אחת מהסיבות המרכזיות לפופולאריות של הלוואה בערבות מדינה היא הריבית האטרקטיבית שהבנקים מעניקים באפיק מימון זה. הקרן פרסמה לאחרונה את דוח פעילות הקרן לשנת 2019, המציג את נתוני הריביות בשנים 2016-2018, מה שמאפשר לנו לגלות את הריבית שמקבלים עסקים על הלוואה בנקאית בערבות מדינה.

קרן הסיוע בערבות המדינה מבטיחה להעניק לעסקים קטנים ובינוניים הלוואות בריביות אטרקטיביות יותר מהלוואות בנקאיות רגילות. הבנק מקבל ערבות מהמדינה על חלק גדול מסכום ההלוואה, מה שמקטין עבורו את הסיכון במתן ההלוואה לעסק, ובעקבות כך הוא מסוגל להציע לעסק הלוואה בריבית נמוכה יותר.

ריבית נמוכה היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שעסקים קטנים ובינוניים פונים לגייס הלוואה בערבות מדינה. הריבית המקסימלית שבנק יכול לבקש באפיק הלוואה בערבות מדינה הוא פריים + 3.5%, כאשר ברוב המקרים הריבית נמוכה יותר.

אך האם הריביות בקרן הסיוע באמת אטרקטיביות? דוח פעילות הקרן לשנת 2019 מציג את ממוצעי הריביות של הקרן בערבות המדינה בשנים 2016-2018.

ממוצעי ריביות בקרן לעסקים קטנים

החל מחודש מרץ 2016 ועד דצמבר 2018 העמידה הקרן 9,062 הלוואות לעסקים קטנים בסך אשראי של מעל 3 מיליארד שקלים. ניתן לראות את ממוצעי הריביות בשנים הללו לפי ההתפלגות הבאה:

ממוצעי ריביות בקרן לעסקים קטנים

ממוצעי ריביות בקרן לעסקים קטנים

  • השותפות של לאומי ומנורה העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.85% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק לאומי היא 4.6%. זה כולל את מבצע הריבית של בנק לאומי במהלך 2018.
  • השותפות של מזרחי, אלטשולר שחם והפניקס העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.9% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מזרחי היא 4.65%.
  • השותפות של מרכנתיל ועמיתים העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 3.29% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מרכנתיל היא 5.04%. זוהי הריבית הגבוהה ביותר מבין כלל הבנקים.
  • השותפות של אוצר החייל ומיטב דש העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.81% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק אוצר החייל היא 4.56%. זוהי הריבית הנמוכה ביותר מבין כלל הבנקים.

הריבית הממוצעת של הלוואה בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים היא פריים + 2.97%.

התפלגות הריביות בין הבנקים

התפלגות הריביות בין הבנקים

ממוצעי ריביות בקרן לעסקים בינוניים

החל מחודש מרץ 2016 ועד דצמבר 2018 העמידה הקרן 457 הלוואות לעסקים קטנים בסך אשראי של מעל מיליארד שקלים. ניתן לראות את ממוצעי הריביות בשנים הללו לפי ההתפלגות הבאה:

ממוצע ריביות בקרן לעסקים בינוניים

ממוצע ריביות בקרן לעסקים בינוניים

  • השותפות של לאומי ומנורה העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.46% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק לאומי היא 4.21%. זוהי הריבית הנמוכה ביותר מבין כלל הבנקים.
  • השותפות של מזרחי, אלטשולר שחם והפניקס העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.63% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מזרחי היא 4.38%.
  • השותפות של מרכנתיל ועמיתים העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.72% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק מרכנתיל היא 4.47%. זוהי הריבית הגבוהה ביותר מבין כלל הבנקים.
  • השותפות של אוצר החייל ומיטב דש העניקה ריביות לעסקים קטנים במרווח ריבית של 2.5% מעל הפריים. בחישוב הפריים לשנת 2019 (1.75%), הריבית הממוצעת כולל פריים שהעניק בנק אוצר החייל היא 4.25%.

הריבית הממוצעת של הלוואה בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים היא פריים + 2.61%.

ממוצע ריביות בקרן לעסקים בינווניים

ממוצע ריביות בקרן לעסקים בינווניים

מסקנות מנתוני הריביות של הלוואות בערבות מדינה

על סמך בחינה של נתוני הריביות של הקרן בערבות המדינה לשנים 2016-2018 ניתן להסיק מספר מסקנות לגבי גיוס הלוואה בערבות מדינה והריבית הנלוות:

1. עסקים מגייסים הלוואות בריבית נמוכה מהריבית המקסימלית

הדבר הכי בולט בנתוני הריביות של פעילות הקרן בערבות המדינה הוא, שממוצע הריביות בקרן נמוך מסף הריבית המקסימלית בקרן. במקרים רבים עסקים קטנים ובינוניים מגייסים הלוואה בערבות מדינה בריבית נמוכה יותר מפריים + 3.5%.

2. יש מקום למשא ומתן על גובה הריבית של הלוואה בערבות מדינה

לפחות חצי מהעסקים מגייסים מהקרן בערבות המדינה הלוואה בנקאית בריבית נמוכה מהממוצע (4.72% לעסקים קטנים ו-4.36% לעסקים בינוניים), אז תמיד יש מקום למשא ומתן מול הבנק על הורדת הריבית.

3. במרכנתיל מקבלים את הריבית הגבוהה ביותר

לפי הנתונים של 2016-2018, בנק מרכנתיל מעניק את הריבית הגבוהה ביותר הן בקרב עסקים קטנים והן בקרב עסקים בינוניים. אם העסק פונה לגייס הלוואה בנקאית בערבות המדינה מבנק מרכנתיל, הוא צפוי לקבל ריבית גבוהה יותר בהשוואה לבנקים אחרים.

4. מומלץ לעסקים קטנים לגייס הלוואה מאוצר החייל

לפי הנתונים של 2016-2018, בנק אוצר החייל מעניק את הריבית הנמוכה ביותר בקרב עסקים קטנים. מומלץ לעסקים קטנים לשקול להעביר את המלצת הקרן על הלוואה בערבות מדינה לבנק אוצר החייל בכדי להגדיל את הסיכויים לקבל את הריבית הנמוכה ביותר.

5. מומלץ לעסקים בינוניים לגייס הלוואה מבנק לאומי

לפי הנתונים של 2016-2018, בנק לאומי מעניק את הריבית הנמוכה ביותר בקרב עסקים בינוניים. מומלץ לעסקים בינוניים לשקול להעביר את המלצת הקרן על הלוואה בערבות מדינה לבנק לאומי בכדי להגדיל את הסיכויים לקבל את הריבית הנמוכה ביותר.