קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שואפת לסייע במתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים מכל ענפי המשק בישראל. דוח פעילות הקרן בערבות המדינה שפורסם לאחרונה מציג את התפלגות ההצלחה של גיוס אשראי לעסקים לפי ענפי המשק השונים בישראל, ומעיד על כך שיש ענפי משק בישראל שמקבלים יותר מסיוע מהמדינה בהשוואה לאחרים.

דוח פעילות הקרן בערבות המדינה לשנת 2019 מציג את התפלגות מתן הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018 בין ענפי המשק השונים בישראל: בינוי, חקלאות, מסחר, שירותים, תיירות ותעשייה. הנתונים המדווחים על ידי משרד האוצר מעידים על כך שגם לאחר כשנתיים של פעילות בקרן, ישנם עדיין ענפים רבים במשק הישראלי שאינם מקבלים מספיק סיוע של אשראי בערבות מהמדינה.

מתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים בענפי המשק בישראל

במהלך שנים 2016-2018 העניקה הקרן בערבות המדינה 9,062 הלוואות לעסקים קטנים. התפלגות גיוס אשראי לעסקים קטנים בענפי המשק השונים התחלק בשנים הללו כדלקמן:

הלוואות בערבות מדינה לפי ענפי המשק

הלוואות בערבות מדינה לפי ענפי המשק

 • עסקים קטנים מענף הבינוי קיבלו 906 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 10% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן.
 • עסקים קטנים מענף החקלאות קיבלו 362 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 4% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן.
 • עסקים קטנים מענף המסחר קיבלו 2,990 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 33% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן.
 • עסקים קטנים מענף השירותים קיבלו 3,715 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות הלוואות הנה 41% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן. זהו הענף שקיבל הכי הרבה ההלוואות בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים.
 • עסקים קטנים מענף התיירות קיבלו 91 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 1% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן. זהו הענף שקיבל הכי פחות הלוואות בערבות מדינה בקרב עסקים קטנים.
 • עסקים קטנים מענף התעשייה קיבלו 997 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 11% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים קטנים מהקרן.

ניתן לראות השוואת גיוס אשראי לעסקים קטנים בענפי המשק השונים בגרף הבא:

הלוואות מדינה לעסקים התפלגות לפי ענף

הלוואות מדינה לעסקים התפלגות לפי ענף

עסקים קטנים מענפי השירותים והמסחר מקבלים את מרבית ההלוואות בערבות המדינה (74% מסך כלל ההלוואות לעסקים קטנים). למרות מסלול ייעודי לחקלאים ולתעשייה, הקרן לא מעניקה מספיק הלוואות בערבות מדינה למגזרים הללו.

מתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים בענפי המשק בישראל

במהלך שנים 2016-2018 העניקה הקרן בערבות המדינה 457 הלוואות לעסקים בינוניים. התפלגות גיוס אשראי לעסקים בינוניים בענפי המשק השונים התחלק בשנים הללו כדלקמן:

הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים לפי ענפי המשק

הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים לפי ענפי המשק

 • עסקים בינוניים מענף הבינוי קיבלו 82 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 18% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן.
 • עסקים בינוניים מענף החקלאות קיבלו 14 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 3% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן.
 • עסקים בינוניים מענף המסחר קיבלו 165 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 36% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן. זהו הענף שקיבל הכי הרבה הלוואות בערבות מדינה בקרב העסקים בינוניים.
 • עסקים בינוניים מענף השירותים קיבלו 105 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 23% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן.
 • עסקים בינוניים מענף התיירות קיבלו 5 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 1% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן. זהו הענף שקיבל הכי פחות הלוואות בערבות מדינה בקרב העסקים בינוניים.
 • עסקים בינוניים מענף התעשייה קיבלו 87 הלוואות בערבות מדינה במהלך השנים 2016-2018. כמות ההלוואות הנה 19% מסך כלל ההלוואות שהוענקו לעסקים בינוניים מהקרן.

ניתן לראות השוואת גיוס אשראי לעסקים בענפי המשק השונים בגרף הבא:

הלוואות מדינה לעסקים בינוניים התפלגות לפי ענף

הלוואות מדינה לעסקים בינוניים התפלגות לפי ענף

בדומה להתפלגות מתן הלוואות בקרב עסקים קטנים, גם בקרב עסקים בינוניים רוב ההלוואות מוענקות לענפי השירותים והמסחר (59% מסך כלל ההלוואות לעסקים בינוניים). אך ההתפלגות בין ענפי המשק בקרב העסקים הבינוניים שוויונית יותר, כאשר תחומי החקלאות והתיירות עדיין הענפים המתקשים ביותר לגייס הלוואות בערבות המדינה.