הלוואה בערבות המדינה היא הלוואה בנקאית לעסק, אך בשונה מהלוואה ישירה מהבנק היא מתקבלת עם ערבות מדינה לביטחונות הנדרשים. לכן, הלוואת מדינה זוהי הלוואה בנקאית בתנאים נוחים בהרבה בהשוואה להלוואות מסחריות. אבל עדיין הרבה בעלי עסקים חוששים לפנות לגייס הלוואה של קרן בערבות מדינה כי הם שומעים שזאת הלוואה בנקאית. חשוב להדגיש שבהחלט ישנם מקרים בהם הלוואה בנקאית מוענקת בתנאים לא נוחים אך זה אינו המקרה בגיוס הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים.

למה הלוואה בנקאית לעסק יקרה יותר מתנאי הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה?

מחנק האשראי היום גורם ליותר ויותר עסקים קטנים לגייס הלוואה בנקאית לעסק בתנאי ריבית יקרים מאוד. הבנקים רואים בסיכון יתר את העסקים הקטנים ובעקבות כך מעלים את עלויות הריבית שמוענקות דרך כל הלוואה בנקאית לעסק. כחלק מסל הפתרונות לבעיה הזאת הוקמה הקרן בערבות מדינה, שמטרתה להעניק ערבות מדינה להלוואות בנקאיות בכדי להקטין את רמת הסיכון שלהם ובכך להקטין את דרישת הבנק לשיעור הריבית. הלוואה בערבות מדינה מוענקת בתנאי ריבית של עד פריים+3.5% לכל היותר. על פי תנאי המכרז של המדינה, הלוואות מדינה לא יכולות להינתן לעסק קטן ובינוני בריבית גבוה מזה, ואף במקרים רבים הבנק מעניק שיעורי ריבית נמוכים יותר. כך לשכל בעל עסק מומלץ לברר על האפשרות לגייס הלוואה בערבות מדינה דרך הקרן להלוואות בערבות מדינה לפני שהוא פונה לפקיד הבנק שלו לגיוס הלוואה בנקאית לעסק ישירות מהסניף.

למה הבנק מציע הלוואה בנקאית לעסק היקרה יותר ממסלולי הקרן לעסקים קטנים?

חשוב לציין, שבעיקרון כל החלטה של הבנק לגבי תנאי הלוואה בנקאית לעסק משתנה מעסק לעסק בהתאם למספר גורמים כגון: האינטרסים של סניף הבנק, ההיסטוריה הבנקאית של הלקוח, יחסיו של הלקוח בבנק ועוד. במילים אחרות, כל החלטה של הבנק לגבי מתן ותנאי הלוואה בנקאית לעסק הם מאוד ייחודיים לכל עסק. עם זאת, ישנם שלושה סיבות עיקריות שמשותפות לעסקים אשר לא יכולים לגייס הלוואה בנקאית לעסק בריבית נמוכה מהבנקים:

  • מינוף גבוה – עסקים מגייסים הלוואות רבות מהבנק. בשלב מסוים הם עוברים את סך הנכסים שלהם בבנק ונמצאים בהתחייבות לבנק, מצב זה נקרא מינוף בנקאי. סניף הבנק יכול לאשר לעסק להימצא ברמת מינוף עד שלב מסוים. שהעסק מגיע למצב שבו הוא נמצא במינוף גבוה, על העסק יהיה קשה לגייס הלוואות בתנאים נוחים. חשוב לציין, שפניה לגיוס הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה נחשב להלוואה חוץ בנקאית שלא מעיבה על האובליגו הבנקאי של העסק, בגלל ערבות המדינה, ולכן הלוואות מדינה אלו מוענקות בריבית נמוכה גם לעסק שיש לו מינוף גבוה.
  • תזמון בעייתי בעת בקשת גיוס הלוואה בנקאית לעסק – הרבה בעלי עסקים פונים לגיוס הלוואה בנקאית לעסק כאשר הם נזקקים נואשות למזומנים. זה מעמיד אותם במצב לא טוב מול הבנק, שגם רואה שהעסק נמצא במצב פיננסי לא טוב וגם רואה אפשרות לנצל את המצב ולדרוש מהלקוח יותר ריבית על ההלוואה. רצוי לתכנן מראש גיוס כל הלוואה בנקאית לעסק. בנוסף, מומלץ לפנות לגייס הלוואה בערבות מדינה ממסלולי קרן בערבות מדינה שדורשת הכנה של תכנית עסקית ותכנון אשראי קדימה.
  • מטרת ההלוואה לא מתאימה לבנק – לכל בנק יש נהלים וקווים מנחים המיוחדים אליו שנגררים מתמהיל הנכסים שלו וקהל הלקוחות העסקיים שלו. כך למשל, בנק אחד יכול לראות לתת הנחיה שעסקים בענף המזון מקבלים ריבית גבוהה יותר במתן הלוואות, ובנק אחר יכול להחליט שהלוואות להשקעה בעסק בתחום החקלאות יגררו ריביות גבוהות. הרבה פעמים מטרת ההלוואה יכולה להשפיע על התנאים שהעסק יקבל מהבנק. לעומת זאת, תמיד אפשר לגשת למסלולי הקרן לעסקים קטנים ולגייס הלוואה בערבות מדינה. הבחינה של הקרן לא מושפעת מהאינטרסים של הבנקים הפועלים בשיתוף עם הקרן, אלא בקשת ההלוואה נבדקת על ידי נציג הקרן למתן המלצה חיובית על ערבות המדינה.

הלוואה בנקאית לעסק לא חייבת להיות מגויסת עם ריביות גבוהות. ניתן לגיוס הלוואות בערבות המדינה ולקבל הלוואה בנקאית לעסק בתנאי ריבית ופריסה נוחים מאוד, מבלי לשלם עלויות מימון מיותרות.