המציאות הקיימת בקרב עסקים קטנים ובינוניים היא מציאות של מחנק אשראי. למרות שמרבית המגזר העסקי מורכב מעסקים קטנים, קשה לגייס אשראי לעסק. לשם כך הוקמה הקרן לעסקים קטנים המעניקה לעסקים הלוואה בערבות מדינה, זוהי הלוואה חוץ בנקאית לעסק עם דרישה לביטחונות מינימאליים.

הלוואות בערבות מדינה ניתנות דרך מסלולי הקרן בערבות מדינה, המוכרת גם בתור קרן סיוע לעסקים. הקרן הוקמה במטרה לסייע לעסקים קטנים הסובלים ממחנק האשראי ולעודד מתן אשראי לעסק בריבית נמוכה.

האם באמת ישנו מחנק אשראי בקרב עסקים קטנים?

התשובה לכך היא חד משמעית כן! עסקים קטנים מתקשים לגייס אשראי לעסק באמצעות הלוואה מהבנק למימון הפעילות השוטפת או לצורכי השקעה בעסק. בעלי עסקים קטנים רבים מקבלים תשובה שלילית כאשר הם מבקשים הלוואה מהבנק, והעסקים הקטנים אשר כן מקבלים הלוואה לרוב מקבלים הלוואה בתנאי הלוואה לא נוחים, בין אם זה פריסת ההלוואה למועד קצר או בין אם זה בשיעורי ריבית גבוהים.

הבנקים מעדיפים לא לתת הלוואות לעסקים קטנים מכיוון שהם מעריכים אותם כבעלי סיכון גבוה, ובמציאות היא שהם במקרים רבים מסרבים לתת הלוואה. כאשר הם נותנים הם דואגים שתשואתם תהייה גבוהה, אל מול הסיכון, ולכן מעניקים את ההלוואה בתנאי ריבית גבוהים שמייצרים לבנק תשואה גבוהה אל מול פגיעה בעסק, מקבל ההלוואה.

חצי מיליון העסקים הקטנים הפועלים בישראל מדווחים על קושי בקבלת אשראי בנקאי, בעקבות חסמים ביורוקרטים או בעקבות חוסר בביטחונות נדרשים.

הפתרון בגיוס אשראי לעסק – הלוואות בערבות מדינה

קרן סיוע לעסקים, המעניקה הלוואות בערבות מדינה לעסקים, הוקמה ככלי שמטרתו להילחם במחנק האשראי הקיים בקרב עסקים קטנים. אשראי לעסק ניתן באמצעות הלוואה לעסק בערבות מדינה שהיא בעצם הלוואה בנקאית אשר לה המדינה מעניקה את הביטחונות הנדרשים.

זה יוצר מצב שבו מקבל ההלוואה, בעל העסק, אינו צריך להעניק ביטחונות מלאים לקבלת ההלוואה וגם הבנק מצמצם את הסיכון מבחינתו במתן ההלוואה.

מודל של הלוואה בערבות מדינה משרת את כל הצדדים הפועלים ומגדיל את סך האשראי הניתן לעסקים הקטנים. במהלך השנה האחרונה העמידה המדינה, באמצעות קרן סיוע לעסקים, הלוואות בערבות מדינה, אשראי בהיקף של כ-2 מיליארד שקל לכ-3,500 עסקים קטנים ובינוניים. סכום לא מבוטל בכלל.

פתרון הלוואות בערבות מדינה ממשיך לפעול וצפוי לפעול במשך השנים הקרובות. רק לאחרונה הגדילה וועדת הכספים של הכנסת את סך האשראי הניתן בקרן סיוע לעסקים.

האם עליי לפנות לקבלת הלוואה בערבות מדינה?

כבעל עסק אתה יודע שבשלב מסוים במהלך הפעילות של העסק תהיה חייב לגייס אשראי עסקי: הגדלת מסגרת אשראי לעסק, גיוס הלוואה ארוכת טווח, גיוס הלוואת גישור, ניכיון שיקים וכו'. כל אפשרויות גיוס אשראי אלו מלוות בעלויות ריבית, ובמרבית האפשרויות הללו הם מלוות להם עלויות ריבית גבוהות. לכן, חובתו של כל בעל עסק לברר את זכאותו לקבלת הלוואה בערבות מדינה.

לא מומלץ לחכות לתקופות חלשות בעסק שאז יש צורך בתזרים במיידי, מכיוון שהבנק ינצל זאת. מה שיש לעשות זה להעריך את הצורך של העסק בגיוס אשראי עסקי מבעוד מועד ולפנות לתהליך בקשת הלוואה בערבות מדינה.

כל עסק קטן ובינוני, בעל מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון שקלים, זכאי לפנות לקבלת הלוואה בערבות מדינה מקרן סיוע לעסקים. במידה והעסק עומד בתנאי הסף להגשה והוא נמצא כנכון לקבל הלוואה מקרן סיוע לעסקים הוא יכול למנוע לקיחת אשראי בעלויות גבוהות ולסייע לתזרים המזומנים העתידי של העסק, ובשורה התחתונה, כך גיוס ההלוואה בערבות מדינה יסייע לעסק בקבלת תזרים במיידי מבלי להעיק על תזרים העסק בעתיד עקב החזרי הלוואה גבוהים או עלויות ריבית גבוהות.