לפני שפונים לגיוס הלוואה בערבות מדינה לעסק קיים, מומלץ לעבור על רשימת הצ'ק ליסט הבאה בכדי לוודא שיש את כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים של המדינה.

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים של המדינה מפעילה מגוון מסלולי סיוע המעניקים הלוואה בערבות מדינה לעסק קיים.

מסלולים כגון מסלול השקעה, מסלול הון חוזר, מסלול משולב וכו' פתוחים בפני כל בעל עסק בישראל שרוצה לגייס מימון לתמיכה בפעילות העסק.

הלוואה בערבות מדינה לעסק קיים מוענקת בפריסה ל-5 שנים (60 חודשים) עם חצי שנת גרייס, בריבית נמוכה מפריים + 3.5% ועם דרישה לביטחונות נמוכים של 25% בלבד (במסלולים מסוימים לעסקים קיימים הקרן דורשת רק 10% ביטחונות).

רוצה להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה לעסק? מומלץ לעבור על רשימת הצ'ק ליסט הבאה בכדי לוודא שיש לך את כל מה שצריך בכדי להגיש בקשה לאחד ממסלולי ההלוואה של הקרן.

דפי בנק עדכניים מכל חשבונות הבנק

המדינה דורשת לראות דפי בנק עדכניים (ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותדפיס עובר ושב 3 חודשים אחרונים) מכל חשבונות הבנק – עסקי ופרטי.

יש להציג למדינה את החשבון העסקי ואת כל החשבונות הפרטיים של היזם (כולל חשבונות משותפים עם בן/בת זוג).

דוחות כספיים

העסק נדרש להציג דוחות כספיים מה-4 שנים האחרונות (כולל השנה הנוכחית).

  • במידה והעסק פעיל פחות מ-4 שנים, יש להציג דוחות כספיים מתחילת הפעילות.
  • הדוחות הכספיים חייבים להיות חתומים על ידי רו"ח
  • החל מחודש אוגוסט חברות בע"מ ועמותות צריכות להציג מאזן מבוקר של שנה אחרונה.
  • החל מחודש אוגוסט עסקים מורשים חייבים להציג שומת מס של שנה אחרונה.

שומות מס (רק לעסקים מורשים)

עסקים מורשים מחויבים להציג גם שומות מס מה-3 שנים האחרונות לצד הדוחות הכספיים.

עסקים מורשים לא חייבים להציג שומת מס שנה אחרונה לפני ה-1/8.

דוחות מע"מ וביטוח לאומי

יש לצרף לבקשת ההלוואה בערבות המדינה את הדיווח לרשות מס ערך מוסף ולרשות הביטוח הלאומי (טופס 102) מה-12 החודשים האחרונים.

תעודת עוסק מורשה / תדפיס רשם חברות

המדינה דורשת לצרף לבקשת ההלוואה מקרן המדינה תעודת עוסק מורשה (ניתן לקבל עותק מרואה החשבון) או תדפיס רשם חברות עדכני (ניתן להוציא תדפיס עדכני מאתר רשם החברות), בהתאם לסטאטוס העסק.

צילום ת.ז

יש לצרף לתוכנית העסקית צילום תעודת הזהות + הספח המלא של כל בעלי העסק.

קורות חיים עדכניים

המדינה דורשת לראות עותק קורות חיים של כל הבעלים.

יש להציג קורות חיים שבהם מפורט ניסיון תעסוקתי של הבעלים לפי שנים.

הצעות מחיר וחשבוניות (במסלול השקעות)

עסקים הפונים לגיוס הלוואה בערבות מדינה דרך מסלול השקעות מחויבים להציג אסמכתאות בגין ההשקעה הנדרשת בעסק.

האסמכתאות צריכות להיות הצעות מחיר או חשבוניות עדכניות ורלוונטיות.

לדוגמה, אם עסק מבקש הלוואה של 150 אלף לרכישת ציוד ומכונות.

הוא צריך להציג הצעות מחיר של מכונות וציוד בגובה של 180 אלף שקלים (השקעה של 150 אלף שתמומן על ידי הלוואה בערבות מדינה ועוד השקעה של 30 אלף שתמומן מהון עצמי של העסק).

עסקים שלא יציגו הצעות מחיר/חשבוניות בהתאם לבקשת סכום ההלוואה בערבות מדינה, מסתכנים בקבלת דחייה על מתן הלוואה מהקרן או באישור סכום חלקי.

תצהירי קרן חתומים

המדינה דורשת מכל בעל עסק שפונה לקבלת הלוואה בערבות מדינה לעסק קיים לחתום על תצהירי הקרן.

שימו לב: יש 3 סוגי תצהירים לעסקים קיימים:

  • תצהיר לחברה בע"מ
  • תצהיר לעסק מורשה / שותפות לא רשומה
  • תצהיר לעמותה

יש למלא את תצהיר המתאים לפי סוג התאגדות העסק.

אישור תשלום אגרת הקרן

בכדי שהבקשה תיבחן על ידי כלכלני הקרן, יש לשלם את אגרת הקרן בפורטל שירות התשלומים הממשלתי של משרד האוצר.

עלות האגרה היא 250 שקלים. יש לצרף לשאלון הבקשה את אישור תשלום אגרת הקרן.

שאלון גיוס הלוואה מלא

בכדי להשלים את הבקשה לגיוס הלוואה מהקרן יש למלא את שאלון המדינה.

ניתן להוריד את שאלון הקמת עסק באתר הגופים המתאים של הקרן.

מומלץ בשלב זה להיעזר בכלכלן מנוסה למילוי שאלון הקרן.