עסקים אשר קיבלו בעבר הלוואה בערבות מדינה יכולים לגייס הלוואה נוספת בערבות המדינה, דרך מסלול השלמת הלוואה. אך כדאי לדעת שיש מספר תנאי סף והגבלות מסויימות.

מסלול הלוואת השלמה בקרן סיוע לעסקים הוא מסלול המאפשר לעסק לגייס הלוואה נוספת בערבות מדינה, אשר מתקבלת במקביל להלוואה בערבות מדינה קיימת. כלומר, הלוואת השלמה היא הלוואה נוספת שהעסק מגייס מקרן סיוע לעסקים במהלך תקופת ההחזרים בגין הלוואה קיימת מהקרן.

איזה עסק זכאי לגשת למסלול הלוואת השלמה מקרן סיוע לעסקים?

כל עסק אשר עומד בקריטריונים הבאים רשאי לגשת לקבלת הלוואת השלמה מקרן סיוע לעסקים:

 1. עסק אשר קיבל בעבר הלוואה בערבות מדינה ועדיין לא פרע את ההלוואה במלואה. עסק אשר פרע את ההלוואה במלואה יכול לגשת להגשה מחדש בקרן במסלול הון חוזר או במסלול השקעות.
 2. עברה תקופה של שישה חודשים מיום קבלת ההלוואה הנוכחית מהקרן.
 3. העסק קיבל סכום נמוך מהסכום המקסימאלי המותר לו. 500 אלף שקלים לעסק בעל מחזור הכנסות שנתי של עד 6.25 מיליון שקלים או 8% ממחזור המכירות לעסק אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו הינו מעל 6.25 מיליון שקלים.
  לדוגמה, עסק אשר גייס הלוואה בערבות מדינה בסכום של 200 אלף שקלים יכול לבקש, לאחר חצי שנה, בקשה לגיוס הלוואת השלמה בגובה של עד 300 אלף שקלים (500 אלף שקלים במצטבר). עסק אשר קיבל את הסכום המקסימאלי הניתן לא יכול לפנות למסלול השלמת הלוואה.
 4. העסק לא ביצע בשום שלב פריסה מחדש של החזרי ההלוואה הנוכחית מהקרן.
 5. העסק עומד בכל תנאי הסף של קרן סיוע לעסקים, במעמד בקשת הלוואת ההשלמה.

מהם התנאים הניתנים בהלוואת ההשלמה מקרן סיוע לעסקים?

הלוואת השלמה בקרן סיוע לעסקים מוענקת בתנאים דומים לאלו של הלוואות בערבות מדינה אחרות במסלולי הון חוזר או מסלול השקעה של קרן סיוע לעסקים.

פריסה ל-5 שנים בריבית הנעה בין פריים +2% לפריים +3.5%, עם דרישה לביטחונות של 25% בלבד.

מהו תהליך ההגשה במסלול הלוואת השלמה של קרן סיוע לעסקים?

תהליך בקשת הלוואה במסלול הלוואת השלמה הוא תהליך הדומה לכל תהליך הגשה של הלוואה בערבות מדינה מקרן סיוע לעסקים.

יש להגיש תכנית עסקית מפורטת ועדכנית המציגה את נתוני העסק, רציונאל הבקשה ותחזית פיננסית עדכנית. בתכנית עסקית במסלול הלוואת השלמה רצוי לתת דגש על תקופת העסק לאחר קבלת ההלוואה הנוכחית מהקרן.

בקשת ההלוואה נבחנת על ידי הגוף המתאם של קרן הסיוע לעסקים. בשונה מתהליך ההלוואה הרגיל, הקרן לא בהכרח שולחת כלכלן לבחינה פרונטאלית של העסק, אלא במקרים רבים, מסתפקת בראיון טלפוני של הכלכלן המטפל עם בעל העסק.

עם אישור הלוואת ההשלמה בקרן ההמלצה תועבר לבנק המלווה של ההלוואה הנוכחית מהקרן. על פי חוקי הקרן, הלוואת השלמה חייבת להיות להינתן בבנק שנתן את ההלוואה הראשונה מהקרן. על מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה בבנק אחר יש לפרוע את ההלוואה הקיימת מהקרן במלואה ולהגיש בקשה חדשה להלוואה בערבות מדינה.

אילו עסקים בעלי סיכויים גבוהים לקבל הלוואת השלמה מקרן סיוע לעסקים?

 • עסק אשר דיווח על צמיחה במחזור ההכנסות במהלך התקופה שבין יום קבלת ההלוואה הנוכחית מהקרן ועד ליום בקשת הלוואת ההשלמה. גידול בהכנסות מעיד על יכולת העסק למנף את כספי הקרן לצמיחה ומעיד על יכולת העסק לעמוד בהחזרי הלוואה נוספים.
 • עסק אשר קיבל בעבר הלוואה לטובת הון חוזר וכיום מעוניין בהלוואה לביצוע השקעה פיזית בעסק. צורך בתזרים למען ביצוע השקעה בעסק הנו רציונאל הלוואה חזק שאינו בא על חשבון כספי הקרן אשר הוענקו לטובת הון חוזר.
 • עסק אשר קיבל הלוואה במסלול עסקים בהקמה וכיום, לאחר ביסוס מחזור מכירות, מצריך הלוואה נוספת לטובת הון חוזר או השקעה. עסק חדש אשר ניצל את כספי הקרן לביסוס עסק בריא הוא בעל סיכויים גבוהים לקבל עוד הלוואה במידת הצורך.
 • עסק אשר יכול להראות הוכחה לגידול עתידי במחזור ההכנסות כגון: חוזה עתידי מול לקוח גדול, פרויקט עתידי שהעסק לוקח, גידול צפוי בביקוש וכו'.

במידה ואתה בעל עסק אשר קיבל בעבר הלוואה באחד ממסלולי הקרן בערבות מדינה של קרן הסיוע לעסקים ומעוניין בקבלת הלוואת השלמה, מומלץ ליצור קשר עם חברת ייעוץ עסקי לבירור זכאות והערכת סיכויים לקבלת הלוואת השלמה.