עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 3 מיליון ₪, יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה מקרן הסיוע לעסקים בגובה 100 אלף ₪ במסלול מהיר בהשוואה למסלולים האחרים המוצעים בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

להלוואה במסלול המהיר ישנם יתרונות נוספים שנועדו להקל על עסק קטן שמעוניין בהלוואת גישור ואף הלוואה לצורכי השקעה בעסק, כל עוד סכום ההלוואה לא עולה על 100 אלף ₪.

פטור מדרישה להעמדת ערבות בגובה 25%

דבר ראשון שצריך לדעת בהקשר זה הוא שבעוד הלוואות בערבות מדינה במסלולים השונים בקרן לעסקים דורשים העמדת 25% בטחונות, בהלוואות מדינה של עד 100 אלף ₪ ניתן להחליף את הדרישה הזו בהחתמת ערב נוסף על גובה ההלוואה. יש לציין שבכל מקרה בעל העסק נדרש לחתום ערבות אישית (ובמידה ומדובר בעוסק מורשה אז גם בן/בת זוגו). עוד יש לציין שנושא זה מותנה באישור הבנק וועדת האשראי.

וועדת אשראי טלפונית לאישור ההלוואה

התהליך קצר יותר בין היתר מאחר ואין צורך להמתין לוועדת האשראי שתתכנס ותדון בתיק, כלומר קבלת החלטה לאשר הלוואות בגובה 100 אלף ₪ נעשית בשיחת טלפון בין הגורמים השונים ולרוב, אם מתקבלת המלצה חיובית מהקרן, היא גם מאושרת בוועדת האשראי.

אפשרות להלוואת השלמה בסכום גבוה יותר לאחר חצי שנה

בקשת הלוואה בערבות מדינה במסלול המהיר מהווה מעיין "קרש קפיצה" לסדרת הלוואות המשך שניתן לקבל בערבות מדינה. על פי תנאי הקרן, עסקים קטנים ובינוניים יכולים להגיש בקשות חוזרות ונוספות להלוואה בערבות מדינה מספר פעמים ולכן, כאשר עסק מקבל הלוואה במסלול המהיר, הנתונים שלו קיימים כבר "במערכת", ובעצם הקרן תומכת בהתפתחות שלו במובן שאם לאחר קבלת ההלוואה נרשם גידול במכירות או שיפור בתוצאות הכספיות המצריכים הון נוסף למימון הפעילות, העסק יכול להגיש בקשה להשלמת הסכום (עד לסכום מרבי של 500 אלף ₪)

הלוואת מדינה במסלול מהיר מתאימה גם לעסקים בהקמה

ישנם הרבה עסקים שפונים לקבלת הלוואה בערבות מדינה או מחפשים הלוואה בנקאית בתנאים נוחים בסכומים של 60 או 80 אלף ₪. במקרה זה אנו מפנים אותם לקרן בערבות מדינה עם המלצה לגשת להלוואת מדינה במסלול המהיר מתוך הבנה כי לאור פריסת התשלומים והריבית האטרקטיבית בקרן, 100 אלף ₪ יהיו זולים יותר וההחזר החודשי בגינם יהיה נמוך יותר בהשוואה להלוואה בנקאית רגילה של 60 אלף ₪, ולכן, אותם עסקים יכולים לקבל סכום כסף נוסף שישרת אותם בעת הצורך בהתנהלות השוטפת של העסק.

תוכנית עסקית כחלק אינטגרלי מבקשת ההלוואה

דבר אחרון שיש לקחת בחשבון הוא שהגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה כרוכה בהגשת תוכנית עסקית לקרן. התוכנית העסקית כוללת תחזית רווח והפסד ותחזית תזרים מזומנים לשלוש שנים קדימה, בוחנת את התנהלות העסק ברמת הדוחות הכספיים והאובליגו הבנקאי בשלוש השנים האחרונות ובמידת הצורך, כוללת ניתוח שוק, ניתוח מתחרים ועוד. מסיבה זו, הלוואת מדינה עדיפה מהלוואה בנקאית רגילה מנקודת מבטו של העסק מאחר והתוכנית העסקית מאפשרת לו לראות את הפעילות העסקית באופן ברור יותר ולקבל חוות דעת מקצועית של כלכלן (שבונה את התוכנית) ולכן זה אחד היתרונות הסמויים המרכזיים שפנייה לקרן בערבות מדינה ובקשת הלוואות בערבות מדינה לצורך מימון הפעילות של העסק.

לסיכום, הלוואת מדינה במסלול המהיר היא אפשרות מימון זמינה ונוחה לעסק אשר עדיפה על הלוואה בנקאית רגילה ממספר סיבות שפורטו לעיל. לבירור נוסף והגשת בקשה ניתן לפנות לקרן בערבות מדינה.