קרן סיוע לעסקים מעניקה הלוואות בערבות מדינה במסלול השקעות בסכום הלוואה שנע בין 100 אלף שקלים ועד לסכום הלוואה של חצי מיליון שקלים, לעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו נמוך מ-6.25 מיליון שקלים, או עד סכום של 8% מסך מחזור ההכנסות שנתי שלו, אם אותו מחזור הכנסות שנתי גבוה מ-6.25 מיליון שקלים.

אנו נתקלים בהרבה מקרים של יזמים ועסקים אשר הקרן אינה אישרה להם את כלל סכום ההלוואה המבוקשת במסלול השקעות, אלא, העניקה להם הלוואה בסכום נמוך יותר.

מקרים אלו נוצרים בעקבות סיבות רבות, חלקן סיבות שהיו יכולות להיות מטופלות מבעוד מועד ההגשה לקרן סיוע לעסקים, וחלקן בעקבות נתונים כלליים אשר משפיעים על החלטת הקרן בנוגע לסכום הבקשה.

הגורמים המרכזיים המשפיעים על סכום ההלוואה המאושר במסלול השקעות

רציונאל הבקשה

גם במסלול השקעות וגם במסלול עסקים בהקמה, ישנה בקשת הלוואה המורכבת מהשקעה פיזית, שבשונה מבקשת הלוואה להון חוזר, יכולה להיות מוערכת בסכום כסף מוגדר ויכולה להיקבע בצורה ברורה.

למשל, עסק המעוניין בגיוס 200 אלף שקלים להון חוזר למימון פער תזרימי אינו יכול להציג בצורה חד משמעית את רציונאל הבקשה. הוא יכול לתת הערכות על סמך נתוני העסק והצורך שלו בהון חוזר שיגדילו את סיכוייו לקבל את מלוא הסכום אך העניין עדיין נתון להערכת הקרן ויכול להיות פער בין הערכת העסק להערכת הקרן.

מצד שני ניקח לדוגמה עסק המעוניין לבצע השקעה פיזית בעסק המורכבת מרכישת מכונה בשווי 100 אלף שקלים וביצוע שיפוצים בעסק בשווי 100 אלף שקלים. בהנחה שלאותו עסק קיימים הצעות מחיר מספק המכונה וקבלן השיפוצים המעידים על סכומים אלו, יש כאן רציונאל בקשה חזק לקבלת הסכום המלא, שאינו יכול להשתמע לשני פנים.

בעצם במקרה כזה העסק יכול להוכיח שהוא מבקש הלוואה בסכום לו הוא זקוק לצורך ביצוע ההשקעה, מה שלא נותן לקרן סיבה להעניק לעסק סכום נמוך יותר.

פוטנציאל העסק

כאשר עסק מבצע השקעה, ובמיוחד כאשר יזם מקים עסק, מתבצעת השקעה לצורך ניצול פוטנציאל עסקי, שצפוי להתלוות בגידול בהכנסות, לעסק קיים, ובהתבססות של מחזור הכנסות בריא, לעסק בהקמה. לכן, הקרן נותנת דגש על התחזית הפיננסית ופוטנציאל העסק הצפוי להתממש בעקבות ההשקעה או הקמת העסק.

חשוב להבין שכאשר עסק מבצע השקעה או שיזם מקים עסק, ההשקעה המתוכננת מתבצעת כי בעל העסק או היזם רואים בהשקעה הזו כאמצעי להגדיל הכנסות, או במקרה של עסק בהקמה לבסס הכנסות. לכן חשוב ראשית כל לקחת החלטה של סוג ההשקעה אשר יאפשר לעסק להגדיל בצורה הנכונה ביותר את מחזור ההכנסות ובנוסף, להציג בתכנית העסקית שתוגש לקרן תחזית פיננסית מהימנה אשר תעיד על ניצול פוטנציאל העסק.

למשל, יזם המעוניין להקים חנות בגדים וצריך 250 אלף שקלים לכלל עלות ההקמה, חייב להראות לקרן שיהיו בידי העסק העתיד לקום את הכלים לנצל את פוטנציאל השוק ולבסס מחזור מכירות בריא אשר גם יעניק לבעל העסק שכר בעלים ראוי וגם יעמוד בהתחייבויות העסק לקרן בסכום הבקשה המלא. במידה ולא, הקרן יכולה לאשר סכום נמוך יותר שבה היא תוכל להעריך שהעסק יכול לעמוד בהתחייבויות הנגררות מקבלת ההלוואה.

בניית תכנית עסקית מפורטת

נתחיל מכך שכל הגשה לקרן סיוע לעסקים לקבלת הלוואה בערבות מדינה מגדילה את סיכוייה לקבל אישור אם התכנית העסקית המוגשת לקרן הנה תכנית עסקית מקצועית, מפורטת ומהימנה. הגשה של תכנית מסורבלת ולא מציאותית על ידי העסק תהיה בעלת סיכויים נמוכים לקבלת הלוואה בערבות מדינה בסכום המבוקש, אם בכלל.

כשמדברים על תכנית עסקית מפורטת מתייחסים להצגה נכונה של שתי הגורמים שהוזכרו לעיל, רציונאל הבקשה ופוטנציאל העסק. רציונאל הבקשה יפורט על ידי בנייה של תכנית השקעות מקיפה אשר תייצג את סך ההשקעה הנדרשת בעסק ותגבה זאת על ידי חשבוניות והצעות מחיר מתאימות.

בנוסף התכנית העסקית תציג תחזית פיננסית מדויקת ומציאותית של נתוני העסק בשנים הקרובות, תחזית המעידה על יכולתו של העסק לנצל את פוטנציאל השוק, בעקבות ההשקעה, ולייצר הכנסות אשר יאפשרו לעסק לעמוד בהתחייבויותיו לקרן.

לסיכום, קרן הסיוע קובעת את סכום ההלוואה המאושר במסלול השקעות ועסקים בהקמה על סמך מספר גורמים ביניהם רציונאל ההלוואה, פוטנציאל העסק וטיב התכנית העסקית המוגשת. ישנם מקרים בהם העסק אינו מקבל את מלוא סכום הבקשה. על מנת למנוע מקרה כזה מומלץ להעזר בחברת ייעוץ עסקי אשר תבנה תכנית עסקית התשים דגש על רציונאל הבקשה ופוטנציאל העסק, מה שיסייע רבות לסיכויי העסק לקבל את מלוא סכום ההלוואה כפי שהתבקש על יד העסק או היזם.