הידעת שעסקים חדשים הפעילים פחות משלושה חודשים זכאים לבקש הלוואה בערבות מדינה במסלול עסקים בהקמה? הלוואות בערבות מדינה מוענקות בתנאים טובים יותר במסלול עסקים בהקמה, לכן, מומלץ לעסקים חדשים לבחון את האפשרות לגייס הלוואות לעסקים חדשים בערבות המדינה דרך מסלול עסקים בהקמה.

מסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה נוצר על מנת לסייע ליזמים במימון הנדרש להקמת עסק בישראל.

כל יזם שעומד בתנאי הסף להגשה יכול להגיש בקשה להלוואה ארוכת טווח בגובה של החל מ-100 אלף שקלים ועד 500 אלף שקלים עבור עלויות ההקמה של העסק בתנאים נוחים ואטרקטיביים.

בעוד שמומלץ ליזמים שרוצים לקבל סיוע מהמדינה בהקמת עסק לפנות לגיוס הלוואה בערבות מדינה לפני התחלת ההקמה של העסק, בכדי להתחיל עם סך האשראי הנדרש כבר מהיום הראשון בתהליך הקמת העסק, ניתן לפנות למסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה גם במהלך ולאחר שלב פתיחת העסק.

העסק פעיל פחות מ-3 חודשים? יש להגיש למסלול עסקים בהקמה

הרבה בעלי עסקים חדשים לא מודעים לכך שבמסלול עסקים בהקמה ניתן לבקש סיוע מהמדינה במימון השקעה שנעשתה בשלושה חודשים האחרונים שקדמו ליום אישור ההלוואה בוועדת האשראי.

בעקבות כך, גם עסקים שכבר החלו לפעול יכולים עדיין ליהנות מהתנאים האטרקטיביים של מסלול עסקים בהקמה (כל עוד הם פעילים פחות מ-3 חודשים והם יכולים להציג לקרן אסמכתאות בגין השקעה שבוצעה בהקמת העסק).

רוצה לגייס הלוואה בערבות מדינה לעסק הפעיל פחות מ-3 חודשים? בקש מהיועץ העסקי שלך להגיש למסלול עסקים בהקמה במקום למסלול הלוואות לעסקים קיימים על מנת ליהנות מכל ההטבות של מסלול עסקים בהקמה.

מדוע כדאי להתעקש לגשת למסלול עסקים בהקמה?

הלוואות לעסקים חדשים בערבות המדינה דרך מסלול עסקים בהקמה מוענקות לעסקים עם ערבות מדינה של 90% עד לסכום של 300 אלף שקלים וערבות מדינה של 75% על היתרה עד סכום של 500 אלף שקלים.

זה בניגוד לקבלת הלוואות בערבות מדינה לעסקים קיימים המוענקות עם ערבות של 75% על כל סכום הלוואה.

במידה והעסק שלך רק החל לפעול (פחות מ-3 חודשים) ואתה רוצה לגייס הלוואה בערבות מדינה?

תידרש להפקיד בבנק ביטחונות נמוכים יותר אל מול ההלוואה בערבות המדינה אם תגיש בקשה דרך מסלול עסקים בהקמה. זה יקל על תזרים המוזמנים של העסק שלך באופן משמעותי.

מתכננים לגשת למסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה? הנה עוד 10 דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה לגיוס הלוואות לעסקים דרך מסלול עסקים בהקמה.

ניקח לדוגמה יזמית שפתחה לפני חודש חנות בגדים לילדים.

במהלך ההקמה של החנות השקיעה בעלת החנות 100 אלף שקלים בשיפוצים ו-50 אלף שקלים נוספים במלאי בגדים שמשולם בתשלומים עתידיים לספקים על חשבון ההכנסות עתידיות בחנות.

לאחר פעילות של חודש היזמית מבינה שהיא צריכה לפחות עוד 100 אלף שקלים לרכישת מלאי, אך אין לה יתרות מזומנים פנויות של יותר מ-25 אלף שקלים.

היזמית יכולה לפנות לקרן בערבות המדינה ולבקש הלוואה בגובה של 250 אלף שקלים: 150 אלף שקלים על ההשקעה שכבר בוצעה בעסק (שיפוצים, מידוף ומלאי התחלתי) ו-100 אלף שקלים נוספים עבור רכישת מלאי נוסף ומימון הון חוזר.

מכיוון שהיא פנתה למסלול עסקים בהקמה של הקרן בערבות המדינה (ההשקעה בהקמת העסק בוצעה במהלך השלושה חודשים האחרונים) היא תידרש על ידי המדינה להציג ביטחונות מזומנים של 25,000 שקלים בלבד.

כך היזמית כן תוכל לגייס את מלוא הסכום המלא ולעמוד בכל תשלומי הקמת העסק ורכישת המלאי הנוסף.

במידה ובעלת העסק פונה למסלול ערבות המדינה הרגיל לגיוס סכום דומה, כפי שכל עסק קיים אחר עושה, היא תידרש להציג לקרן ביטחונות מזומנים בגובה של 62,500 שקלים.

במקרה כזה מדובר על סכום מזומן שלבעלת העסק אין יכולת להציג לקרן והבקשה שלה תדחה או תאושר חלקית.