יזמים רבים פונים לקרן הסיוע של המדינה בכדי לגייס הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק. רוצה גם לקבל מימון לפתיחת עסק בערבות המדינה? להלן רשימת צ'ק ליסט לפני הגשת בקשה למסלול עסקים בהקמה.

קרן הסיוע של משרד האוצר מפעילה מסלול עסקים בהקמה המעניק ליזמים הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק.

המסלול מאפשר לכל יזם שרוצה לפתוח עסק לגייס הלוואת מדינה בתנאים נוחים בסכום של עד 500,000 שקלים.

בנוסף, גם עסקים שעוד לא השלימו פעילות של מעל 3 חודשים יכולים עדיין לגשת למסלול עסקים בהקמה.

הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק מוענקת בפריסה ל-5 שנים (60 חודשים) עם אפשרות לחצי שנת גרייס, בריבית הקטנה מפריים + 3.5% ועם דרישה לביטחונות נמוכים של 10% בלבד (בהתאם לתנאי המסלול).

רוצה להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק? הכנו עבורך רשימת צ'ק ליסט של כל מה שצריך בכדי להגיש בקשה למסלול עסקים בהקמה.

דפי בנק עדכניים מכל חשבונות הבנק

המדינה תבקש לראות דפי בנק עדכניים (ריכוז יתרות, פירוט הלוואות מלא ותדפיס עובר ושב 3 חודשים אחרונים) מכל חשבונות הבנק של היזם.

יש להציג למדינה את החשבון העסקי (במידה וכבר נפתח חשבון עסקי) ואת כל החשבונות הפרטיים של היזם (כולל חשבונות משותפים עם בן/בת זוג).

צילום ת.ז של היזם

יש לצרף לתוכנית העסקית צילום תעודת הזהות של היזם + הספח המלא.

נא לשים לב שצילום תעודת הזהות ברור וקריא.

קורות חיים עדכניים של היזם

המדינה דורשת לראות עותק קורות חיים שבו מפורט ניסיון תעסוקתי של היזם לפי שנים.

יש לזכור שהקרן מעניקה משקל רב לניסיון התעסוקתי של היזם והזיקה שלו לתחום הקמת העסק, אז מומלץ להשקיע בקורות החיים שיצורף לבקשה.

תעודת עוסק מורשה / תדפיס רשם חברות (במידה ויש)

יזמים שפונים לקרן בערבות המדינה לא חייבים להראות הוכחת פתיחת עסק בשלב הגשת הבקשה.

עם זאת, זה בהחלט יכול לשפר את הסיכויים לקבל המלצה מהמדינה אם כלכלני הקרן רואים שהיזם כבר עשה צעדים לכיוון פתיחת העסק.

  • יזם שפותח עוסק מורשה צריך להציג עותק תעודת עוסק מורשה (ניתן לקבל עותק מרואה החשבון).
  • יזם שפותח חברה בע"מ צריך להציג תדפיס רשם חברות עדכני (ניתן להוציא תדפיס עדכני מאתר רשם החברות).

הצעות מחיר

היזם צריך לגבות את הסכום המבוקש מהקרן עם הצעות מחיר עדכניות ורלוונטיות לדרישות פתיחת העסק.

לדוגמה, אם יזם מבקש הלוואה של 300 אלף לפתיחת עסק.

הוא צריך להציג הצעות מחיר בגובה של 360 אלף שקלים (השקעה של 300 אלף שתמומן על ידי הלוואה בערבות המדינה ועוד השקעה של 60 אלף שתמומן מהון עצמי של היזם).

יזמים שלא יציגו הצעות מחיר בהתאם לבקשת סכום ההלוואה בערבות המדינה יידחו כבר בשלב בדיקת הקרן.

חשבוניות (במידה ויש)

כבר ביצעת השקעה כלשהי בהקמת העסק?

חשוב לדעת שחשבוניות השקעה בגין הקמת העסק מה-3 חודשים האחרונים יכולים להיחשב כחלק מהאסמכתאות הצגת דרישה לגיוס הלוואה בערבות מדינה.

במילים פשוטות, השקעה שכבר בוצעה בהקמת העסק יכולה להחליף את הסכום הנדרש להציג בהצעות מחיר.

אסמכתאות המציגות הכנסה עתידית (במידה ויש)

כל אסמכתא שיש ליזם המציגה הכנסה עתידית צפויה יכולה לעזור רבות לקבלת המלצה חיובית על מתן הלוואה בערבות המדינה לפתיחת עסק.

כאשר יזם יכול להציג הכנסות צפויות, זה מגדיל את הביטחון שיש לקרן ולבנק המלווה במתן ההלוואה לפתיחת העסק.

דוגמה מצוינת לכך הוא קבלן בנייה שרוצה לפתוח עסק בכדי לממן פרויקט ראשון.

במקרה כזה הוא מבקש הלוואה לפתיחת העסק תוך כדי שהוא מציג למדינה צפי לקבלת הכנסות עתידיות בהתאם להתקדמות בפרויקט הבנייה.

תצהירי קרן חתומים

המדינה דורשת מכל יזם או בעל עסק שפונה לקבלת הלוואה בערבות מדינה לחתום על תצהירי הקרן.

יש לצרף את התצהירים החתומים ביחד עם שאלון הגשת הבקשה.

אישור תשלום אגרת הקרן

בכדי שהבקשה תיבחן על ידי כלכלני הקרן, יש לשלם את אגרת הבדיקה של המדינה.

עלות האגרה היא 250 שקלים. יש לצרף לבקשת ההלוואה את אישור תשלום אגרת הקרן.

ניתן לשלם את אגרת הבדיקה בפורטל שירות התשלומים הממשלתי.

יש לבחור " בדיקה כלכלית – הקרן לעסקים קטנים ובינוניים החדשה בערבות מדינה".

שאלון הקמת עסק מלא

לאחר השלמת כל המסמכים לעיל, יש כמובן גם למלא את שאלון המדינה לבקשת הלוואה לפתיחת עסק.

ניתן להוריד את שאלון הקמת עסק באתר הגופים המתאים של הקרן (גיזה ו/או BDSK).

מומלץ בשלב זה להיעזר בכלכלן מנוסה למילוי שאלון המדינה בכדי למקסם את הסיכויים לקבל המלצה חיובית.