קרן הסיוע של המדינה מעניקה מאות הלוואות בכל חודש לעסקים מכל רחבי הארץ. אך למרות הפעילות הענפה של הקרן בערבות המדינה, ישנם עדיין הרבה עסקים בצפון המהססים לפנות לגיוס הלוואה בערבות מדינה. החלטנו לבחון את נתוני פעילות הקרן ולענות על השאלה – האם המדינה מסייעת במתן הלוואות בערבות המדינה בצפון?

הקרן בערבות המדינה פרסמה לאחרונה את נתוני מתן ההלוואות לעסקים עד לחודש יוני 2019. הנתונים מראים שבמהלך שלוש וחצי השנים האחרונות העניקה הקרן מעל 11 אלף הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ההלוואות הוענקו לעסקים מכל רחבי הארץ, מקרית שמונה שבצפון ועד לאילת שבדרום.

על פי תנאי הסף של הקרן, כל עסק בבעלות ישראלית עם מחזור הכנסות של עד 100 מיליון שקלים בשנה (כולל עסקים בהקמה) יכול להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות המדינה.

ניתן גם לגייס מספר הלוואות בערבות מדינה אחת אחרי השנייה בהתאם לתנאי מתן הלוואות השלמה בקרן.

למרות שהקרן בערבות המדינה הנה קרן הסיוע הגדולה ביותר לעסקים קטנים ובינוניים, ישנם עדיין עסקים רבים שלא בדקו את זכאותם לקבלת הלוואה בערבות מדינה ומסתפקים בהלוואות בנקאיות רגילות.

חלק גדול מהעסקים הללו פועלים באזור הצפון, כאשר לטענתם, הקרן אינה מעודדת מספיק עסקים בצפון.

בכדי לבחון את הקביעה הזאת, פנינו לדיווח נתוני פעילות הקרן משנת 2016 ועד יוני 2019 (הנתונים העדכניים האחרונים שהתפרסמו על ידי הקרן), ובחנו כמה הלוואות העניקה הקרן עד כה לעסקים מאזור הצפון.

הלוואות בערבות המדינה – הנתונים עד יוני 2019

הקרן מדווחת בדוחות התקופתיים שלה על ההתפלגות הגיאוגרפית של מתן הלוואות בערבות מדינה בחלוקה לפי עסקים קטנים (מחזור שנתי עד 25 מיליון שקלים) ועסקים בינוניים (מחזור שנתי עד 100 מיליון שקלים).

להלן הנתונים שהתפרסמו על ידי הקרן לתקופה של מרץ 2016 עד יוני 2019:

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים קטנים

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים קטנים 2019

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים קטנים 2019

 • הקרן העניקה 599 הלוואות לעסקים קטנים בשפלה. מספר הלוואות המהווה 5% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן בערבות המדינה העניקה הכי הרבה הלוואות לעסקים קטנים באזור הצפון – 3,195 הלוואות בערבות המדינה בצפון שהמהוות נתח של 35% מסך כל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים קטנים בקרן במהלך התקופה 3.2016-9.2019.
 • הקרן העניקה 2797 הלוואות לעסקים קטנים במרכז. מספר הלוואות המהווה 25% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 895 הלוואות לעסקים קטנים בירושלים. מספר הלוואות המהווה 8% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 224 הלוואות לעסקים קטנים ביהודה ושומרון. מספר הלוואות המהווה 2% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,007 הלוואות לעסקים קטנים בשרון. מספר הלוואות המהווה 9% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.
 • הקרן העניקה 1,790 הלוואות לעסקים קטנים בדרום. מספר הלוואות המהווה 16% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים קטנים.

ניתן לראות בבירור את הנתח הגדול של הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים בצפון בגרף הבא:

גרף התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים קטנים 2019

גרף התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים קטנים 2019

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים בינוניים

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים בינוניים 2019

התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים בינוניים 2019

 • הקרן העניקה 35 הלוואות לעסקים בינוניים בשפלה. מספר הלוואות המהווה 6% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן בערבות המדינה העניקה 165 הלוואות בערבות המדינה בצפון לעסקים בינוניים. מספר הלוואות המהווה 28% מסך כלל ההלוואות בערבות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן במהלך התקופה 3.2016-9.2019. אזור הצפון במקום הראשון בגיוס הלוואות לעסקים בינוניים ביחד עם אזור המרכז.
 • הקרן העניקה 165 הלוואות לעסקים בינוניים במרכז. מספר הלוואות המהווה 28% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים. בדומה לאזור הצפון.
 • הקרן העניקה 53 הלוואות לעסקים בינוניים בירושלים. מספר הלוואות המהווה 9% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 12 הלוואות לעסקים בינוניים ביהודה ושומרון. מספר הלוואות המהווה 2% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 65 הלוואות לעסקים בינוניים בשרון. מספר הלוואות המהווה 11% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.
 • הקרן העניקה 94 הלוואות לעסקים בינוניים בדרום. מספר הלוואות המהווה 16% מכלל ההלוואות בערבות המדינה שהוענקו לעסקים בינוניים.

ניתן לראות בבירור את הנתח הגדול של הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בצפון בגרף הבא:

גרף התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים בינוניים 2019

גרף התפלגות גיאוגרפית של הלוואות לעסקים בינוניים 2019