בשנים האחרונות מפעיל משרד האוצר קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. הלוואות משרד האוצר הן למעשה הלוואות בערבות המדינה המוענקות לעסקים דרך הבנקים למימון פעילות שוטפת וצמיחה.

בשנת 2016 הקים משרד האוצר קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לעזור לעסקים במשק הישראלי להתמודד עם הקשיים הקיימים בהשגת אשראי למימון השקעות והון חוזר. הלוואות משרד האוצר, אשר ידועות גם כ"הלוואות בערבות המדינה", מוענקות לעסקים קטנים ובינוניים דרך שותפויות של גופים מממנים ובנקים, כאשר המדינה מעניקה ערבות למקרה של חדלות פירעון.

מהם התנאים של הלוואות משרד האוצר?

מכיוון שהמדינה מעניקה ערבות כנגד הלוואות משרד האוצר, הבנקים יכולים להציע לעסקים קטנים ובינוניים הלוואות בתנאים אטרקטיביים:

 • פריסה ל-5 שנים עם חצי שנת גרייס.
 • ריבית עד פריים + 3.5% (ממוצע הריבית בקרן נמוך יותר).
 • דרישה מינימלית לביטחונות של עד 25% (בהתאם למסלול ההלוואה).

מאיזה בנקים ניתן לקבל הלוואה בערבות המדינה?

חשוב לדעת שלא כל בנק בישראל רשאי להעניק הלוואות בחסות משרד האוצר. רק מספר מצומצם של בנקים זכו במרכז משרד האוצר להעניק הלוואות בערבות המדינה. להלן הבנקים שמהם ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה:

 • בנק לאומי בשיתוף עם מנורה מבטחים.
 • בנק מזרחי טפחות בשיתוף אלטשולר שחם והפניקס.
 • בנק מרכנתיל דיסקונט בשיתוף עמיתים.
 • בנק הבינלאומי בשיתוף מיטב דש.

מי רשאי לגייס הלוואה בערבות המדינה?

משרד האוצר אינו מאפשר לכל אחד להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה למטרת הקמת עסק או מימון בעסק קיים. יש לעמוד במספר תנאי סף להגשת בקשה לקרן הסיוע של משרד האוצר.

 • מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון שקלים.
 • אין חובות קיימים לרשויות המס בישראל.
 • אין הגבלות או עיקולים בחשבונות הבנק העסקיים ו/או הפרטיים.
 • אין תביעות משפטיות מבנקים או תיקים בהוצאה לפועל.
 • היזם אינו נמצא בתהליך פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 • אין חובות לבנקים בסטאטוס פגום.
 • אין הלוואות קיימות שגייס היזם מקרן העולה והקרן ליצואנים.

איך ניתן לקבל הלוואה ממשרד האוצר?

מי שעומד בתנאי הסף של קרן הסיוע של משרד האוצר יכול להתחיל בתהליך גיוס הלוואה בערבות מדינה. להלן השלבים שיש לעבור בכדי לקבל הלוואה בנקאית בחסות משרד האוצר.

מילוי טופס הבקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה

בכדי להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה מקרן משרד האוצר יש למלא את טופס הבקשה לקרן. ניתן להוריד את טופס הבקשה מהאתר של אחד הגופים המתאמים של הקרן (חברת גיזה וחברת BDSK). את טופס הבקשה יש להגיש לאחד הגופים המתאים של הקרן להמשך התהליך.

הטופס הוא למעשה שאלון תכנית עסקית שעל היזם למלא בצורה המקיפה והמקצועית ביותר. בשאלון יש להתייחס לפעילות העסק, לדוחות הכספיים מהשנים האחרונות, לרציונל בקשת ההלוואה מהמדינה, מצב האובליגו הבנקאי של העסק וצפי הכנסות לשנים הבאות.

נוסף על כך, יש לצרף לטופס הבקשה מסמכים כגון דוחות כספיים, דוחות מע"מ, דוחות ביטוח לאומי, דפי בנק עדכניים, הצעות מחיר, חשבוניות ועוד.

בדיקה על ידי כלכלן מטעם משרד האוצר

טופס הבקשה וכל המסמכים המצורפים נבדקים על ידי כלכלן מטעם הגוף המטעם שאליו הוגשה הבקשה. הכלכלן מייצג את הקרן בערבות המדינה ומשרד האוצר. תפקידו לבחון את בקשת העסק ולהעניק המלצה חיובית או שלילית על מתן ערבות המדינה.

במידה והבקשה נדחתה על ידי כלכלן הקרן, ניתן להגיש בקשה נוספת לאחר חצי שנה מיום הדחייה. מומלץ גם לבצע הערכת מצב מחדש בעסק בהתאם לסיבות הדחייה מהקרן.

בדיקה על ידי הבנק המלווה

במידה וכלכלן הקרן העניק המלצה חיובית על מתן ערבות מדינה, ההמלצה עוברת לסניף הבנק המלווה שנבחר על ידי היזם לבדיקה נוספת ומתן חוות דעת. חוות הדעת של הסניף המלווה מתייחסת להערכת הבנק לגבי הסיכון במתן אשראי ללקוח ויכולת העמידה של העסק בהחזרי כספי ההלוואה בערבות מדינה.

הבקשה נבחנת בוועדת אשראי

בקשת היזם לגיוס הלוואה, המלצת כלכלן משרד האוצר וחוות הדעת של הסניף המלווה נבחנים בוועדת אשראי שבה יושבים נציג הגוף המתאם, נציג הבנק המלווה ונציג משרד האוצר. בוועדת האשראי מעניקים אישור סופי על מתן הלוואה בערבות מדינה ליזם.

קבלת ההלוואה בסניף הבנק המלווה

במידה והבקשה אושרה סופית בוועדת האשראי של משרד האוצר, היזם רשאי לפנות לבנק המלווה ולקבל את כספי ההלוואה לחשבון בנק חדש שיפתח בסניף המבוקש.