לאחר קבלת דחייה מהקרן בערבות מדינה נדרש לחכות לפחות חצי שנה עד שניתן להגיש בקשה נוספת לגיוס הלוואה בערבות מדינה. במהלך תקופת המתנה זו מומלץ לבחון את הסיבות שהובילו לקבלת דחייה מהקרן.

קרוב למחצית מהעסקים הקטנים והבינוניים שפונים לקבל הלוואה בערבות מדינה מהקרן לעסקים קטנים מקבלים דחייה מהקרן בערבות מדינה.

עסקים אשר מקבלים דחייה לא יכולים לקבל הלוואות בערבות מדינה בישראל למשך זמן של לפחות חצי שנה, לאחר המתנה של חצי שנה הם יוכלו לגשת שוב לקרן הסיוע של המדינה.

בעל עסק אשר קיבל דחייה לאחרונה מהקרן על הלוואה בערבות מדינה חייב להבין ולהפנים את הסיבות לקבלת הדחייה בכדי להגיע חכם יותר לפעם הבאה שהוא מבקש הלוואה בערבות מדינה.

הנה כמה נקודות למחשבה שיכולות לעזור לבעל עסק שקיבל דחייה מהקרן בערבות המדינה להתכונן להגשה נוספת.

1. עסקים רבים נדחים בקרן מכיוון שלא עמדו בכל תנאי הסף לזכאות הגשה

עסק אשר מעוניין לבקש הלוואה בערבות מדינה חייב לעמוד במספר תנאי סף אשר מוגדרים על ידי הקרן כגון להיות עסק בלי חובות לרשויות המס, בעל חשבונות בנק לא מוגבלים וכו'.

חשוב לדעת שעסקים רבים מקבלים דחייה אצל הגוף המתאם של הקרן בגלל שהם מלכתחילה לא עמדו בתנאי הסף.

במידה והגשתם בקשה לערבות המדינה מבלי לבחון עמידה בתנאי סף, מומלץ להיכנס לאתר הקרן ולקרוא את תנאי הסף של הקרן לזכאות הגשה לפני הגשה נוספת.

2. כדאי להגיש לקרן תכנית עסקית מקצועית בליווי כלכלן

הקרן מעמידה לעסקים שאלון למילוי בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה באתר הקרן. שאלון זה הנו תבנית בסיסית של תכנית עסקית.

בעוד שבהחלט ניתן למלא את השאלון ולהגיש אותו לקרן, זה לא בהכרח מגדיל את הסיכויים של העסק לקבל אישור על הלוואה בערבות מדינה.

מאוד מומלץ להיעזר בחברת ייעוץ עסקי המתמחה בהגשות תכניות עסקיות לקרנות הסיוע שתבצע עבורכם תכנית עסקית מקצועית שתוגש לקרן.

3. היסטוריה שלילית של בעל העסק מול הבנקים לרוב פוגעות בסיכויים לקבל אישור

עסקים רבים מקבלים דחייה בוועדות האשראי, לאחר שהם קיבלו המלצה חיובית מהגוף המתאם של הקרן, רק בגלל שקיימת היסטוריה שלילית של בעל העסק מול הבנקים.

במידה וקבילתם דחייה בוועדת האשראי תחת המונח "מידע שלילי" אז רצוי שתבצעו בדיקה מול סניף הבנק המלווה לגבי סיבת הדחייה הקשורה למידע השלילי.

ברמת העיקרון, אין טעם לגשת שוב לקרן הסיוע עד שנושא ההיסטוריה השלילית לא יטופל מול תאגיד הבנק מלווה.

4. האם הנתונים הכספיים של העסק משקפים בצורה ריאלית את הפעילות?

אחת הסיבות השכיחות ביותר שעסקים לא מקבלים אישור על בקשת הלוואה בערבות מדינה היא שהדוחות הכספיים לא משקפים בצורה ריאלית את סך פעילות העסק.

זה לרוב יקרה במצבים בהם העסק לא מדווח על כלל הכנסותיו בדוחות הכספיים, נעשתה טעות דיווח על ידי רואה החשבון בדוחות הכספיים או שצורת הדיווח בדוחות העסק לא משקפת בצורה נאותה את צרכי ההון החוזר.

5. הגוף המתאם יכול לדחות בקשה עקב אי השלמות מסמכים

כלכלני הקרן יכולים לדרוש הצגה של מסמכים נוספים להשלמת המסמכים הראשונית שיש לבצע בעת הגשת התכנית העסקית.

חשוב לדעת שבמידה ולא הושלם מסמך שהתבקש במהלך בדיקת כלכלני הקרן, הקרן רשאית לדחות את הבקשה.

במידה וקיבלתם דחייה עקב אי שיתוף פעולה, רצוי לוודא שתוכלו להשלים את כל המסמכים הנדרשים במידה ותגישו בשנית.

6. האם הסכום המבוקש תואם את יכולת ההחזר של העסק?

הלוואה בערבות מדינה לא תוענק לעסק שלא יכול לשכנע את כלכלני הקרן ביכולת שלו לעמוד בהחזר הסכום החודשי המשוער של הלוואת המדינה, אשר כמובן נגזר מסכום ההלוואה המבוקש.

חשוב לבחון לאחר דחייה מהקרן בערבות המדינה האם העסק נדחה בגלל שהוא ביקש הלוואה גדולה מדי שהוא לא יכול להחזיר.

במידה וכן, בפעם הבעיה יהיה כדאי לבקש סכום קטן יותר מהקרן.