אנו רואים גידול רב יותר במתן אישורים על בקשות השקעה, ובמקביל, ירידה בכמות האישורים על בקשות הון חוזר.

אנו מניחים שהקרן החלה לתת דגש רב יותר על סיוע לעסקים במימון השקעה, לצד הקשחת הדרישות לקבלת אישור על הלוואה להון חוזר.

כתוצאה מכך, אנו צופים לגידול רב יותר באישורים על הלוואות בערבות המדינה במסלול השקעות בשנה הקרובה.

גידול בכמות הבקשות המוגשות דרך יועץ עסקי בשנת 2020

שנה שעברה משרד האוצר יצא בקמפיין שעודד הגשה של בקשות לקרן באופן עצמאי.

משרד האוצר ביצע שינויים בשאלון הקרן והמסמכים הנדרשים להגשה, לצד עידוד עסקים ליצור קשר עם נציגי הקרן לקבלת הנחיות למילוי השאלון.

קמפיין זה הוביל ליותר עסקים שהגישו בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה באופן עצמאי, אך לצערם של רבים, זה גם הוביל לגידול משמעותי בכמות הדחיות בקרן.

עסקים רבים הפנימו שבכדי להגדיל את הסיכויים לקבלת המלצה חיובית מהקרן על הלוואה בערבות מדינה, חובה להיעזר ביועץ עסקי מנוסה.

עקב כך, אנו מצפים לגידול משמעותי בכמות הבקשות המוענקות לקרן בערבות המדינה דרך יועץ עסקי בשנת 2020.