קרן הסיוע של משרד הכלכלה מעניקה הלוואות בערבות המדינה למטרות השקעה והון חוזר. הקרן העניקה במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בסכום מצטבר של מעל 4 מיליארד שקלים. נתון שמחזק את מעמדה של הקרן בערבות המדינה כקרן הסיוע הגדולה ביותר לעסקים קטנים ובינוניים.

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה במתכונתה החדשה, שהחלה בשנת 2016, נחשבת לקרן סיוע ההלוואות הגדולה ביותר בישראל, כאשר קרנות סיוע אחרות כמו קרן פועלים לעסקים וקרנות קורת לעסקים מעניקות לה מאבק קשה על המקום הראשון. קרן הסיוע בערבות המדינה מעמידה בכל חודש מאות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסכומי הלוואה של החל מ-100 אלף שקלים ועד למיליוני שקלים.

לאחרונה פרסמה הקרן את דוח 2019 המסקר את פעילות הקרן בשנים 2016-2018. הנתונים העדכניים מאפשרים לנו לבחון כמה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים העניקה הקרן? והאם סך האשראי שהוענק על ידה באמת מחזק את עמדת הקרן בערבות המדינה כקרן סיוע ההלוואות המובילה בישראל?

מתן אשראי לעסקים קטנים בקרן בערבות המדינה

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה אשראי עסקי בסך של 3.025 מיליארד שקלים לעסקים קטנים במהלך השנים 2016-2018. להלן התפלגות מתן האשראי בקרן לעסקים קטנים בין הבנקים המשתפים פעולה עם הקרן:

הלוואות מדינה שהוענקו בקרן לעסקים

הלוואות מדינה שהוענקו בקרן לעסקים

  • בנק לאומי העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 996 מיליון שקלים. בנק לאומי העניק הכי הרבה אשראי לעסקים קטנים במתכונת החדשה של הקרן.
  • בנק מזרחי העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 907 מיליון שקלים.
  • בנק מרכנתיל העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 660 מיליון שקלים.
  • בנק אוצר החייל העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים קטנים בסכום מצטבר של 462 מיליון שקלים. סכום האשראי לעסקים קטנים הכי נמוך מבין הבנקים במתכונת החדשה של הקרן.

ניתן לראות את התפלגות מתן האשראי לעסקים קטנים בבנקים בצורה טובה ביותר בגרף הבא:

התפלגות אשראי לעסקים קטנים לפי בנקים

התפלגות אשראי לעסקים קטנים לפי בנקים

מתן אשראי לעסקים בינוניים בקרן בערבות המדינה

קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה אשראי עסקי בסך של 1.106 מיליארד שקלים לעסקים בינוניים במהלך השנים 2016-2018. להלן התפלגות מתן האשראי בקרן לעסקים בינוניים בין הבנקים המשתפים פעולה עם הקרן:

הלוואות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן

הלוואות מדינה שהוענקו לעסקים בינוניים בקרן

  • בנק לאומי העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 221 מיליון שקלים.
  • בנק מזרחי העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 410 מיליון שקלים. בנק מזרחי העניק הכי הרבה אשראי לעסקים בינוניים במתכונת החדשה של הקרן.
  • בנק מרכנתיל העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 265 מיליון שקלים.
  • בנק אוצר החייל העניק במהלך השנים 2016-2018 אשראי לעסקים בינוניים בסכום מצטבר של 210 מיליון שקלים. סכום האשראי לעסקים בינוניים הכי נמוך מבין הבנקים במתכונת החדשה של הקרן.

ניתן לראות את התפלגות מתן האשראי לעסקים בינוניים בבנקים בצורה טובה ביותר בגרף הבא:

התפלגות אשראי לעסקים בינוניים לפי בנקים

התפלגות אשראי לעסקים בינוניים לפי בנקים

רוצים לדעת מהי הריבית על הלוואות בערבות מדינה? לחצו כאן לנתוני הריביות של הלוואה בערבות מדינה

הקרן בערבות המדינה ממשיכה להעניק אשראי לעסקים

ניתן לראות לפי הנתונים לעיל, שבמהלך השנים 2016-2018 קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה העניקה במצטבר אשראי כולל בסך של 4,131 מיליארד שקלים לעסקים קטנים ובינוניים. סכומים גדולים ומשמעותיים אשר מחזקים את מעמדה של הקרן בערבות המדינה כקרן האשראי המובילה ביותר.

עם זאת, יש לציין שהמדינה הקצתה כ-6 מיליארד שקל לטובת פעילות מתן הלוואות בערבות המדינה, כך שעדיין יש לקרן בערבות המדינה אשראי נוסף להעניק בשנים הקרובות ליזמים ועסקים קיימים.

צרו קשר עוד היום לבדיקת זכאות הגשה לגיוס הלוואה בערבות מדינה בכדי להצטרף למאות העסקים שכבר גייסו הלוואה בערבות המדינה.