ניתן לקבל באמצעות קרן הסיוע לעסקים מימון לעסק במסלול שנקרא הלוואה בערבות מדינה, זהו בעצם גוף שהוקם ביוזמת משרד האוצר במטרה לסייע לעסקים קטנים לגייס אשראי עסקי.
הקרן מעניקה הלוואות לעסקים בתנאים נוחים ופועלת בשלושה מסלולים עיקריים.

מסלול הון חוזר, אשר מעניק הלוואות בערבות מדינה לעסקים הזקוקים לתזרים לצורך מימון הפעילות השוטפת.
מסלול השקעה, אשר מעניק הלוואות בערבות מדינה לעסקים הזקוקים להשקעה פיזית בעסק.
מסלול עסקים בהקמה אשר מעניק הלוואות בערבות מדינה ליזמים המעוניינים לפתוח עסק.

הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות הגוף המתאם (כיום תבור או בי.די.אי אך בקרוב ישתנה הגוף המתאם לפירמת רואי החשבון בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון וחברת גיזה זינגר אבן).

הבקשה הנה שאלון הכולל ניתוח נתונים תפעוליים ופיננסיים ובניית תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים עתידי, קרי תכנית עסקית לפי דרישות הקרן.

הבקשה מועברת לגוף המתאם בצירוף המסמכים הנלווים על פי דרישות קרן סיוע לעסקים. הגוף המתאם מגיש את המלצתו לבנק, אשר בודק את העסק על סמך נתונים שונים ובסיום הבדיקה הבקשה מועברת לדיון בוועדת האשראי. וועדת האשראי קובעת סופית את סכום ההלוואה ואת התנאים הנלווים.

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

לקרן הסיוע לעסקים, המעניקה הלוואות בערבות מדינה, יכול לפנות כל יזם או בעל עסק שהנו תושב ישראל והוא אינו בעל חוב כלשהו לרשויות המס, לתאגידים בנקאיים ולהוצאה לפועל.

מבחינת זכאות פורמאלית, תעודת זהות ישראלית וחוב נקי, הם כל מה שהקרן דורשת על מנת שהיזם או בעל העסק יהיו רשאים להגיש לקרן סיוע לעסקים. אך רבים מהפונים לקבלת הלוואה בערבות מדינה אינם מבינים את הצורך בבדיקת זכאות מקיפה לקבלת הלוואה בערבות מדינה.

התהליך של קבלת הלוואה לעסק מקרן הסיוע לעסקים הוא תהליך מורכב שכולל הכנה של תכנית עסקית, הגשתה לקרן לבחינה וקבלת אישור סופי בוועדת האשראי של הגוף המתאם והבנק המעניק את הלוואה. זהו תהליך ארוך ומורכב שאורך מספר שבועות. לכן על מנת לא להיכנס לתהליך ארוך ומיותר רצוי תמיד לבצע בדיקת זכאות מקיפה להערכת סיכויי קבלת כספי הקרן.

בדיקת זכאות מקיפה צריכה להיות מבוצעת על ידי חברת ייעוץ עסקי המתמחה בהגשת עסקים לתהליך קרן סיוע לעסקים. חברת ייעוץ מקצועית יכולה לתת לך, בעל העסק או היזם, תמונת מצב של סיכויי קבלת ההלוואה, הסכום האופטימאלי שכדאי לבקש ומסלול קרן סיוע לעסקים המתאים ביותר.

כיצד מבצעים בדיקת זכאות מקיפה לקרן סיוע לעסקים?

יוצרים קשר עוד היום עם חברת ייעוץ עסקי אשר תבצע בשבילך בדיקת זכאות והערכת סיכויים לקבלת הלוואה. בעת הבדיקה הכלכלית ייבדקו מספר נושאים:

1. נתוני העסק

תתבצע הערכה של מחזור ההכנסות השנתי של העסק, שיעורי הרווחיות של העסק, מגמות קיימות בעסק, סוג הפעילות של העסק, מצב האובליגו של העסק, וכל נתון אחר אשר רלוונטי להערכת מצב העסק כיום. במקרים של עסק בהקמה תתבצע הערכה של הנתונים הפרטיים של היזם.

2. רציונאל הבקשה

קרן סיוע לעסקים לא מאשרת כל בקשת הלוואה, לרבות כאשר רציונאל הבקשה אינו עומד בקנה אחד עם צורכי העסק. כלומר, הקרן לא תאשר הלוואות בעלות רציונאל חלש כגון: השקעה שאינה הכרחית לעסק או שאינה יכולה לתרום לעסק, תזרים מזומנים לעסק אשר אינו מצריך הון חוזר וכו'. בנוסף נציין שקרן סיוע לעסקים לא מעניקה הלוואות לרכישת קרקע ולהשקעה בפטנטים.

3. יכולת החזר הלוואה

על כל עסק להראות יכולת עמידה בהחזרי ההלוואה, כספי הקרן ניתנים כהלוואה ולא כתרומה והקרן דורשת שהעסק יראה שבאפשרותו לעמוד בהחזרים של ההלוואה. על סמך נתוני העסק ועל סמך הפוטנציאל העסקי, לרבות בקרב עסקים בהקמה, ניתן לבחון את יכולת החזר העתידית של העסק.

בשורה התחתונה, בכל הנוגע לבדיקת זכאות קבלת הלוואות בערבות מדינה, מומלץ להיעזר בחברת ייעוץ עסקי.