החל משנת 2016 קרן הסיוע של משרד האוצר היא אפיק המימון הגדול ביותר בקרב קרנות הסיוע של המדינה. הקרן העניקה בשנתיים וחצי האחרונות אלפי הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, המסתכמות בסכום כולל של מעל 5 מיליארד שקלים. להלן פירוט סכומי ההלוואות שהוענקו בקרן בתקופה 3.2016-6.2019.

קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים נכנסה למתכונת חדשה ומורחבת בתחילת מרץ 2016.

מהר מאוד הקרן מיצבה את עצמה כקרן הסיוע לעסקים המובילה בקרב קרנות המדינה השונות.

קרן משרד האוצר מעמידה בכל חודש מאות הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים בסכומי הלוואה של החל מ-100 אלף שקלים ועד למיליוני שקלים (בהתאם למחזור ההכנסות של העסק וההשקעה הנדרשת).

לאחרונה פרסמה הקרן את דוח אמצע שנת 2019 המסקר את פעילות הקרן בשנים 2016-2019 עד כה.

הנתונים העדכניים לחודש יוני 2019 מראים לנו כמה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים העניקה הקרן מיום הקמתה במתכונת החדשה.

מתן אשראי לעסקים קטנים בקרן בערבות המדינה

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה אשראי עסקי בסך של 3.792 מיליארד שקלים לעסקים קטנים במהלך התקופה 3.2016-9.2019.

להלן התפלגות מתן האשראי בקרן לעסקים קטנים בין הבנקים המשתפים פעולה עם הקרן:

מתן אשראי לעסקים לפי בנקים מלווים

מתן אשראי לעסקים לפי בנקים מלווים

 • בנק לאומי העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 1208 מיליון שקלים.
  בנק לאומי העניק הכי הרבה אשראי לעסקים קטנים במתכונת החדשה של הקרן.
 • בנק מזרחי העניק בשנים 2016-2019 עד כה אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 1176 מיליון שקלים.
 • בנק מרכנתיל העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 876 מיליון שקלים.
 • בנק הבינלאומי העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 532 מיליון שקלים.
  סכום האשראי לעסקים קטנים הכי נמוך מבין הבנקים במתכונת החדשה של הקרן.

ניתן לראות את התפלגות מתן האשראי לעסקים קטנים בשנים 2016-2019 בצורה טובה ביותר בגרף הבא:

גרף התפלגות אשראי עסקי לפי בנקים

גרף התפלגות אשראי עסקי לפי בנקים

מתן אשראי לעסקים בינוניים בקרן בערבות המדינה

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה אשראי עסקי בסך של 1.421 מיליארד שקלים לעסקים בינוניים במהלך התקופה 3.2016-9.2019.

להלן התפלגות מתן האשראי בקרן לעסקים בינוניים בין הבנקים המשתפים פעולה עם הקרן:

אשראי לעסקים בינוניים לפי בנקים

אשראי לעסקים בינוניים לפי בנקים

 • בנק לאומי העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 291 מיליון שקלים.
 • בנק מזרחי העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 581 מיליון שקלים.
  בנק מזרחי העניק הכי הרבה אשראי לעסקים בינוניים במתכונת החדשה של הקרן.
 • בנק מרכנתיל העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 336 מיליון שקלים.
 • בנק אוצר החייל העניק בשנים 2016-2019 עד כה, אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 213 מיליון שקלים.
  סכום האשראי לעסקים בינוניים הכי נמוך מבין הבנקים במתכונת החדשה של הקרן.

ניתן לראות את התפלגות מתן האשראי לעסקים בינוניים בשנים 2016-2019 בצורה טובה ביותר בגרף הבא:

התפלגות מתן אשראי לעסקים בינוניים

התפלגות מתן אשראי לעסקים בינוניים

הקרן בערבות המדינה העניקה מעל מיליארד שקלים בחצי השנה הראשונה של 2019

בהשוואה של נתוני הקרן שהתפרסמו עד חודש יוני 2019 לנתונים שהתפרסמו עד לחודש דצמבר 2018 ניתן לראות שעד דצמבר 2018 העניקה הקרן אשראי כולל בסך של 4.131 מיליארד שקלים.

בסוף חודש יוני 2019 הקרן כבר העניקה 5.213 מיליארד שקלים. גידול של מעל 1 מיליארד שקלים.

כך שלמעשה קרן הסיוע של משרד האוצר העניקה רק בחודשים ינואר-יוני 2019 הלוואות בסך של מעל מיליארד שקלים לעסקים קטנים ובינוניים.

זהו סכום משמעותי שרק מעיד עד כמה הקרן בערבות המדינה היא אפיק ההלוואה המרכזי לעסקים קטנים ובינוניים כיום מבין כל קרנות הסיוע.

יש גם לציין, שצפי מתן האשראי לסיכום שנת 2019 צפוי להיות גדול אף יותר. זאת בהתחשב בכך שהמדינה הקצתה 6 מיליארד שקל לטובת פעילות מתן הלוואות בערבות המדינה.

לכן, מומלץ מאוד לעסקים קטנים ובינוניים ליצור קשר עוד היום לבדיקת זכאות הגשה לגיוס הלוואות בערבות מדינה בריבית נמוכה.