קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר מעניקה הלוואות לעסקים מעל 100 אלף שקלים. בכדי לקבל סיוע של הלוואות בערבות מדינה יש לעבור תהליך בדיקה ואישור מטעם המדינה.

הלוואות לעסקים מעל 100 אלף שקלים נלקחות לרוב ישירות מהבנקים.

אך בשנים האחרונות ישנו אפיק הלוואה נוסף המעניק הלוואות מעל 100 אלף שקלים לעסקים קטנים ובינוניים – הקרן בערבות המדינה.

הקרן בערבות המדינה מעניקה הלוואה בנקאית עם ערבות מדינה בסכום המתחיל מ-100 אלף שקלים, ועד לסכום של 500 אלף שקלים או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבניהם).

הלוואות בערבות מדינה מוענקות גם בריבית נמוכה (עד פריים + 3.5%) ועם דרישה לביטחונות מינימליים (עד 25% בלבד).

החל משנת 2016 קרן הסיוע של המדינה העניקה לעסקים קטנים ובינוניים אשראי בסכום מצטבר של מעל 4 מיליארד שקלים, כאשר מיליארד שקלים הוענקו רק בחצי שנה הראשונה של 2019.

איך מגייסים הלוואות לעסקים מעל 100 אלף בערבות מדינה?

בכדי לגייס הלוואה בערבות מדינה לעסק בסכום של 100 אלף שקלים ומעלה יש להגיש בקשה לקרן בערבות המדינה ולעבור את תהליך הגיוס של הלוואות בערבות מדינה.

להלן השלבים בתהליך הגיוס של הלוואה בערבות מדינה בסכום של 100 אלף שקלים ומעלה:

איסוף המסמכים הנדרשים על ידי הקרן

המדינה דורשת ממבקש הלוואה בערבות מדינה להציג מספר מסמכים הרלוונטיים לבקשת ההלוואה מהקרן.

רשימת המסמכים הנדרשים משתנה בהתאם לבקשת העסק ומאפייניו, אך לרוב המדינה מבקשת לראות את המסמכים הבאים:

 • ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותדפיס עו"ש 3 חודשים מכל חשבונות הבנק.
 • דוחות כספיים של העסק.
 • דוחות מע"מ וביטוח לאומי.
 • תעודת התאגדות של העסק.
 • תעודת זהות + קורות חיים של הבעלים.
 • אישור תשלום של אגרת בדיקת הקרן.
 • אסמכתאות רלוונטיות לבקשת ההלוואה (הצעות מחיר, חשבוניות, חוזה שכירות וכו').

המסמכים הנ"ל צריכים להיות מצורפים לשאלון בקשת ההלוואה מהקרן.

הכנת שאלון בקשת הלוואה בערבות מדינה

יזמים ועסקים שרוצים לגייס הלוואות בערבות מדינה צריכים למלא את שאלון הבקשה של הקרן.

בשאלון הבקשה לגיוס הלוואות בערבות מדינה יש להתייחס למספר נושאים:

 • פירוט פעילות העסק.
 • תוצאות פיננסיות מהשנים האחרונות.
 • מצב אובליגו העסק.
 • ניסיון תעסוקתי של בעלי העסק.
 • השימוש בכספי הקרן בערבות המדינה.
 • תחזית פיננסית ל-3 השנים הקרובות.

כלכלני הקרן מסתמכים רבות על שאלון הקרן, לכן, רצוי להיעזר בשירותיה של חברת ייעוץ עסקית במהלך הכנת השאלון.

בדיקת הבקשה על ידי כלכלן מטעם המדינה

שאלון הבקשה וכל המסמכים מוגשים לגוף המתאם של הקרן, ומועברים לבדיקה של כלכלן מטעם המדינה.

הכלכלן בוחן את הבקשה שהוגשה, במקביל לפגישה פנים מול פנים עם מבקש ההלוואה, ונותן את המלצתו על מתן הלוואה בערבות מדינה.

המלצת הסניף המלווה

לאחר שבקשת ההלוואה בערבות המדינה אושרה על ידי כלכלן הגוף המתאם, היא עוברת לסניף מלווה.

כיום הבנקים שעובדים עם הקרן בערבות המדינה הם בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק מרכנתיל והבנק הבינלאומי.

מבקש ההלוואה יכול לבחור להעביר את ההמלצה לכל סניף של אחד הבנקים לעיל.

כשהמלצת הקרן מגיע לסניף, הוא בוחן את הבקשה ונותן את המלצתו למתן אשראי בחסות המדינה.

אישור סופי בוועדת אשראי

המלצת הקרן והמלצת הסניף המלווה עולות לוועדת אשראי משותפת של הקרן, הבנק והמדינה.

בוועדה יושבים מנהל הקרן, נציג מחוז הבנק ונציג מטעם משרד האוצר המייצג את המדינה.

נציגי וועדת האשראי דנים בהמלצת הקרן והבנק למתן הלוואה בערבות מדינה לעסק, ומאשרים סופית את ההלוואה ותנאי הריבית.

אישור וועדת האשראי נמסר לבנק המלווה ומבקש ההלוואה מוזמן על ידי הסניף לקבל את כספי הקרן.