הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה פרסמה החודש מחקר חדש שבחן את פעילות מתן הלוואות המדינה לעסקים ומצא שאפיק הלוואות בערבות המדינה מגדיל את התחרות בין הבנקים הגדולים במשק.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוקמה לפני מספר שנים על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לגייס הלוואות בסכומים גבוהים יותר ובתנאים אטרקטיביים מהבנקים הגדולים במשק.

עם השנים הקרן בערבות המדינה אישרה אלפי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסכומים של מיליארדי שקלים.

בעוד שהמטרה הראשית של הקרן הייתה להגדיל את סך האשראי המוענק מהבנקים לעסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקלים, פעילות מתן הלוואות בערבות המדינה ייצרו תרומות נוספות בשוק הפיננסי בישראל.

אחד מהתרומות הלא צפויות הללו הוצגה לאחרונה במחקר חדש של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה שבחן את השפעה שהיו להלוואות בערבות המדינה על התחרות בין הבנקים במשק.

במסגרת אותו מחקר נבדקו מעל 3 אלף הלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים ובינוניים בין החודשים דצמבר 2014 לבין ספטמבר 2015.

על פי נתוני המחקר החדש של משרד הכלכלה על תחרות בין הבנקים ניתן לקחת מספר נקודות חשובות.

​הלוואות בערבות המדינה מגדילות את סך האשראי המוענק לעסקים

המחקר דבר ראשון מציג את התרומה של הלוואות בערבות מדינה להגדלת האשראי במשק בקרב עסקים קטנים ובינוניים.

המחקר טוען ש-53% מאותן הלוואות שנבחנו לא היו מוענקות לעסקים מהבנקים, או לכל הפחות היו מוענקות בסכומים נמוכים בהרבה, במידה ולאותם עסקים לא הייתה ערבות מהמדינה.

במילים פשוטות, בעזרת ערבות המדינה יותר עסקים קטנים ובינוניים קיבלו הלוואות מהבנקים.

על סמך הנתונים הללו ניתן להעריך שהתחרות בין הבנקים גדלה מכיוון שכאשר יש לבנקים קהל לקוחות פוטנציאלי גדול יותר של עסקים הם נדרשים להתחרות יותר על גיוס אותם עסקים דרך הקרן בערבות המדינה, קרי התחרות בין הבנקים גדלה.

עסקים מקבלים תנאי הלוואות טובים יותר בעזרת ערבות המדינה

המחקר גם מציג שמבין 47% מההלוואות הנותרות שנבחנו, הלוואות שהיו מוענקות לעסקים גם ללא ערבות המדינה, כשליש מאותן הלוואות הוענקו בתנאים אטרקטיביים יותר בגלל שהם הוענקו עם ערבות מהמדינה.

סביבות 600 עסקים באותה תקופה גייסו הלוואה בערבות מדינה בריבית נוחה יותר או בפריסה ארוכה יותר בהשוואה להצעה שהם קיבלו להלוואה מסחרית ישירה מהבנק.

קבלת תנאי הלוואה אטרקטיביים יותר מעידים על תחרות בין הבנקים בתוך הקרן בערבות המדינה והכוח שמעניקה ערבות המדינה לעסק בכדי לבצע משא ומתן על תנאי ההלוואה מול הבנקים.

הלוואות בערבות המדינה מסייעות להקמה של עסקים

המחקר הציג נתונים אשר תומכים בחשיבות של הלוואות בערבות המדינה לעסקים בהקמה.

על פי משרד הכלכלה, 59% מהיזמים שקיבלו הלוואה דרך מסלול עסקים בהקמה לא היו יכולים לגייס הלוואה לפתיחת העסק ללא ערבות המדינה.

גידול בכמות העסקים הנפתחים כל שנה מגדיל את התחרות בין הבנקים, אם יותר יזמים מקבלים הלוואות בערבות מדינה אז הבנקים מנסים למשוך יותר עסקים קטנים לפתוח אצלם את החשבון העסקי המרכזי.

עסקים קטנים מקבלים סיוע רב יותר מהמדינה

נתונים נוספים במחקר מתמקדים בסיוע של הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקלים בשנה.

מסתבר שמעל חצי מהעסקים הקטנים שפנו לקרן באותה תקופה (55% מההלוואות שנבחנו) לא היו מקבלים הלוואה ארוכת טווח מהבנק ללא ערבות המדינה.

גידול משמעותי בסך האשראי המוענק על ידי הבנקים מגדיל את התחרות בין הבנקים על העסקים הקטנים אשר מקבלים אישור לקבל ערבות מהמדינה.

בנוסף לכך, יש לקחת בחשבון שהקרן מפעילה מספר מסלולים ייעודיים המסייעים רק לעסקים קטנים כמו מסלול חקלאים או מסלול הלוואות מדינה לעסקים בדרום עם מתן ערבות גבוהה יותר.