השגת אישור על מתן הלוואות בערבות מדינה לחברה בע"מ היא אינה משימה קשה כמו שהרבה בעלי חברות חושבים. אך עם זאת, בכדי להבטיח קבלת המלצה חיובית על ערבות מדינה, יש לוודא שהחברה עומדת בכל הדרישות ההכרחיות עבור גיוס הלוואות בערבות מדינה לחברה בע"מ.

חברות בע"מ יכולות כיום לגייס אשראי עבור השקעה ומימון הוצאות שוטפות ממגוון רחב של מקורות מימון כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי, קרנות הקרן היהודית, קרן פועלים החדשה, חברות מימון פיננסי ועוד.

אך אין ספק שאפיק האשראי הנפוץ והאטרקטיבי ביותר הוא אפיק הלוואה בערבות מדינה.

כל חברה בבעלות ישראלית יכולה להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה עבור מגוון רחב של מטרות עסקיות.

החברה רק צריכה לעבור המלצה חיובית מהמדינה לקבלת ערבות מדינה ולקבל אישור סופי מאחד הבנקים שעובדים בשיתוף פעולה עם הקרן.

אך לפני שמגישים בקשה לגיוס הלוואות בערבות מדינה לחברה בע"מ, חשוב לשים לב שניתן לעמוד במספר דרישות הכרחיות לקבלת המלצה חיובית מהקרן בערבות המדינה:

1. כל בעלי החברה עומדים בדרישות הסף

הקרן דורשת שכל בעלי החברה (אדם המחזיק ב-5% מניות ומעלה) יעמדו בתנאי הסף של קרן הסיוע לעסקים.

ניתן לראות את תנאי הסף המלאים באתר הגופים המתאמים (גיזה או BDSK).

אם אחד מבעלי המניות של החברה אינו עומד בתנאי הסף – הבקשה תדחה אוטומטית.

2. ניתן לספק את כל המידע הנדרש על חברות קשורות

חברה קשורה היא חברה נוספת בבעלות אחד מבעלי החברה הפונה לקרן או חברה המחזיקה במניות של החברה הפונה לקרן.

הקרן דורשת לקבל מידע, כגון דוחות כספיים ודפי בנק, על חברות קשורות.

במידה ולא ניתן לספק את המסמכים המתבקשים על החברות הקשורות מכל סיבה שהיא – הבקשה תדחה.

3. חתימה של כל הבעלים על תצהירי הקרן

המדינה מחייבת את כל בעלי החברה לחתום על מספר תצהירים המתייחסים לבקשת ההלוואה בערבות המדינה והשימוש בכספי המדינה בחברה.

מילוי התצהירים הללו וחתימת כלל הבעלים היא דרישת חובה על מנת לקבל המלצה מכלכלני הקרן.

במידה ואחד הבעלים לא חותם על התצהירים – הבקשה תדחה.

4. מינוף אשראי מתחת ל-50%

אחד המדדים המשפיעים ביותר על החלטת כלכלני הקרן לגבי הענקת המלצה חיובית על מתן ערבות מדינה הוא, גובה מינוף האשראי של העסק (כלל האשראי שנטל העסק ביחס למחזור ההכנסות).

ככלל אצבע, כלכלני הקרן לרוב לא מאשרים מתן הלוואה לעסקים עם מינוף אשראי של מעל 50%.

במידה ולחברה מינוף אשראי מעל מחצית מההכנסות – רוב הסיכויים שהבקשה תדחה עקב אובליגו גבוה.

5. מגמת רווחיות בחברה

מדד מרכזי נוסף שנלקח בחשבון הוא יכולת ההחזר של החברה על קבלת הלוואה נוספת.

מן הסתם חברות המדווחות על הפסדים לא יכולות לעמוד בהחזר הלוואה נוסף.

אם חברה לא יכולה להציג מגמה של רווחיות בדוחות הכספיים לפחות החל מהשנה הקודמת להגשת הבקשה – רוב הסיכויים שהבקשה תדחה עקב אי יכולת החזר.

6. הון מניות תקין

חברות עם הון מניות שלילי באופן מהותי הן בעלות סיכויים מאוד נמוכים לקבל אישור בקרן בערבות המדינה.

המדינה והבנקים רואים בהון מניות שלילי כסממן להתנהלות לא תקינה של החברה ומגדירים חברות כאלו כחברות בסיכון גבוה במיוחד.

רצוי להגיש בקשה לגיוס הלוואות בערבות מדינה רק אם הון המניות של החברה תקין ביחס למחזור.

7. חוב בעלים נמוך

הקרן לא נוטה להעניק המלצה חיובית לבעלי חברות שמשכו כספים רבים מהחברה לשימוש אישי (ויש להם חוב בעלים גבוה לחברה).

אם צרכי האשראי של החברה נובעים ממשיכת כספים גדולה על ידי הבעלים, זה מעיד על התנהלות לא תקינה והקרן לא תעניק המלצה חיובית.

8. הצגת הצעות מחיר במסלול השקעות

חברות המעוניינות לגייס הלוואה בערבות המדינה לטובת מימון השקעה פיזית בעסק כגון מכונות, ציוד מקצועי, שיפוצים וכו' צריכות לגבות את הבקשה עם הצעות מחיר רלוונטיות.

חברות שלא יציגו הצעות מחיר עדכניות ורלוונטיות, לא יקבלו המלצה מכלכלני הקרן.

9. קיימת פעילות בבנק המציגה צרכי הון חוזר

חברות המעוניינות לגייס הלוואה בערבות המדינה לטובת מימון צרכי הון חוזר, למשל החלפת מסגרת ניכיונות צ'קים או מימון פרויקטים קיימים, צריכות להראות הוכחות לכך בדפי הבנק של החברה.

כלכלני הקרן רוצים לראות שאכן ישנה פעילות בנקאית המבטאת את צרכי ההון החוזר של החברה.