הלוואה בערבות המדינה, המוענקת דרך הקרן בערבות המדינה משרד האוצר, היא אחת החלופות הטובות ביותר להלוואה עסקית ישירה מהבנק. לא מכירים את אפיק הלוואה בערבות מדינה? להלן מספר דברים שכדאי להכיר על פעילות הקרן בערבות המדינה.

לפני מספר שנים הקים משרד האוצר את הקרן בערבות המדינה במטרה לעודד צמיחה במשק.

הקרן מעניקה הלוואות בערבות מדינה (הלוואות בתנאים אטרקטיביים) לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.

לפני הגשת בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה, יש מספר דברים שכדאי לדעת על פעילות הקרן בערבות המדינה משרד האוצר:

1. ניתן לגייס הלוואה להקמת עסק

הקרן בערבות המדינה מפעילה מסלול המעניק הלוואות לעסקים בהקמה.

יזמים יכולים לפנות לקרן בכדי לקבל מימון עבור ההשקעה הראשונית בפתיחת העסק.

2. הקרן מעניקה מימון להשקעה בעסק

הקרן בערבות המדינה מפעילה מסלול השקעות לעסקים קיימים.

במסלול זה ניתן לבקש מהקרן סיוע במימון השקעה פיזית בעסק כגון שיפוצים, ציוד ומכונות.

3. עסקים יכולים לממן גידול בהון חוזר עם ערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה מפעילה מסלול הון חוזר לעסקים קיימים.

במסלול זה ניתן לבקש מהקרן סיוע במימון גידול בהון חוזר כתוצאה מצמיחה בהכנסות, בעיות תזרים נקודתיות וקושי בגיוס אשראי בנקאי.

4. הקרן בערבות המדינה מפעילה מסלולי הלוואה מיוחדים

הקרן בערבות המדינה מפעילה מדי פעם גם מסלולים מיוחדים המיועדים לסייע לסוג עסקים מסוים.

לדוגמה, הקרן מפעילה כיום מסלול ייעודי לחקלאים המעניק הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

5. הקרן העניקה מעל 5 מיליארד שקלים לעסקים

החל משנת 2016, שנת הקמתה של הקרן בערבות המדינה במתכונת החדשה, העניקה הקרן אלפי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

סכום האשראי שהעניקה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים עד שנת 2019 מסתכם בסכום כולל של מעל 5 מיליארד ש"ח.

6. הלוואה בערבות המדינה נפרסת ל-60 חודשים

הלוואה בערבות המדינה היא הלוואת שפיצר המוענקות בפריסה ל-60 תשלומים חודשיים קבועים.

עם זאת, ההלוואה צמודה לפריים ולכן ניתן לפרוע אותה מוקדם בכל שלב.

7. ניתן לבקש חצי שנת גרייס

עסקים יכולים לבקש חצי שנה ראשונה גרייס על ההלוואה בערבות המדינה.

ההחזר החודשי ב-6 חודשים הראשונים יהיה רק בגין הריבית, ולאחר מכן, ההלוואה תפרע ל-54 תשלומים.

8. הריבית לא יכולה לעבור את הפריים + 3.5%

משרד האוצר קבע שריבית הלוואה בערבות המדינה לא יכולה לעבור את הפריים + 3.5%.

עסקים שלא מצליחים לגייס הלוואות עסקיות בריבית נמוכה מפריים + 3.5% חייבים לבדוק זכאות לגיוס הלוואה בערבות מדינה.

9. הריבית הממוצעת בקרן נמוכה מפריים + 3.5%

בעוד שתקרת הריבית בקרן היא פריים + 3.5%, הממוצע ריביות בקרן נמוך יותר.

למשל, הריבית הממוצעת בקרן לשנת 2019 היא רק פריים + 2.86%.

10. הקרן מעניקה הלוואות עד סכום מקסימלי

עסקים עם מחזור שנתי עד 6.25 מיליון ש"ח, יכולים לגייס אשראי בסכום מקסימלי של 500 אלף שקלים.

עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪, יכולים לגייס אשראי בסכום מקסימלי של 8% מהמחזור.

11. נדרש להפקיד ביטחונות כנגד הלוואה בערבות מדינה

המדינה לא מעניקה ערבות מלאה על ההלוואה, אלא גם העסק נדרש להפקיד ביטחונות כנגד ההלוואה.

העסק נדרש להפקיד 10%-25% ביטחונות כנגד ההלוואה, בהתאם למסלול ההלוואה הנבחר.

12. הקרן דורשת הצגת הון עצמי

במסלולי הקרן נדרש להציג השתתפות הון עצמי בצורת חשבוניות מה-3 חודשים האחרונים.

  • במסלול עסקים בהקמה יש להציג 20% הון עצמי מסכום ההלוואה המאושרת.
  • בשאר המסלולים יש להציג 20% הון עצמי מסכום ההלוואה המוענק למימון השקעה פיזית.

13. מספר בנקים עובדים בשיתוף עם הקרן בערבות המדינה משרד האוצר

המדינה מאפשרת למבקש ההלוואה לבחור את הבנק שממנו הוא מעוניין לקבל את כספי הקרן מבין הבנקים שזכו במכרז משרד האוצר להעניק הלוואות בערבות המדינה.

נכון לשנת 2020 הבנקים שעובדים עם הקרן בערבות המדינה הם: בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק הבינלאומי.

14. צריכים לעמוד בתנאי סף בכדי להגיש בקשה לקרן בערבות המדינה

המדינה הגדירה מספר תנאי סף להגשת בקשה לגיוס הלוואה בערבות המדינה.

מי שלא עומד בתנאי הסף המפורטים כאן לא יכול לפנות לקרן בערבות המדינה.

15. ניתן לבקש עד חצי מסכום ההלוואה לפירעון אשראי

המדינה מאפשרת לעסקים לבקש עד חצי סכום ההלוואה בערבות המדינה לפירעון אשראי בנקאי.

עם זאת חשוב לציין, שהקרן מאשרת פירעון אשראי רק במקרים בהם יש כדאיות כלכלית מובהקת לשימוש בכספי הקרן לצמצום אובליגו העסק.

16. צריך להציג תכנית עסקית לגיוס ההלוואה מהקרן

בכדי שהקרן תדון בבקשת העסק לגייס הלוואה בערבות מדינה יש למלא את שאלון הקרן שבמבנה תכנית עסקית.

שאלון הקרן דורש פירוט וניתוח מלא של פעילות העסק, הסבר על רציונל גיוס כספי הקרן ותחזית פיננסית.

17. נדרש להציג לקרן מסמכים רלוונטיים לבקשת ההלוואה

מבקש ההלוואה נדרש לצרף לשאלון הקרן מספר מסמכים נוספים רלוונטיים לבקשת ההלוואה.

לדוגמה, במידה ומבקשים לממן השקעה יש להציג הצעות מחיר התומכות בהשקעה המבוקשת.

18. ליווי עסקי מגדיל את הסיכויים לקבל אישור על הלוואה בערבות מדינה

ניתן להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה באופן עצמאי.

אך כדאי לדעת שחלק גדול מהעסקים הנדחים בקרן הסיוע של משרד האוצר הם עסקים שהגישו לבד את בקשתם ללא ייעוץ מקצועי.

רצוי להשתמש בשירותיה של חברת ייעוץ עסקי המתמחה בהגשות לקרן משרד האוצר על מנת להגדיל את הסיכויים לגייס בהצלחה הלוואה בערבות מדינה.

19. הקרן אינה מאשרת הלוואה לכל מטרה

חשוב לדעת שהקרן בערבות המדינה אינה מעניקה הלוואה לכל מטרה, אלא רק למטרות עסקיות.

לדוגמה, הקרן לא מעניקה הלוואה לטובת קנייה של דירה מכיוון שזאת לא מטרה עסקית.

20. ניתן להגיש בקשה נוספת להלוואה לאחר חצי שנה

קיבלתם דחייה בקרן או המדינה אישרה רק חלקית את הסכום המבוקש?

באפשרותכם להגיש בקשה נוספת לגיוס הלוואה בערבות המדינה לאחר חצי שנה מיום קבלת דחייה / אישור על הלוואה מהקרן.