מסלול השקעות של קרן סיוע לעסקים מאפשר ליזמים לגייס הלוואה בערבות מדינה לטובת רכישת עסק פעיל.

בפניה לגיוס הלוואה לרכישת עסק, דרך מסלול השקעות, היזם יכול לקבל מימון חלקי מהקרן על סך סכום רכישת העסק ומימון מלא מהקרן על השקעה נוספת בעסק, במידה ונדרשת השקעה נוספת.

הידעת? ניתן לבדוק זכאות להלוואת מדינה ללא עלות וללא התחייבות, בטופס צור קשר בתחתית העמוד.

מהי הגדרת הקרן לרכישת עסק פעיל?

הקרן מגדירה רכישת עסק פעיל אם היזם רוכש, בתמורה כספית מוסכמת, עסק בעל פעילות קיימת, עוסק מורשה או חברה בע"מ. במילים אחרות, אם היזם הפונה לקרן מעוניין לגייס הלוואה בערבות מדינה למימון רכישת העסק פעיל מבעל אותו עסק, עליו לפנות למסלול השקעות של קרן סיוע לעסקים.

מה זה אומר שהקרן מעניקה מימון חלקי לסך שווי רכישת העסק הקיים?

במסלול השקעות של קרן סיוע לעסקים, ניתן לקבל מימון של 35% מסך שווי רכישת העסק ומימון מלא לכל השקעה נוספת אשר נדרשת בעסק, כל עוד סך המימון המבוקש מקרן סיוע לעסקים אינו עולה על 500 אלף שקלים.

לדוגמה, נניח שיזם מעוניין לרכוש בית מלאכה פעיל לעיבוד שבבי. כלומר, היזם מעוניין לשלם סכום כסף מוסכם לבעל העסק הקיים בתמורה להעברת בעלות.
נניח שהוסכם על ידי היזם ובעל העסק שכלל הפעילות של העסק (ציוד קיים, מכונות בבעלות העסק, שכירות מתחם בית המלאכה, חוזי עובדים, לקוחות קיימים, עבודה מול ספקים וכל סעיף שקשור לפעילות העסק הקיים והוסכם שיתבצע עליו העברת בעלות) יירכש על ידי היזם בתשלום כולל של 300 אלף שקלים.

זאת אומרת שסך רכישת העסק על ידי היזם מהבעלים הנוכחי מוערך ב-300 אלף שקלים, קרי, היזם מתחייב לשלם סך של 300 אלף שקל עבור העברת הבעלות על העסק. במקרה כזה, בפנייתו של היזם לקבלת מימון ובתנאי להוכחת הסכם רכישת פעילות בגובה סכום של 300 אלף שקלים, הקרן יכולה להעניק הלוואות בערבות המדינה של 105 אלף שקלים, שווי של 35% מסך עלות הרכישה.

בנוסף לכך היזם יכול לגייס מהקרן סכום נוסף של עד 395 אלף שקלים, יתרת הסכום המקסימאלי שניתן לגייס מהקרן במסלול השקעות לצורך רכישת עסק, עבור כל סעף השקעה נוספת בעסק כגון: שיפוצים במתחם העסק, רכישת מכונות נוספות, רכישת ציוד עבודה נוסף, תזרים הון חוזר נוסף להעסקת עובדים נוספים וכו'.

אם למשל, היזם מעוניין לבצע, לאחר רכישת העסק, השקעה במכונת עיבוד שבבי בשווי של 100 אלף שקלים ולבצע שיפוצים במתחם בית המלאכה בשווי 50 אלף שקלים, אזי, היזם יגייס סכום כולל של 255 אלף שקלים, 105 אלף שקלים בסיוע מימון רכישת העסק הקיים ועוד 150 אלף שקלים בסיוע מימון השקעה נוספת בעסק.

מהם תנאי ההלוואה במסלול השקעות למטרת רכישת עסק פעיל?

מסלול השקעות מעניק הלוואה בערבות מדינה, עם דרישה להצגת ביטחונות מינימאליים של 25%.
ההלוואה נפרסת ל-5 שנים, כלומר פריסת תשלומים ל-60 חודשים, כאשר ניתן לקבל תקופת גרייס של 6 חודשים.
הריבית המוענקת בקרב הלוואות בערבות מדינה נעה בין פריים+2% לבין פריים+3.5%.

מה עוד עליי לדעת על מסלול השקעות לרכישת עסק קיים?

על מנת לאמת את ההיתכנות ולאפשר את מימון הקרן בסך 35% מההשקעה בעסק, חובה על היזם להראות הסכם רכישה חתום על ידי הבעלים הנוכחי.
הקרן דורשת הצגת נתונים פיננסיים של העסק הנרכש. לרבות דוחות כספיים, דוחות מע"מ, דוחות ביטוח לאומי, תדפיס רשם החברות במקרה של רכישת חברה. חוסר המצאת מסמכים אלו לא יאפשרו את השלמת תהליך קבלת ההלוואה.
על היזם להראות 20% השתתפות בהון עצמי על סכום היתרה המבוקשת מהקרן לטובת השקעה נוספת בעסק.
על היזם לעמוד בכלל תנאי הסף הנדרשים להגשה לקרן סיוע לעסקים.

קרן סיוע לעסקים, דרך מסלול השקעות, מעניקה הלוואה בערבות מדינה לרכישת עסק. הקרן מעניקה מימון של 35% מסך עלות הרכישה ובנוסף מאפשרת גיוס תזרים נוסף להשקעה נוספת בעסק. אם אתה יזם שמעוניין לקבל מימון לצורך זה מקרן סיוע לעסקים, פנה עוד היום לחברת ייעוץ עסקי לבירור זכאות הגשה.

לבדיקת זכאות מיידית להלוואת מדינה ללא עלות וללא התחייבות רשמו פרטיכם:

    אני מאשר/ת קבלת מידע בנושא זה