בדיקת זכאות להלוואה בערבות המדינה אינה מתבססת רק על עמידה בתנאי סף של הקרן בערבות המדינה. ישנם מספר תנאים נוספים חשובים שכדאי להכיר לפני שמגישים בקשה לגיוס הלוואות בערבות המדינה.

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר ממליצה לעסקים לבצע בדיקת זכאות להלוואה בערבות המדינה לפני שהם מגישים בקשה לקרן.

בעלי עסקים רבים חושבים שעמידה בתנאי הסף של קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מספיקה בכדי לקבל אישור להלוואת מדינה.

אך חשוב להפנים, שעמידה בתנאי הסף להגשה הם רק סינון ראשוני המעניק זכאות להגשת בקשה.

בשום פנים באופן זה לא מבטיח לעסק קבלת המלצה חיובית מהקרן או אישור סופי על מתן הלוואה בערבות מדינה.

במידה ורוצים לבצע בדיקת זכאות מקיפה לגיוס הלוואות בערבות המדינה, יש לקחת בחשבון מספר תנאים חשובים:

עמידה בתנאי הסף להגשה של הקרן בערבות המדינה

תחילה חשוב כמובן לבחון את זכאות העסק להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה על ידי בדיקת עמידה בתנאי הסף של קרן הסיוע.

תנאי הסף להגשת בקשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה הם:

  • מחזור ההכנסות השנתי הוא עד 100 מיליון שקלים.
  • אין חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
  • החשבונות העסקיים ו/או הפרטיים אינם מוגבלים ו/או מעוקלים.
  • אין חוב מול הבנקים ו/או קיים תהליך משפטי מול בנק.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים / פירוק / הקפאת הליכים / הסדר נושים / הליכי הוצאה לפועל.
  • לעסק אין הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי / הקרן ליצואנים משנת 2012 ואילך.

המצאת כל המסמכים הנדרשים להשלמת הגשה לקרן

נדרש לצרף לשאלון הבקשה של הקרן בערבות המדינה מספר מסמכים רלוונטיים כגון דוחות כספיים, דפי בנק, הצעות מחיר וכו'.

עסקים שלא ישלימו את כל המסמכים הנדרשים על ידי הקרן יקבלו דחייה כבר בשלב תהליך הבדיקה של הגוף המתאים.

רצוי לוודא לפני הגשה שניתן להמציא את כל המסמכים שיתבקשו מכלכלני הקרן בערבות המדינה.

רשימת המסמכים הנדרשים מצוינת באתר הגופים המתאימים, אך רצוי גם להתייעץ עם יועץ עסקי מנוסה בהגשות לקרן בערבות המדינה לגבי בקשות צפויות למסמכים נוספים.

מבקשים הלוואה בערבות מדינה למטרה מקובלת על ידי הקרן

קרן הסיוע לעסקים אינה מעניקה הלוואה בערבות מדינה לכל מטרה.

יש מגוון מטרות עסקיות שהקרן לא מוכנה להעניק עבורן מימון.

לדוגמה, הקרן אינה מאשרת הלוואות למימון שיפוץ עבור פתיחת עסק בבית היזם.

ברמת העיקרון, ניתן לחלק את המטרות המקובלות בקרן בערבות המדינה ל-3 סוגי בקשות:

1. בקשה למימון הקמת עסק

הקרן מוכנה להעניק הלוואות בערבות מדינה ליזמים שרוצים לממן עלויות הקמה של עסק חדש בישראל.

המדינה תעניק מימון עבור ההשקעה הראשונית הנדרשת להקמת העסק כגון שיפוצים, ציוד מקצועי, ריהוט, מלאי, פרסום וכו'.

2. בקשה למימון הון חוזר

הקרן מוכנה להעניק הלוואות בערבות מדינה לעסקים הסובלים מצרכי הון חוזר שלא יכולים לגייס אשראי נוסף.

המדינה תעניק מימון לעסקים שיכולים להציג פערי תזרים מובנים בעסק שאינם ממומנים כיום על ידי אשראי בנקאי.

3. בקשה למימון השקעה

הקרן מוכנה להעניק הלוואות בערבות מדינה לעסקים הנדרשים לממן השקעה חד פעמית בעסק.

המדינה תעניק מימון עבור השקעה חד פעמית כגון שיפוצים, מכונות, ציוד וכו'.

בקשת הלוואה בערבות מדינה למימון מטרות לא תקינות היא אחת הסיבות המרכזיות לדחייה של עסקים בקרן. מומלץ להתייעץ עם יועץ עסקי לגבי מטרת ההלוואה לפני הגשה לקרן.

יש לעסק מזומנים להפקיד בבנק כביטחונות

המדינה דורשת מהעסק להפקיד מזומן בפיקדון בתור ביטחונות כנגד ההלוואה בערבות המדינה.

  • עסקים בהקמה מחויבים להפקיד 10% ביטחונות מסכום ההלוואה המאושרת, עד 300 אלף שקלים, ו-25% על היתרה עד 500 אלף שקלים.
  • עסקים קיימים חייבים להפקיד 25% ביטחונות מסכום ההלוואה המאושרת.

במידה ואין לעסק את היכולת להפקיד מזומן בפיקדון לפי דרישת הביטחונות של הקרן, הוא לא יקבל את כספי ההלוואה בערבות המדינה.

ניתן להציג לקרן השתתפות הון עצמי

במידה וישנו מרכיב השקעה פיזית בבקשת ההלוואה מקרן הסיוע, המדינה דורשת מהעסק להציג 20% השתתפות הון עצמי.

השתתפות הון עצמי יכולה להיות מוצגת על ידי הצגת חשבוניות או אישור רו"ח על השקעת הון עצמי בחברה.

ללא הצגת השתתפות הון עצמי, העסק לא יכול לקבל את כספי ההלוואה בערבות המדינה.