הקרן בערבות מדינה מעניקה הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים הזקוקים לשיפור תזרים מזומנים לטובת הון חוזר, ניתן לעשות זאת באמצעות מסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים. יותר ויותר עסקים שצריכים הלוואה להון חוזר פונים לקבלת הלוואות מדינה מכיוון שהם מודעים לתנאי ההלוואה הנוחים שמציעה קרן הסיוע לעסקים.

הלוואות בערבות מדינה מקלות על העסקים הקטנים מאחר והן מאפשרות להם לגייס הלוואה לעסק מבלי להעמיס על העסק הוצאות ריבית מיותרות.

כאשר אנחנו מדברים על צורך בהון חוזר, אנחנו מדברים בעצם על גורם אינטגראלי ומשמעותי בחייו של כל עסק ועסק. כל עסק קטן זקוק לאשראי וצריך לגייס אשראי עסקי על מנת לייצר צמיחה. מצב של צמיחה לרוב מלווה במצוקה תזרימית. גם אם העסק אינו נמצא במצב של "סכנה", מחסור במזומנים להגדלת הפעילות וניצול פוטנציאל השוק הוא גם מצב של מצוקה וזאת מכיוון שללא צמיחה וגידול עסק קטן לא שורד.

מצוקה תזרימית קלאסית להמחשה היא מצוקה תזרימית הנובעת מפער תזרימי מובנה בין הוצאות העסק המתקיימות בתנאי תשלום קצרים (תשלום לספקים של שוטף+30 למשל) אל מול הכנסות העסק המתקיימות בתנאי תשלום ארוכים יותר (כמו גבייה מהלקוחות בתנאי שוטף+60). כתוצאה מכך, גידול כלשהו במכירות יצריך מימון אשראי של הון חוזר לתשלום ההוצאות עד לקבלת ההכנסות. הרי שההכנסות גדולת גם ההוצאות גדלות.

אז מה הפתרון שמציעה המדינה?

לצרוך כך הוקם מסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים אשר מעניקה הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, עם מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ₪. כך עסקים קטנים ובינוניים יכולים לגייס הלוואה לטובת הון חוזר, בתנאי הלוואה נוחים.

אופציה זו של קבלת הלוואה בערבות מדינה הנה אופציה מועדפת על מרבית העסקים הקיימים במשק. מאחר וכל כך קשה היום לעסקים הקטנים להשיג הלוואה בנקאית סטנדרטית בתנאים נוחים וכאשר קיים פתרון אשר מבטיח תנאי הלוואה נוחים אותם עסקים מעדיפים כמובן את תנאי ההלוואה הטובים יותר. אם בבעלותך עסק, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון שקלים, מומלץ לברר לגבי זכאות להגשת בקשה במסלול הון חוזר של קרן הסיוע לעסקים.

קבלת הלוואה בערבות מדינה תסייע לעסק שלך עם המצוקה התזרימית, בין אם היא נקודתית ובין אם היא חלק מפער תזרימי מובנה. מסלול הון חוזר באפיק המימון של קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, המוכרת גם בשמות אחרים כגון הקרן בערבות מדינה, קרן BDSK, קרן BDI וקרן תבור, הוא אפיק הלוואה לעסק הטוב ביותר הקיים בשוק.

כאשר עסק מקבל הלוואה בערבות מדינה, דרך מסלול הון חוזר, הוא מקבל הלוואה בערבות המדינה של עד 90% לטובת צורכי ההון החוזר של העסק, כאשר סכום הלוואה לעסק נקבע בהתאם למחזור ההכנסות של העסק ובהתאם לצורך בהון החוזר. תנאי הריבית משתנים מעסק לעסק אך ברמת העקרון נעים סביב פריים+3%.

מסלול הלוואה בערבות מדינה לטובת הון חוזר של קרן סיוע לעסקים פונה לכל עסק קטן ובינוני (עסק בעל מחזור הכנסות שנית של עד 100 מיליון שקלים) אשר זקוק להלוואה למימון צורכי ההון החוזר שלו.

לעסקים הבאים מומלץ בחום לפנות לקרן סיוע לעסקים:

1. עסק צעיר אשר מדווח על צמיחה מהירה במחזור ההכנסות וזקוק לתזרים מזומנים נוסף לרכישת מלאי, למימון הוצאות שוטפות, להעסקת עובדים נוספים, הוצאות משלוח גדלות וכל הוצאה נוספת אשר הנה פועל יוצא של הגידול במכירות. עסק כזה הנו בעל סיכויים לקבל הלוואה בערבות מדינה מכיוון שהצורך בהון חוזר נובע מהצלחה של העסק וקבלת כספי הקרן בערבות מדינה תאפשר לעסק להגדיל את מחזור המכירות ולייצר גידול בהכנסות וברווח.

2. עסק וותיק בעל נתונים פיננסיים חיוביים המעוניין בהלוואה למימון הפעילות השוטפת. עסק בריא יכול לקבל הלוואה בערבות מדינה כל עוד הוא מראה יכולת עמידה בהחזר ההלוואה הנוספת.

3. עסק וותיק ובריא אשר לו יש פער תזרימי מובנה. עסק אשר לו יש פער תזרימי מובנה לרוב מממן את הפער הזה על ידי הלוואות גישור או ניכיון שיקים אשר יוצרים עלויות ריבית גבוהות. עסק כזה יכול לבקש הלוואה ארוכת טווח לעסק על מנת להקטין עלויות ריבית בטווח הארוך.

4. עסק הזקוק לתזרים מזומנים עקב בעיה נקודתית שפגעה בעסק. במידה ואכן הבעיה הנה נקודתית והעסק מצריך הלוואה לטובה הקרובה, עדיף לו לפנות לקבל הלוואה בערבות מדינה בתנאים טובים אשר יזרזו את התאוששות העסק.