במסגרת העידוד שנותן משרד האוצר באמצעות וועדת המשנה של העסקים הקטנים והבינוניים, אישרה וועדת הכספים 500 מיליון ₪ מתקציב המדינה לצורך מתן הלוואות בערבות מדינה הניתנת במסגרת הלוואות קרן הסיוע לעסקים. סכום זה ימונף לאשראי בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בסכום של 4.5 מיליארד ₪ בשנת 2014.

המדינה אישרה לאחרונה תקציב אשראי חדש לקרן בערבות המדינה שיהיה זמין למתן הלוואות לכל העסקים הקטנים והבינוניים שפונים לסיוע בערבות מדינה.

אשראי זה יינתן ע"י הבנקים ויהיה בערבות המדינה אשר תעניק בטוחה בגובה 75% לבנק על מנת לאפשר לו להקטין את החשיפה ואת רמת הסיכון וכתוצאה מכך הבנק יכול לתת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בריבית נמוכה יותר ובטחונות מצומצמים.

כיצד פועלת ערבות המדינה?

ערבות המדינה פועלת באופן כזה, שהבנק אחראי לגבות את התשלומים מהלקוח ולמצות איתו את הדין כפי שנעשה בהלוואה בנקאית רגילה, אך אם לא הצליח לגבות את החוב, המדינה ערבה להלוואה ובעת הצורך תשלם את החוב האבוד עבור הלקוח. לצורך כך המדינה העמידה כאמור כחצי מיליארד ₪ לטוב ערבות מדינה. סכום זה יאפשר לבנקים להזרים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בגובה 4.5 מיליארד ₪.

האשראי הניתן לעסקים קטנים ובינוניים מאפשר להם לפעול באמצעות מימון שלעיתים לא היו מקבלים מהבנקים ללא מתן ערבות מדינה (הבנקים היו מגדירים את רמת הסיכון כגבוהה מדיי והיו מגבילים את מסגרת האשראי לעסק) ולכן הקרן בערבות מדינה תרמה רבות במהלך השנים להתפתחות עסקים במשק ולעידוד תעסוקה ומקומות עבודה תוך שהיא לוקחת על עצמה את הסיכון לחדלות פירעון של העסקים הלווים.

המדינה אישרה אשראי נוסף בקרן בערבות מדינה

לקראת סוף שנת 2014, הוחלפו הגופים המתאמים שהיו פעילים בשנים האחרונות, חברת תבור כלכלה ופיננסים וחברת BDI, בגופים החדשים – חברת גיזה וחברת BDSK.

בנוסף, תקציב המדינה בשנת 2015 צפוי לעמוד על סכומים דומים והזרמת האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים צפוי להימשך ולתמוך בעסקים במסלולי הון חוזר, השקעה ופיתוח עסקים וגם הקמת עסקים חדשים.

הבנקים רוצים לתת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

צריך לזכור כי הבנקים מעוניינים להעניק הלוואות בערבות מדינה במידה שווה ואף יותר מאשר העסקים מעוניינים ללוות את הכסף. מדובר באינטרס מובהק של הבנק משתי סיבות עיקריותף

האחת, הריבית הניתנת במסגרת הקרן אמנם אטרקטיבית בהשוואה להלוואות בנקאיות רגילות כתוצאה מערבות המדינה שמפחיתה באופן מהותי את רמת הסיכון שהבנק מייחס לעסק.

הסיבה השנייה היא פוטנציאל הבנק להעמיק פעילות עם הלווה, כלומר, ברמת העיקרון הלקוח אינו חייב לפתוח חשבון למטרת פעילות אלא באפשרותו לפתוח חשבון בבנק המלווה לצורך קבלת ההלוואה בערבות המדינה ותשלום ההחזרים החודשיים לחשבון זה. עם זאת, ברוב המקרים הבנק המגייס מנסה לגרום ללקוח לפתוח חשבון  למטרת פעילות עובר ושב.

מכאן, שהלוואה בערבות מדינה משמשת עבור הבנק כהזדמנות לגיוס לקוח חדש ואכן רמת התחרות בין הבנקים ואף בין הסניפים גבוהה מאוד ויש להשתמש בכך, מנקודת המבט של העסק, בתבונה.

אז איך מתחילים תהליך גיוס הלוואה בערבות מדינה?

על מנת להתחיל בתהליך הגשת הבקשה, ראשית יש לבדוק אם העסק עומד בתנאי הסף (ניתן לבדוק זאת בקרן בערבות מדינה באמצעות הגופים המתאמים או באמצעות יועץ עסקי שנותן את השירות הזה בחינם).

אם העסק ראשי להמשיך, יש להכין תכנית עסקית לפי דרישות הקרן בערבות מדינה ולהתחיל תהליך שאורכו חודש ימים בממוצע.

הלוואה בערבות מדינה היא פתרון מימוני אטרקטיבי לעסקים, שיכולים לקבל אשראי בתנאים טובים, להגדיל את האובליגו העסקי ולסדר את מבנה החוב באופן כזה שיקל על תזרים המזומנים של העסק ויאפשר לו להתפתח בהדרגה ללא לחצים מיותרים.